KUNDIZZJONIJIET ĠENERALI

KUNDIZZJONIJIET ĠENERALI - BEJGĦ - UŻU - SERVIZZI

 

1 - Għan u skop

1.1. Dawn il-Kundizzjonijiet Ġenerali tal-Bejgħ u l-Użu huma maħsuba biex jirregolaw ir-relazzjonijiet kummerċjali bejn " Fidulink ®” jew “SUXYS ®” l-operaturi għal FiduLink.com u s-sottodominji tiegħu: SUXYS INTERNATIONAL® Limited, Uffiċċju Prinċipali: Burlington Tower, Business Bay Dubai Emirati Għarab Magħquda – SUXYS EUROPE Limited, Kumpanija 739284, Uffiċċju Prinċipali: Black Church, ST. Mary's Place, Dublin 7, DO7 P4AX, l-Irlanda – SUXYS® LLC, Uffiċċju Prinċipali: Coastal Highway Lewes, Delaware, 19958, l-Istati Uniti tal-Amerika, (“Fidulink ®") (" Fidulink.com ») (“ Id-dominji u s-sottodominji kollha .Fidulink.com »)

u l-klijenti tagħha (" Klijent "). Fuq il-bażi ta’ dawn il-Kundizzjonijiet Ġenerali Kummerċjali, Fidulink.com se jipprovdi lill-Klijent b’diversi servizzi bħall-ħolqien ta’ kumpaniji (“ Soċjetà "), (" Kumpanija sussidjarja "), (" Fergħa ") u ċerti servizzi addizzjonali relatati (" Servizzi Addizzjonali ») kif ukoll assistenza relatata mal-ftuħ ta’ kontijiet ma’ banek jew fornituri ta’ servizzi finanzjarji mhux bankarji jew stabbilimenti jew istituzzjonijiet bankarji u/jew finanzjarji oħra regolati jew mhux regolati fil-ġurisdizzjonijiet rispettivi tagħhom (“ Ftuħ ta 'Kont jew Introduzzjoni Bankarja »).

1.2. Dawn il - Kundizzjonijiet Kummerċjali Ġenerali jiffurmaw parti integrali minn kwalunkwe kuntratt konkluż bejn il - KLIJENT et Fidulink ® permezz ta ’firma diġitali ta’ formola Fidulink ®, kemm jekk tkun iffirmata onlajn permezz tal-validazzjoni ta’ ordni fuq pjattaforma Fidulink ® jew taħt oqsma u Suq jew applikazzjonijiet jew fuq il-karta (“ Kuntratt ") f'format PDF. Billi tidħol f’Kuntratt ma’ Fidulink ®, il-Klijent jaċċetta dawn il-Kundizzjonijiet Kummerċjali Ġenerali. Lista ta' prezzijiet u lista ta' servizzi huma disponibbli fuq il-websajts ta' Fidulink ® u subdominji u applikazzjonijiet oħra u MarketPlace.

1.3. Kwalunkwe kundizzjoni ġenerali oħra li tiddevja minn, tikkontradixxi jew tissupplimenta dawn il-Kundizzjonijiet Kummerċjali Ġenerali tkun eskluża minn kwalunkwe Kuntratt, sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor bil-miktub bejn il-Klijent u Fidulink ®.

1.4. F'każ ta' kunflitt bejn dawn il-Kundizzjonijiet Kummerċjali Ġenerali u kwalunkwe Kuntratt, id-dispożizzjonijiet tal-Kuntratt għandhom jipprevalu fuq dawn il-Kundizzjonijiet Kummerċjali Ġenerali. F'każ ta' kunflitt, tista' tikkuntattja lis-servizz tagħna ta' ġestjoni tal-kunflitti fuq: avukat [@] fidulink.com. L-avukat tagħna se jieħu ħsieb it-talba tiegħek.

1.5. Fidulink ® jirriserva d-dritt li jimmodifika l-Kundizzjonijiet Kummerċjali Ġenerali fi kwalunkwe ħin b'effett immedjat mingħajr obbligi ta 'notifika lill-utenti tiegħu. Il-Klijent se jiġi infurmat b'dawn il-modifiki permezz ta' notifika ppubblikata fuq Fidulink ® permezz tal-blog Fidulink ® b’pubblikazzjoni uffiċjali. L-emendi jitqiesu approvati mill-Klijent, sakemm Fidulink ® jirċievi oġġezzjoni bil-miktub f’dan ir-rigward fi żmien erba’ ġimgħat mid-data tan-notifika lill-avukat(@)fidulink.com b’ittra oriġinali mibgħuta lill-uffiċċju reġistrat tagħha permezz ta’ posta reġistrata b’konferma tar-riċevuta lil Fidulink ®. Jekk jogħġbok innota li kwalunkwe rifjut tal-kundizzjonijiet ġenerali tal-bejgħ u l-użu jew modifiki jew aġġornamenti se jirriżultaw fi tmiem is-servizzi kif ukoll sospensjoni sħiħa tas-servizzi kollha. Fidulink ®  minn meta tirċievi l-ittra oriġinali tiegħek.

 

2 - Kontenut u ambitu tas-servizzi

Fondazzjoni u tmexxija ta 'Kumpanija u Servizzi Addizzjonali

2.1. Fidulink ® jista' jipprovdi lill-Klijent b'servizz ta' inkorporazzjoni ta' Kumpanija, sussidjarja, fergħa, fil-ġurisdizzjonijiet speċifikati fuq il-lista ppubblikata fuq is-sit ta' Fidulink ® ( www.fidulink.com ) jew il-pjattaformi tagħha (l-internet, l-applikazzjoni tal-mowbajl jew l-applikazzjoni tat-tablet, l-applikazzjoni tal-IOS, l-applikazzjoni tal-Android). Fidulink ® jistgħu jorganizzaw ukoll, kemm jekk permezz ta’ kumpaniji affiljati magħhom Fidulink ® jew partijiet terzi, il-provvista ta’ Servizzi Addizzjonali bħall-ħatra ta’ trustees, trustee shareholders, kont merkantili tal-Internet, logo tal-kumpanija, siġill tal-kumpanija, timbru tal-kumpanija, prokura, ċertifikazzjoni notarili u apostille fuq dokumenti, talba għal liċenzji, talba għall-approvazzjoni , tfittxija għall-bini, tfittxija għall-persunal, tfittxija għall-imsieħba, u s-servizzi l-oħra kollha li Fidulink ® u l-KLIJENT iqisha utli għall-ħolqien jew it-twaqqif tal-kumpanija tal-klijent. It-terminu “kumpaniji affiljati” tfisser, fir-rigward ta’ Fidulink ®, sussidjarja jew holding ta' Fidulink ® jew kwalunkwe sussidjarja oħra ta’ din il-kumpanija holding, avukati, accountants, ġuristi, nutara u aġenti oħra Fidulink ®.

2.2. Is-Servizzi Addizzjonali kollha jiġu pprovduti fuq il-bażi ta ’ftehim speċifiku bejn il-Klijent u l-fornitur tas-Servizzi Addizzjonali rilevanti, ħlief għal siġilli, bolol u logos, ċertifikazzjoni notarizzata u apostilla. 

2.3. Inklużi fir-reġistrazzjoni ta 'pakkett ta' kumpanija: 4 azzjonisti, 2 diretturi, azzjonisti addizzjonali jew diretturi għandhom ikunu soġġetti għal fatturazzjoni ta 'reġistrazzjoni skont il-ġurisdizzjoni.

 

enerġija (PROKURA)

Il-klijent jawtorizza Fidulink ® u sottodominji, SUXYS ® u r-rappreżentanti tagħha, Aġenti Fidulink ® , Avukati Fidulink ® , Accountants Fidulink ® , Imsieħba Fidulink ® għall-editjar, kitba, pubblikazzjoni, proċeduri amministrattivi, rappreżentanza fiżika jew elettronika lil nutara, kontabilisti, avukati, banek, istituzzjonijiet bankarji u/jew finanzjarji u l-amministrazzjonijiet l-oħra kollha, l-introduzzjoni, it-trażmissjoni ta’ dokumenti u reġistrazzjonijiet oħrajn ma’ awtoritajiet, banek, stabbilimenti finanzjarji , kmamar tal-kummerċ, kmamar tan-negozju għat-twaqqif u/jew kostituzzjoni ta 'kumpanija jew sussidjarja jew fergħa, xoljiment ta' kumpanija, sussidjarja jew fergħa, il-bidliet kollha relatati mal-kumpanija, fergħa, sussidjarja . Din is-setgħa tibda fil-jum tal-ordni u tispiċċa fi tmiem is-servizzi offruti minn Fidulink ® jiġifieri 365 jum u se jiġġedded awtomatikament mat-tiġdid tas-servizzi u l-validazzjoni tal-ordni diġitali u l-aċċettazzjoni ta 'dawn il-kundizzjonijiet ġenerali ta' bejgħ u użu u tiġdid tas-servizzi. Madankollu Fidulink ® jirriserva d-dritt li jistabbilixxi setgħa ġdida fil-każ ta’ talba mill-awtoritajiet għall-kostituzzjoni jew kwalunkwe bidla li tikkonċerna l-ħolqien jew bidla jew tħassir ieħor tal-kumpanija f’isem il-klijent u l-kumpanija tiegħu. Il-prokura għandha tkun iċċertifikata minn nutar pubbliku u apostille mill-Aja.

 

Kont Bankarju I Introduzzjoni Bankarja jew Finanzjarja I E-Wallet I Skambju

2.3. Fidulink ® fuq talba jista’ jgħin lill-Klijent fil-kuntest tal-introduzzjoni bankarja jew finanzjarja, il-ftuħ ta’ kont ma’ bank, istituzzjoni tal-ħlas, istituzzjoni finanzjarja, jew fornitur ta’ servizzi mhux bankarju, fornitur ta’ kartiera elettronika, ( “ Bank jew Istituzzjoni "). F'dan il-kuntest, Fidulink ® jista' joffri lill-Klijent lista ta' stabbilimenti, iżda huwa l-Klijent li huwa responsabbli għall-għażla tal-istabbiliment suġġett għall-aċċettazzjoni tal-istabbiliment u l-konformità tal-klijent u r-rappreżentanza kummerċjali tal-kumpanija, sussidjarja, fergħa, uffiċċju tiegħu (Posta tajba, Attivitajiet, Appoġġ, bini, eċċ.). Il-Klijent jista' jagħżel jew stabbiliment mil-lista ta' stabbilimenti pprovduti minn Fidulink ® jew stabbiliment ta’ parti terza (fuq talba biss u mingħajr ebda garanzija li l-istabbiliment jaċċetta l-ftuħ tal-kont tal-kumpanija tal-klijent) fil-limitu ta’ żewġ talbiet u rifjuti mill-klijent u/jew banek u/jew stabbilimenti). L-implimentazzjoni b'suċċess ta 'servizzi addizzjonali bħal karti ta' kreditu, kotba taċ-ċekkijiet bankarji jew aċċess għall-banek fuq l-Internet mhijiex garantita u hija offruta kif inhu u mingħajr garanzija. Is-servizz jista' jintuża biss għal skopijiet legali kif determinat mil-liġi applikabbli u l-klijent jintrabat li jipprovdi l-informazzjoni kollha relatata mal-attività tiegħu u l-oriġini tal-fondi tiegħu, u kwalunkwe mistoqsija jew informazzjoni oħra mitluba mill-istituzzjoni bankarja jew finanzjarja jew Fidulink ® u jew aġenti oħra Fidulink ® jew Imsieħba oħra Fidulink ® , Avukati Fidulink ® , Accountants Fidulink ® jew aġenti oħra ta' kontroll tat-tip ta' Konformità AML.

2.4 Fidulink ® ma joffri l-ebda servizz Wallet jew E-Wallet, is-servizzi Wallet jew E-Wallet preżenti fuq il-websajt ta’ www.FiduLink.com u jew taħt oqsma u oqsma oħra tal-marka huwa servizz offrut minn kumpaniji Terzi li huma awtorizzati li jipprovdu skambju servizzi, e-wallet – wallet... (Fornitur ta’ E-Wallet u Pjattaforma ta’ Skambju għal professjonisti fil-kuntest ta’ operazzjonijiet kummerċjali) taħt l-isem ta’ Label E-Wallet Fidulink ®. Il-klijent jaċċetta li ma jistax, taħt l-ebda ċirkostanza u ta' kwalunkwe natura, jirritorna kontra Fidulink ® u s-sottodominji tagħha fir-rigward tar-reġistrazzjoni u l-link tal-login preżenti fuq il-websajt Fidulink ®. Il-klijent joħroġ Fidulink ® ta’ kwalunkwe proċedimenti fil-każ ta’ tilwima mal-istabbilimenti jew istituzzjonijiet finanzjarji jew bankarji oħra li għalihom dan tal-aħħar kiseb introduzzjoni fuq talba tiegħu bil-validazzjoni ta’ dan tal-aħħar mal-istabbilimenti bankarji u/jew finanzjarji tiegħu regolati jew mhux regolati fil-ġurisdizzjonijiet tal-oriġini tagħhom .

 

3 - Dritt li tirrifjuta servizzi

Fidulink ® jirriserva d-dritt li jirrifjuta s-servizzi kollha jew parti minnhom li joffri lil Klijent mingħajr raġuni jew spjegazzjoni, u ma jista' taħt l-ebda ċirkostanza jinżamm responsabbli għal dan ir-rifjut. L-ebda rifużjoni ta’ kwalunkwe tip ma tista’ tingħata fil-każ ta’ rifjut ta’ servizzi minn Fidulink ® jew sottodominji, jew Aġent Fidulink ® , Avukat Fidulink ®, Accountant Fidulink ® ,Imsieħba Fidulink ® u aġenti oħra ta' kontroll tat-tip ta' konformità tal-AML. Jekk inti s-suġġett ta’ rifjut ta’ servizz, tista’ tikkuntattja lid-dipartiment legali tagħna fuq: lawyer(@)fidulink.com (Il-lingwa tal-Email tiegħek bl-Ingliż biss, kwalunkwe talba mhux miktuba bl-Ingliż ma tiġix aċċettata soġġetta għal xi trattament minn l-avukat tagħna inkarigat minn dan it-tip ta’ sospensjoni jew tmiem ta’ servizzi). Bħala parti minn kontroll Kontra l-Ħasil ​​tal-Flus (AML), tista’ tikkuntattja lid-dipartiment tal-konformità Fidulink ® u sottodominji bl-email lil compliance(@)fidulink.com, is-servizzi u kostituzzjonijiet oħra tal-kumpaniji jistgħu jkunu suġġetti għal imblukkar temporanju jew permanenti mis-servizzi ta’ Fidulink ® u sottodominji, Avukati Fidulink ® , Avukati Fidulink ®, Accountants Fidulink ® , Ċentru tad-domiċiljazzjoni Fidulink ® u Imsieħba oħra, Aġenti Fidulink ® u sottodominji. Fil-kuntest ta’ imġieba verbali jew miktuba jew fiżika meqjusa mhux korretta jew saħansitra ta’ theddida lejn Fidulink ® jew l-aġenti Fidulink ® , avukati Fidulink ® , accountants Fidulink ® , iċ-ċentri ta’ domiċilju u l-persunal tagħhom se jirriżultaw f’rifjut ta’ servizzi u/jew aċċess għal servizzi u prodotti immedjati mingħajr possibbiltà ta’ rimborż. Fil-kuntest ta’ pubblikazzjoni jew distribuzzjoni permezz ta’ netwerks tal-internet, websajts, blogs, paġni tal-internet, fora, radjijiet, web tv, kanali, messaġġi, eċċ. u l-midja l-oħra kollha, viżiva, televiżiva, awdjoviżiva, ta’ kummenti meqjusa malafamanti minn Fidulink ®  lejn Fidulink.com jew sottodominji jew SUXYS ® jew Aġenti Fidulink ® , Avukati Fidulink ® , Accountants Fidulink ® , Ċentri ta' Domiċiljazzjoni Fidulink ® u l-imsieħba u l-pjattaformi l-oħra kollha tas-SUXYS ® u jew Fidulink.com se jirriżulta fi prosekuzzjoni fil-pajjiż tar-residenza tal-klijent(i) u maniġers oħra, wirjiet, hosts, awturi, edituri tal-pubblikazzjoni(jiet) jew tad-dikjarazzjoni b'hekk il-klijent jaċċetta mingħajr riżerva u mingħajr limitu b'mod personali u garanzija in solidum kompluta biex tkopri l-ispejjeż legali u ta’ protezzjoni kif ukoll l-ispejjeż kollha relatati mal-każ u biex iġorr mingħajr ebda limitu u b’mod personalment konġunt id-danni u l-interessi li FiduLink.com u SUXYS jistgħu jitolbu®  dwarhom u dawk lejn Fidulink.com jew SUXYS ® jew AġentiFidulink ® , Avukati Fidulink ® , Accountants Fidulink ® , Ċentri ta' Domiċiljazzjoni Fidulink ® mingħajr limitu ta’ ammont u tul ta’ żmien u fuq talba sempliċi Fidulink ® jew SUXYS® jew Maniġers jew Aġenti Fidulink ®, Avukati Fidulink ®, Avukati Fidulink ®, Accountants Fidulink ® jew Ċentri ta’ Domiċiljazzjoni Fidulink ® u Imsieħba jew Fornituri oħra Fidulink ® u SUXYS®.

 

4 - Provvista ta' pariri

Għalkemm Fidulink ® tistinka biex tipprovdi informazzjoni vera u korretta dwar is-servizzi, il-ġurisdizzjonijiet, il-forom legali tal-kumpaniji kollha, it-tassazzjoni u informazzjoni oħra relatata mal-ħolqien ta’ kumpanija fil-ġurisdizzjoni tal-għażla tiegħek, Fidulink ® u sottodominji u SUXYS® ma jipprovdix pariri għajr informazzjoni disponibbli liberament u ppubblikata regolarment mill-Ġurisdizzjonijiet stess, u lanqas informazzjoni li tikkonċerna (Tassazzjoni Individwali, Tassazzjoni ta’ Persuni Legali, Setup Offshore, Setup Onshore-Offshore, Eżenzjoni mit-taxxa għal individwi u negozji) A dan it-titolu l-klijent jaċċetta u jiċċertifika li ma rċeviet l-ebda parir legali jew fiskali mingħand Fidulink ® u jew sottodominji jew SUXYS® jew Aġenti Fidulink ® (Avukati Fidulink ®, Avukati Fidulink ® , Accountants Fidulink ®, Aġenti Fidulink ®  u msieħba oħra Fidulink ® jew Fornituri Fidulink ®) jew kwalunkwe istituzzjoni oħra jew persuna fiżika jew ġuridika fir-rigward Fidulink ® u sottodominji jew SUXYS® . Hija r-responsabbiltà tal-Klijent li jiżgura li jirċievi l-pariri legali u fiskali kollha meħtieġa fir-rigward tal-istabbiliment u l-operat tal-Kumpanija fil-ġurisdizzjoni tal-għażla tiegħu, u li jiżgura li l-attivitajiet ma jiksrux il-liġi ta 'kwalunkwe ġurisdizzjoni kompetenti. Il-klijent jaċċetta u jimpenja ruħu li jiżgura l-kondotta legali, fiskali u amministrattiva xierqa tal-kumpanija tiegħu wara l-ħolqien ta’ din tal-aħħar. Il-klijent(i) jarmi kompletament SUXYS® ou Fidulink ® jew is-sottodominji tagħha, Aġenti Fidulink ® , Avukati Fidulink ® , Accountants Fidulink ® u Msieħba oħra Fidulink ® u Fornituri Fidulink ® tar-responsabbiltajiet kollha li jikkonċernaw l-għażla tal-ġurisdizzjoni, l-għażla tal-forma legali, l-għażla tal-isem tal-kumpanija, l-għażla tal-attività tal-kumpanija, il-ġestjoni tal-kumpanija, il-prestazzjoni amministrattiva u fiskali tajba tal-kumpanija u il-maniġers tagħha u azzjonisti oħra u jew fornituri u/jew kollaboraturi oħra u kwalunkwe kawża jew att ieħor ta' ħżiena jew nuqqas ta' ġestjoni tan-negozju tal-klijent.

 

5 - Għanijiet legali

Il-Klijent jiggarantixxi li ma juża ebda mid-drittijiet mogħtija f'Kuntratt għal skopijiet illegali, oxxeni, immorali jew malafamanti u mhux se jiskredita Fidulink ® , SUXYS® , Avukati Fidulink ® , Accountants Fidulink ® , Aġenti Fidulink ® , Ċentri tan-negozju Fidulink ® , Imsieħba Fidulink ® u fornituri ta' servizzi jew servizzi oħra Fidulink ® bl-ebda mod. Il-Klijent ma jista' taħt l-ebda ċirkostanza juża jew jassoċja l-isem ta' Fidulink ® u Aġenti Fidulink ® , Avukati Fidulink ® , Accountants Fidulink ® , Ċentri tan-Negozju Fidulink ®, Imsieħba Fidulink ® u Fornituri oħra Fidulink ® , kompletament jew parzjalment, għal skopijiet kummerċjali. Jekk applikabli, Fidulink ® u jew SUXYS®, Avukati Fidulink ®, Aġenti Fidulink ®, Accountants Fidulink ®, Ċentru tan-negozju Fidulink ® , Imsieħba Fidulink ® , Fornituri Fidulink ®  jirriserva d-dritt li jikkoopera ma’ kwalunkwe awtorità investigattiva uffiċjali fil-każ ta’ allegazzjoni ta’ ksur kontra l-Klijent (Il-Klijent jaċċetta mingħajr riżervi li Fidulink ® , SUXYS® , Aġenti Fidulink ®, Avukati Fidulink ®, Accountants Fidulink ®, Imsieħba Fidulink ® u Fornituri oħra Fidulink ® ittermina l-ftehimiet ta’ kunfidenzjalità kollha sabiex toffri kooperazzjoni sħiħa mal-awtoritajiet li jitolbuha mingħand SUXYS® ou Fidulink ®.)

 

6 - Ħasil ​​ta' flus u diliġenza dovuta

Il-Klijent u l-imsieħba tiegħu, l-azzjonisti, u persuni oħra responsabbli u li jieħdu sehem fit-twaqqif tal-kumpanija(i), sussidjarji, fergħat se jipprovdu Fidulink ® , Aġenti Fidulink ® , Avukati Fidulink ® , Accountants Fidulink ® , Ċentri tan-negozju Fidulink ® , Imsieħba Fidulink ® , u Fornituri oħra Fidulink ® kwalunkwe informazzjoni meqjusa meħtieġa minn din tal-aħħar sabiex tiżgura li l-Kumpanija tikkonforma mal-leġiżlazzjoni applikabbli fir-rigward tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u d-diliġenza dovuta. Hija r-responsabbiltà tal-Klijent li jiżgura li l-informazzjoni pprovduta lill Fidulink ® huma korretti, preċiżi, verifikabbli u in bona fede. Il-Klijent jiddikjara wkoll li Fidulink ® , Aġenti Fidulink ® , Avukati Fidulink ® , Accountants Fidulink ® , Imsieħba Fidulink ® u Fornituri oħra Fidulink ® li l-oġġetti jew il-fondi introdotti f'Kumpanija ma jikkostitwixxux, la direttament jew indirettament, ir-rikavat ta' reat jew kwalunkwe attività illegali oħra. Sabiex jippermettu Fidulink ® , Avukati Fidulink ® , Aġenti Fidulink ®, Accountants Fidulink ® , Ċentri tan-negozju Fidulink ®, Imsieħba Fidulink ® u Fornituri Fidulink ® biex jissodisfa l-obbligi legali tiegħu, il-Klijent se jżomm Fidulink ®, Avukati Fidulink ® , Aġenti Fidulink ®, Accountants Fidulink ® , Ċentri tan-negozju Fidulink ® , Imsieħba Fidulink ® u Fornituri Fidulink ® infurmat bis-sħiħ u fil-pront dwar kull bidla li tikkonċerna l-benefiċjarju ekonomiku, l-azzjonisti u d-diretturi tal-kumpanija. Il-benefiċjarji ekonomiċi indikati mill-Klijent se jiffirmaw fiżikament jew diġitalment "formola" jew "formola elettronika" kif meħtieġ mill-Kuntratt. Il-Klijent se jinforma Fidulink ® , Avukati Fidulink ® , Aġenti Fidulink ®, Accountants Fidulink ® , Ċentri tan-negozju Fidulink ®, Imsieħba Fidulink ® u Fornituri Fidulink ® tan-natura tal-attivitajiet tal-kumpanija tagħha mingħajr dewmien u kull bidla tkun soġġetta għall-ftehim bil-miktub minn qabel ta Fidulink ®, Avukati Fidulink ® , Aġenti Fidulink ®, Accountants Fidulink ® , Ċentri tan-negozju Fidulink ® , Imsieħba Fidulink ® u Fornituri Fidulink ®. Il-klijent u l-azzjonisti u benefiċjarji oħra tal-kumpanija għandhom iwettqu, fi żmien 30 jum mill-ħolqien tal-kumpanija, verifika tal-identità bis-soluzzjoni. Fidulink ® . Il-verifika tal-identità hija obbligatorja għall-utenti kollha. Il-klijent ikollu jlesti l-verifika AML u KYC. Il-klijent joħroġ Fidulink ® u jew SUXYS®, Avukati Fidulink ®, Aġenti Fidulink ®, Accountants Fidulink ®, Ċentri tan-negozju Fidulink ® , Imsieħba Fidulink ® u Fornituri Fidulink ® tar-responsabbiltajiet kollha u jimpenja ruħu li ma jistabbilixxix kumpanija bil-għan li jistabbilixxi frodi ta’ kull natura. Bħala parti mill-konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali jew internazzjonali Fidulink ® u SUXYS® , Avukati Fidulink ® , Aġenti Fidulink ®, Accountants Fidulink ® , Ċentri tan-negozju Fidulink ® , Imsieħba Fidulink ® u Fornituri Fidulink ® jimponi fuq il-klijenti tagħha proċess ta’ verifika u kontroll obbligatorju ta’ Kontra l-Ħasil ​​tal-Flus. Bħala parti minn verifika jew skoperta ta’ frodi, il-klijent jaċċetta mingħajr riżerva u mingħajr limitu b’garanzija konġunta personali u sħiħa biex tkopri l-ispejjeż legali u ta’ protezzjoni kif ukoll l-ispejjeż kollha relatati mal-każ, verifika, spejjeż ta’ difiża u spejjeż oħra ... u li jħallas id-danni u l-interessi li jistgħu jintalbu Fidulink ®  dwaru u dawk lejn Fidulink ® jew SUXYS® , Avukati Fidulink ® , Aġenti Fidulink ®, Accountants Fidulink ®, Ċentri tan-negozju Fidulink ® , Imsieħba Fidulink ® u Fornituri Fidulink ® mingħajr limitu ta’ ammont u tul ta’ żmien u fuq talba sempliċi Fidulink ® jew SUXYS® , Avukati Fidulink ® , Aġenti Fidulink ®, Accountants Fidulink ® , Ċentri tan-negozju Fidulink ® , Imsieħba Fidulink ® u Fornituri Fidulink ®.

 

7 - L-obbligi tal-klijent

Il-forniment ta' dokumenti ta' sostenn fir-rigward tad-diliġenza dovuta jista' jinkludi b'mod partikolari u mingħajr limitazzjoni: kopji oriġinali ċċertifikati ta' dokumenti ta' identità, prova ta' indirizz datata inqas minn 3 xhur, ittri ta' referenza bankarji, kopji oriġinali ċċertifikati ta' dokumenti tal-kumpanija, kif ukoll oriġinali ta' traduzzjonijiet ċertifikati jekk applikabbli, ċertifikazzjoni notarili, apostille u ċertifikat diġitali ieħor. Kwalunkwe ċertifikazzjoni għandha tiġi prodotta skond ir-rekwiżiti tal-ġurisdizzjoni applikabbli u skond kwalunkwe struzzjonijiet minn Fidulink ® , Avukati Fidulink ® , Aġenti Fidulink ®, Accountants Fidulink ® , Ċentri tan-negozju Fidulink ® , ImsieħbaFidulink ® u Fornituri Fidulink ®. Il-Klijent għandu l-obbligu li jipprovdi d-dokumenti meħtieġa biex jissodisfa l-obbligi tad-diliġenza dovuta qabel il-bidu tas-servizzi Fidulink ® u , Avukati Fidulink ® , Aġenti Fidulink ®, Accountants Fidulink ® , Ċentri tan-negozju Fidulink ® , Imsieħba Fidulink ® u Fornituri Fidulink ® , Konformitajiet, u servizzi jew awtoritajiet oħra li jagħmlu talba espressa lil Fidulink ® jew SUXYS® jew il-klijent direttament.  

Nota: Ċertifikazzjonijiet biss min-Nutar Pubbliku tal-pajjiż ta’ residenza, Town Hall tal-belt ta’ residenza, Ambaxxati, Għassa tal-Pulizija tal-belt ta’ residenza, Avukati Pubbliċi (taħt ċerti kundizzjonijiet) tal-pajjiż ta’ residenza huma aċċettabbli. Kwalunkwe tentattiv jew sottomissjoni ta' frodi dokumentarja jew sottomissjoni ta' dokumenti mhux konformi jirriżultaw fis-sospensjoni immedjata tas-servizzi. Fidulink ®.

 

8 - Miżati u termini ta' ħlas

B'mod ġenerali

8.A.1.1 Il-Klijent jimpenja ruħu li jħallas it-tariffi mitluba minn Fidulink ®, Avukati Fidulink ® , Aġenti Fidulink ®, Accountants Fidulink ® , Ċentri tan-negozju Fidulink ® , Imsieħba Fidulink ® u Fornituri Fidulink ® meta tordna l-pakkett tal-kumpanija tiegħek jew servizzi oħra. L-iskeda tal-miżati għal Fidulink ® jidher fil-lista tal-prezzijiet ippubblikata fuq il-websajt Fidulink ® (www.fidulink.com u sottodominji u jew Suq Fidulink ® jew Apps SUXYS®) u l-pjattaformi tagħha. Minbarra l-ispejjeż imsemmija fuq il-websajt u applikazzjonijiet oħra, il-Klijent jirrikonoxxi li jrid iħallas lura l-ispejjeż kollha mġarrba, inklużi, iżda mhux limitati għal, spejjeż imġarrba meta jlaqqa’ jew jipparteċipa f’laqgħat tad-diretturi, azzjonisti jew segretarji, spejjeż li jlaqqa’ jew jattendu xi laqgħa ġenerali straordinarja tal-Kumpanija, spejjeż relatati mat-tħejjija ta' kwalunkwe ri-trażmissjoni ta' notifika jew dikjarazzjoni u l-ispejjeż simili l-oħra kollha. Fidulink ® tibda fażi ta' eżekuzzjoni biss wara li tirċievi l-ħlas sħiħ tal-miżati.
It-tariffi u l-ħlasijiet kollha jitħallsu fil-munita indikata minn Fidulink ® , il-muniti disponibbli huma, GBP, AED, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, SEK, HKD, NOK, JPY, CHF, MXN, DKK, ILS, HUF, ZAR, ETH, BTC, EURS, token SUXYS, USDT (Rata tal-kambju bbażata fuq il-munita EUR). Il-Klijent mhuwiex awtorizzat li jżomm it-tariffi u l-ispejjeż wara pretensjonijiet relatati ma 'kwalunkwe servizz, garanzija jew responsabbiltà. Bl-istess mod, kull dritt għal kumpens min-naħa tal-Klijent huwa hawnhekk eskluż. Fidulink ® jaġġorna r-rata tal-kambju regolarment fuq il-websajts tagħha u fuq id-diversi swieq u applikazzjonijiet mobbli.

8.A.1.2 Ħlas f'Bitcoin.

Fidulink ® jaċċetta ħlasijiet f'bitcoin b'Euro bħala munita. Il-klijent jaċċetta li l-ħlas jista 'jkun suġġett għal aġġustament fil-każ ta' tnaqqis f'daqqa fil-kripto-assi. Fidulink ® jirriserva d-dritt li jirrifjuta l-ħlas f'Bitcoin.

8.A.1.3 Ħlas f'Ethereum.

Fidulink ® jaċċetta ħlasijiet fl-Ethereum bl-Euro bħala l-munita. Il-klijent jaċċetta li l-ħlas jista 'jkun suġġett għal aġġustament fil-każ ta' tnaqqis f'daqqa fil-kripto-assi. Fidulink ® jirriserva d-dritt li jirrifjuta l-ħlas f'Ethereum.

8.A.1.4 Ħlas minn Western Union.

Fidulink ® jaċċetta pagamenti tal-Punent tal-Unjoni b'Euro bħala l-munita tat-trasferiment. Il-klijent jaqbel li jġorr l-ispejjeż tal-Punent tal-Unjoni. Fidulink ® jirriserva d-dritt li ma jirrifjutax il-ħlas minn Western Union. Disponibbli biss għal pagamenti tal-Western Union (Modalità ta' Trasferiment tal-Kont Bankarju). (Disponibbli biss għall-klijenti f'każ ta' emerġenza)

8.A.1.5 Ħlas fi MoneyGram.

Fidulink ® jaċċetta ħlasijiet fi MoneyGram bl-Euro bħala l-munita tat-trasferiment. Il-klijent jaqbel li jbati l-ispejjeż ta' MoneyGram. Fidulink ® jirriserva d-dritt li ma jirrifjutax il-ħlas minn MoneyGram. Disponibbli biss għal pagamenti MoneyGram (Modalità ta 'Trasferiment ta' Kont Bankarju). 

8.A.1.6 Ħlas f'USDT.

Fidulink ® jaċċetta ħlasijiet f'USDT b'USD bħala l-munita tal-kambju. Il-klijent jaqbel li jġorr l-ispejjeż tal-iskambju u tat-trasferiment fuq l-E-Wallet ta Fidulink ®. Fidulink ® jirriserva d-dritt li ma jirrifjutax il-ħlas mill-USDT.

8.A.1.7 Ħlas f'EURS.

Fidulink ® jaċċetta ħlasijiet f'EUR b'USD bħala l-munita tal-kambju. Il-klijent jaqbel li jġorr l-ispejjeż tal-iskambju u tat-trasferiment fuq il-Kartiera Elettronika FiduLink.com. Fidulink ® jirriserva d-dritt li ma jirrifjutax ħlas mill-EURS.

8.A.1.8 Ħlas f'SUXYS Token.

Fidulink ® jaċċetta ħlasijiet f'SUXYS Token b'USD bħala l-munita tal-kambju. Il-klijent jaqbel li jġorr l-ispejjeż tal-iskambju u tat-trasferiment fuq il-Kartiera Elettronika FiduLink.com. Fidulink ® jirriserva d-dritt li ma jirrifjutax il-ħlas minn SUXYS Token.

 

Fidulink ® ma joffrix ħlasijiet fi flus kontanti. Il-klijent jaċċetta l-użu tal-metodi ta 'ħlas ta' hawn fuq għal pagamenti onlajn jew fil-fergħa. Fidulink ®

 

Fondazzjoni u Tmexxija ta' Kumpanija, Sussidjarja, Fergħa

8.2. Minbarra l-miżati annwali, il-Klijent irid iħallas Fidulink ® somma waħda f’daqqa biex tippermetti l-ħolqien ta’ Kumpanija, fergħa, sussidjarja (“spejjeż ta’ inkorporazzjoni”). L-ispejjeż tal-inkorporazzjoni jvarjaw skont il-ġurisdizzjoni u jinkludu l-provvista ta’ uffiċċju reġistrat tal-Kumpanija (indirizz), il-provvista ta’ aġent residenti kif ukoll id-dokumenti kollha sabiex il-Kumpanija tkun tista’ tkun operattiva bis-sħiħ mill-ewwel jum tar-reġistrazzjoni, jiġifieri: iċ-ċertifikat ta' inkorporazzjoni maħruġa mir-reġistru lokali; l-istatus; ir-riżoluzzjoni relatata mal-ħatra tad-direttur u d-distribuzzjoni tal-ishma u ċ-ċertifikat(i) tal-ishma.

Il-miżata annwali hija miżata fissa pagabbli kull sena mar-reġistrazzjoni jew it-tiġdid tal-Kumpanija. Dawn jinkludu ż-żamma tal-Kumpanija fir-rigward tal-liġijiet lokali tal-ġurisdizzjoni kif ukoll it-tiġdid tal-uffiċċju rreġistrat, l-aġent irreġistrat u l-miżati tal-gvern tal-ġurisdizzjoni kkonċernata. Dawn il-miżati mhumiex rimborżabbli.

Il-Klijent huwa responsabbli għal Fidulink ® it-taxxi l-oħra kollha bħat-taxxi tal-gvern, dazji, imposti u ħlasijiet oħra lil partijiet terzi kif ukoll tariffi u allowances għat-trasferiment tad-diretturi jew azzjonisti trustee, inklużi l-ħlasijiet u l-ispejjeż kollha ġustifikabbli minn butu.

Il-Klijent jirrikonoxxi d-dritt li Fidulink ® biex tirrevedi l-miżati annwali. Kwalunkwe tibdil fl-istruttura tat-tariffi jiġi nnotifikat lill-Klijent mill-inqas xahar qabel il-bidu tas-servizzi għall-perjodu li għalih jirrelataw it-tariffi. Il-Klijent jista' jħallas l-ispejjeż dovuti għal Fidulink ® bl-użu ta’ karta ta’ kreditu valida Visa jew MasterCard f’isimhom, jew permezz ta’ trasferiment bankarju. Klijenti li jittrasmettu lil Fidulink ® id-data ta 'karta ta' kreditu (jew strument simili) bħala mezz ta 'ħlas taċċetta dan Fidulink ® iħallsu l-karta tal-kreditu tagħhom għall-ammont sħiħ ta’ miżati u/jew spejjeż, taxxi, dazji dovuti lil Fidulink ® b’rabta mas-servizz kif ukoll kull ħruġ ieħor jew spejjeż żgħar ġustifikabbli. Il-Klijent jaċċetta wkoll dan Fidulink ® tista 'tiffranka u tuża dejta tal-karta skont dawn il-Kundizzjonijiet Ġenerali u l-Politika ta' Privatezza.

8.2.1.A - Provvista ta' Indirizz Legali 

Fidulink ® jista 'jipprovdi indirizz legali għall-kumpanija maħluqa mill-klijent jekk dan ikun inkluż fil-pakkett għal tul ta' 3 xhur, 6 xhur, 12-il xahar skond il-ġurisdizzjonijiet u l-pakketti. Il-klijent jaċċetta r-responsabbiltà sħiħa kif ukoll il-kundizzjonijiet tal-użu ta Fidulink ® , Ċentri tan-negozju Fidulink ® , Accountants Fidulink ® , Aġenziji Fidulink ® , Imsieħba Fidulink ® u fornituri oħra ta ' Fidulink ® , Aġenti Fidulink ® , Avukati Fidulink ® , Accountants Fidulink ® , Imsieħba Fidulink ® u Fornituri Fidulink ® jirriserva d-dritt li jtemm is-servizzi ta’ domiċilju fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità mal-kundizzjonijiet ġenerali ta’ użu u servizzi ta’ Fidulink ® mingħajr riżerva u mingħajr avviż. Il-klijent jaċċetta u jafferma li qara u fehem il-kundizzjonijiet ġenerali tal-bejgħ u s-servizzi ta' Fidulink ®. Il-klijent jaċċetta li ma jistax juża l-indirizzi Fidulink ® mingħajr twissija Fidulink ® u rċevew ftehim bil-miktub mingħand Fidulink ®. Il-klijent ma jista' taħt l-ebda ċirkostanza jirċievi klijenti, imsieħba, fornituri u laqgħat oħra fil-post tad-domiċilju mingħajr ftehim minn qabel bil-miktub minn Fidulink ® , pakketti kbar u l-oħrajn kollha. Fidulink ® jimpenja ruħu li jinforma lill-klijenti bl-irċevuta ta' ittra f'isem il-kumpanija tal-klijent fl-indirizz ipprovdut minn Fidulink ® (ħlief f'każijiet ta' non-richarge ta' kreditu tal-posta). Il-klijent jaċċetta dan Fidulink ® jissospendi s-servizzi ta’ riċeviment tal-posta mill-1 jum ta’ nuqqas ta’ ħlas ta’ servizzi ta’ indirizzi pprovduti minn Fidulink ®. F'każ ta' kontroll amministrattiv, il-klijent jaqbel li jipprovdi post ieħor għajr dak ipprovdut minn Fidulink ® lill-amministrazzjoni u lil dawk bi spejjeż tagħha jew li tikri uffiċċju jew kamra tal-laqgħat privata fil-limiti tad-disponibbiltà ta’ Fidulink ®. Fidulink ® jirriserva d-dritt li jirrifjuta li jipprovdi kiri ta' kmamar tal-laqgħat jew servizz ta' kiri ta' uffiċċji lill-klijent.

 

KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL - ĦLASIJIET MINN DEBIT JEW KARTA TA 'KREDITU

8.3. Jekk il-ħlas tal-miżati annwali jkun dovut u skadut minkejja kontijiet regolari minn Fidulink ® u sforzi raġonevoli biex jinnotifika lill-Klijent b'tali nuqqas, il-Klijent jaqbel li Fidulink ® jista’ jiddebita mill-kard tal-Klijent (debitu jew kreditu) kwalunkwe ammont mhux imħallas ta’ din in-natura, inkluż kwalunkwe penali jew multa imposta biex il-kumpanija terġa’ lura għal stat ta’ reġistrazzjoni tajba.

F'dan il-każ, il-Klijent ikompli jaċċetta dan Fidulink ® ikollha 60 jum mid-data tad-debitu biex tħallas kwalunkwe miżata ta ’reġistrazzjoni annwali relatata mal-kumpanija tal-Klijent, u kwalunkwe ammont iddebitat bħala penali tar-reġistru jinkludi wkoll kwalunkwe ammont ta’ penali addizzjonali relatat mal-perjodu ta ’stennija 60 jum.

Fil-każ ta’ ħlas b’karta tal-bank anonima jew li ma jsemmix l-isem tad-detentur tal-karta tal-bank, il-klijent jaqbel li jipprovdi rendikont tal-kont bankarju li jsemmi n-numru tal-karta tal-bank kif ukoll l-isem u l-indirizz tad-detentur tal-karta tal-bank. Fil-każ li l-klijent ma jkunx id-detentur tal-karta, huwa għandu jipprovdi passaport u prova ta 'indirizz ta' - 3 xhur kif ukoll konferma bil-miktub tal-qbil tiegħu għall-ħlas tal-klijent u l-ordni tiegħu. 

8.4. SAkemm PARTI TERZA TAGĦMEL ĦLAS TAL-KARD F’ISEM IL-KLIJENT, IL-KLIJENT JIGGARARANZI LI D-DETENTUR TAL-KARD KUNSENTS GĦALL-ĦLAS, KIF KIF GĦALL-UŻU TAL-KARD U L-IPPROĊESSAR TAD-DATA TAL-KARD SKOND U KONDIZZJONIJIET ĠENERALI. REGOLI TAL-PRIVATEZZA. IL-KLIJENT HUWA OBBLIGI LI JIKSEB MID-DETENTUR LI FIRMA U JKONFORMA MA DIKJARAZZJONI TAD-DETENTUR LI L-MUDELL TAGĦHA JISTGĦU JIKSEB BIL-EMAJL FUQ INFO (@) FIDULINK.COM.

 

Introduzzjoni Bankarja

8.5. Il-Klijent huwa responsabbli għal Fidulink ® ta’ somma f’daqqa għall-provvista tas-servizzi tagħha relatati mal-introduzzjoni bankarja u l-ftuħ ta’ kont Bankarju. Dawn il-miżati tal-applikazzjoni jistgħu jinbidlu fi kwalunkwe ħin mingħajr avviż. Il-miżati amministrattivi huma espressi f'GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC fuq l-għażla tal-klijent fuq il-pjattaformi ta' Fidulink ®. Il-Klijent irid iħallas il-miżati amministrattivi qabel Fidulink ® jibda l-eżekuzzjoni tas-servizz u l-istabbiliment ta’ kuntatt mal-istabbiliment(i). Il-Klijent jista' jħallas it-tariffi tal-ipproċessar lil Fidulink ® bl-użu ta’ karta ta’ kreditu valida Visa jew MasterCard f’isimhom, jew permezz ta’ trasferiment bankarju. Klijenti li jittrasmettu lil Fidulink ® data tal-karta ta 'kreditu bħala mezz ta' ħlas taċċetta dan Fidulink ® iċċarġja l-karta tal-kreditu tagħhom għall-ammont sħiħ tal-miżata amministrattiva għall-kont li għażlu flimkien mal-ispiża tas-servizz tal-kurrier jekk mitlub.

 

Kont tal-klijent 

Il-klijent jaċċetta dan Fidulink ® oħloq kont iddedikat meta tagħmel ordni onlajn. Il-klijent jaċċetta u jassigura Fidulink ® li jiżgura s-sigurtà sħiħa tal-aċċess għall-kont tiegħu. Il-klijent jirrilaxxa r-responsabbiltajiet kollha Fidulink ® u SUXYS® fil-każ ta’ negliġenza min-naħa tiegħu u nuqqas ta’ konformità mal-elementi essenzjali tas-sigurtà tal-password jew tal-login tal-aċċess tiegħu. Fil-każ ta 'ksur ta' kont jew użu frawdolenti, il-klijent jaqbel li Fidulink ® jimblokka l-aċċess għal dan il-kont mingħajr dewmien u mingħajr ebda raġuni biex jipprovdi lill-klijent. Il-klijent jaċċetta li jkun unikament responsabbli għas-sigurtà tal-kont tiegħu u l-aċċess tiegħu li huwa l-uniku wieħed li għandu l-password u l-login tiegħu.

Il-klijent jaċċetta l-hosting tad-dejta personali tiegħu bħal fatturi u oqsma oħra tal-klijenti minn FiduLink.com u SUXYS®. Il-klijent jaċċetta mingħajr riżerva l-kundizzjonijiet tas-servizz u s-sigurtà ppubblikati fuq il-websajt ta Fidulink ® (Aqra wkoll https://fidulink.com/policy-privacy/ ). Il-klijent jaċċetta dan Fidulink ® u SUXYS® jista' fi kwalunkwe ħin iwaqqaf l-hosting tad-dejta tiegħu mingħajr ma jkun infurmat u mingħajr ebda ġustifikazzjoni jew notifika. Il-klijent jaċċetta l-ħolqien awtomatiku jew it-trasformazzjoni tal-kont tal-klijent mistieden tiegħu f'kont definittiv tal-klijent wara li jagħmel ordni u validazzjoni minn Fidulink ®

Il-klijent jaċċetta meta jivvalida l-ordni tiegħu fuq is-sit Fidulink ® jew taħt oqsma jew Suq jew Applikazzjonijiet il-firma elettronika (bil-validazzjoni u l-aċċettazzjoni tal-kundizzjonijiet ġenerali tal-bejgħ u l-użu meta ssir ordni) ta 'dan il-kuntratt b'mod definittiv u komplut bil-valur tal-kuntratt oriġinali. Billi jivvalida l-ordni jaċċetta l-użu tal-firma elettronika tal-kuntratt billi jivvalida l-kaxxa ta 'aċċettazzjoni tal-kundizzjonijiet tal-bejgħ u l-użu definittivament u mingħajr ebda limitu u jafferma li qrajt u fehem u aċċetta l-kundizzjonijiet ġenerali tal-bejgħ u l-użi ta' Fidulink ® u s-sottodominji tagħha u s-Suq u l-Applikazzjonijiet.

Fidulink ® u SUXYS® tagħmel disponibbli lill-klijent fuq talba Spazju "MY-OFFICE Lite" għall-ħolqien ġdid kollu ta 'kumpaniji, sussidjarji, fergħat. Dan l-ispazju fih informazzjoni dwar il-ħolqien tal-kumpanija, sussidjarja jew fergħa iżda wkoll firxa ta’ għodod b’xejn. Dan l-ispazju jista' jiġi sospiż jew diżattivat fi kwalunkwe ħin minn Fidulink ® f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità mal-kundizzjonijiet tal-użu jew nuqqas ieħor ta’ konformità mal-karta Fidulink ®. Il-klijent jirrikonoxxi li rċieva aċċess b’xejn għal dan l-ispazju privat u ħieles għal perjodu partikolari ta’ sena fuq talba mingħand Fidulink ® u SUXYS®. Il-klijent jafferma li qara u fehem u jaċċetta r-regoli u l-kundizzjonijiet tal-użu kif ukoll iċ-charter Fidulink ® qabel ma tikkonnettja mal-Ispazju "MY OFFICE Lite" tiegħek. Il-klijent jirrikonoxxi li huwa l-uniku sid u utent ta’ dan l-ispazju u jeħles ir-responsabbiltajiet kollha. Fidulink ® u SUXYS® fil-każ ta’ intrużjoni jew konnessjoni malizzjuża jew tnixxijiet ta’ data oħra u telf ta’ password min-naħa tal-klijent, dan tal-aħħar jaqbel li jkun biss responsabbli għas-sigurtà ta’ dan l-ispazju ħieles u privat offrut minn Fidulink ® fuq talba espressa tal-klijent.

Fidulink ® u SUXYS® tistinka biex tiżgura l-pjattaformi varji tagħha kemm jista 'jkun billi tuża l-mezzi ta' sigurtà għad-dispożizzjoni tagħha kif ukoll Fidulink ® u SUXYS® jirrifjuta kull responsabbiltà għall-ħsara mġarrba fil-każ ta' telf parzjali jew totali tad-dejta tal-klijenti jew it-tixrid malizzjuż tagħha minn Hackers possibbli jew gruppi kriminali oħra. Fidulink ® Madankollu, iġbed l-attenzjoni tiegħek għall-fatt li aħna ma nospitaw l-ebda dejta sensittiva dwar il-klijenti tagħna jew xi dokumenti online u li għandna servizz ta’ protezzjoni u monitoraġġ 24/24 għall-pjattaformi kollha tagħna. 

Ħatra ta 'Direttur

8.6. Il-Klijent jawtorizza Fidulink ® u jiċċertifika li l-persuni kollha li għandhom jinħatru bħala diretturi ta’ kumpanija skont il-formola tal-ordni sottomessa lil Fidulink ® u li għadhom ma ffirmawx dikjarazzjoni ta ’aċċettazzjoni ta’ mandat tabilħaqq taw il-kunsens tagħhom għall-mandat tagħhom bħala direttur fil-ħin tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija u li kull persuna naturali maħtura bħala direttur laħqet l-età ta ’18-il sena. Dawk ukoll jiċċertifikaw li l-amministratur huwa s-suġġett ta 'kunsens infurmat dwar il-ħatra u l-obbligi tiegħu.

Ħatra ta 'Direttur

8.6.1 Il-Klijent jawtorizza Fidulink ® u jiċċertifika li l-persuni kollha għandhom jinħatru bħala Direttur ta’ kumpannija skont il-formola tal-ordni sottomessa lil Fidulink ® u li għadhom ma ffirmawx dikjarazzjoni ta ’aċċettazzjoni ta’ mandat tabilħaqq taw il-kunsens tagħhom għall-mandat tagħhom bħala direttur fil-ħin tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija u li kull persuna fiżika maħtura bħala direttur laħqet it-18-il sena. Dawk ukoll jiċċertifikaw li d-direttur huwa s-suġġett ta 'kunsens infurmat dwar il-ħatra u l-obbligi tiegħu.

Ħatra ta 'Segretarju

8.6.1 Il-Klijent jawtorizza Fidulink ® u jiċċertifika li l-persuni kollha għandhom jinħatru bħala Segretarju ta’ kumpanija skont il-formola tal-ordni sottomessa lil Fidulink ® (Obbligazzjoni u reġistrazzjoni obbligatorja fil-każ ta 'servizz nominat ta' direttur) u li għadhom ma ffirmawx dikjarazzjoni ta 'aċċettazzjoni tal-mandat tabilħaqq taw il-kunsens tagħhom għall-mandat ta' Segretarju fiż-żmien tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija u li kull persuna naturali maħtura bħala direttur laħaq l-età ta ’18-il sena. Dawk ukoll jiċċertifikaw li s-segretarju huwa s-suġġett ta 'kunsens infurmat dwar il-ħatra u l-obbligi tiegħu.

Servizzi oħra ta 'kontributuri

8.7. Il-Klijent huwa responsabbli għal Fidulink ® somma f'daqqa mhux rimborsabbli għall-forniment tas-servizzi tagħha rigward konnessjoni ma' fornituri ta' servizzi ta' partijiet terzi jew assistenza fl-applikazzjoni biex jinkisbu tali servizzi minn fornituri ta' partijiet terzi. Din is-somma tinġabar esklussivament biex tkopri l-ispejjeż ta’ Fidulink ®. Il-Klijent jirrikonoxxi li Fidulink ® mhux se jkun parti fir-relazzjoni kuntrattwali potenzjalment stabbilita bejn il-Klijent u l-fornitur tas-servizz ta’ parti terza. Il-Klijent jirrikonoxxi dan Fidulink ® x'aktarx li jirċievi premium ta 'introduzzjoni ta' negozju mill-fornitur ta 'servizzi ta' parti terza fil-każ ta 'aċċettazzjoni mill-Klijent u l-Klijent jirrinunzja espressament għad-dritt li jitlob ir-retroċessjoni ta' tali premium.

9 - Komunikazzjoni u struzzjonijiet

Il-Klijent u Fidulink ® jistgħu jibagħtu lil xulxin struzzjonijiet, notifiki, dokumenti jew kwalunkwe komunikazzjoni oħra bil-posta, email, permezz tal-portal tal-internet iddedikat Fidulink ® jew bil-faks, SUĠĠETT, li Fidulink ® jistgħu jibagħtu rapporti ta’ spejjeż jew ħlasijiet bħala attachments bl-email. Il-Klijent u Fidulink ® għandu jżomm l-istruzzjonijiet, notifiki, dokumenti jew komunikazzjonijiet oħra kollha bħala evidenza. Il-komunikazzjonijiet kollha maħsuba għal Fidulink ® se jintbagħat lill-uffiċċju prinċipali tagħha jew fi kwalunkwe indirizz ieħor li Fidulink ® ikun innotifika lill-Klijent bil-miktub fi kwalunkwe ħin u, il-komunikazzjonijiet kollha maħsuba għall-Klijent, se jintbagħtu fl-indirizz tiegħu jew fi kwalunkwe indirizz ieħor li l-Klijent ikun innotifika lil Fidulink ® bil-miktub fi kwalunkwe ħin, inkluża l-istruzzjoni ta’ wara li tibqa’ li għandha tiġi approvata bil-miktub. Peress li Fidulink ® irid ikun jista' jikkuntattja lill-Klijent fi kwalunkwe ħin jekk ikun meħtieġ, il-Klijent jimpenja ruħu li jinforma immedjatament Fidulink ® jekk jibdel l-indirizz, l-indirizz elettroniku jew in-numru tat-telefon/fax. Fil-każ li l-Klijent ikollu l-ħsieb li jtemm is-servizzi kollha Fidulink ® għal kumpanija partikolari jew diversi kumpaniji, kull avviż ta’ terminazzjoni magħmul bl-email għandu jintbagħat lil info(@)fidulink.com .

10 - Ipproċessar u protezzjoni tad-dejta

10.1. Fidulink ® se tipproċessa dejta personali li, skont id-definizzjoni tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (RGPD / GDPR), li tinkludi kwalunkwe informazzjoni relatata ma ’persuna fiżika identifikata jew identifikabbli, magħrufa wkoll bħala“ suġġett tad-dejta ”. Persuna naturali identifikabbli hija persuna li tista 'tiġi identifikata, direttament jew indirettament, b'mod partikolari b'referenza għal identifikatur bħal isem, numru ta' identifikazzjoni, dejta dwar il-lok, identifikatur ta 'konnessjoni, jew minn fattur wieħed jew aktar speċifiċi għall-fiżjonomomika, fiżjoloġika , identità ġenetika, mentali, ekonomika, kulturali jew soċjali ta 'din il-persuna naturali.

L-ipproċessar tad-dejta tfisser kwalunkwe operazzjoni jew sett ta 'operazzjonijiet imwettqa fuq dejta personali, kemm jekk awtomatizzata kif ukoll manwali, bħal ġbir, reġistrazzjoni, organizzazzjoni, strutturar, ħażna, irkupru, konsultazzjoni, adattament jew modifika, użu, komunikazzjoni permezz ta ’trasmissjoni, tixrid, tħassir jew qerda ta’ tali data, kif ukoll il-forniment, arranġament jew kombinazzjoni ta ’data, ir-restrizzjoni tagħhom jew tħassir.

Ir-riċevituri tad-dejta personali jinkludu kumpaniji tal-grupp Fidulink ® li taġixxi bħala sottokuntrattur jew awżiljarju, aġenti residenti f'ġurisdizzjonijiet relatati mas-servizzi, il-fornituri tal-IT u tat-telekomunikazzjonijiet tagħna, fornituri oħra ta 'partijiet terzi inklużi banek li l-Klijent xtaq espressament li jkun ippreżentat għalihom, reġistri ta' kumpaniji pubbliċi, jew awtoritajiet legali. Kull wieħed minn dawn l-iżvelar se jsir skont il-GDPR u r-relazzjonijiet tagħna ma 'partijiet terzi se jkunu kuntrattwali, li bihom iż-żewġ partijiet jissottomettu għall-obbligi tal-GDPR bħall-obbligu tal-kunfidenzjalità għal kull min jipproċessa d-dejta personali tas-suġġetti tad-dejta.

Sabiex tikkonforma mal-obbligi Know Your Customer ("KYC") u biex jiġi żgurat li s-servizzi jiġu pprovduti b'mod korrett, id-dejta pproċessata tinkludi dettalji tal-Klijent, bħall-isem u l-kunjom, in-nazzjonalità, id-data tat-twelid , l-indirizzi tad-domiċilju u residenzjali, numri tal-passaport , dati ta' validità tal-passaport, u data ta' kuntatt ta' persuni identifikabbli, kif ukoll dokumenti ta' sostenn li jikkonfermaw din id-data personali u l-istruzzjonijiet tal-Klijent relatati mas-servizzi. Il-proċess KYC jitwettaq bl-applikazzjoni KYC – AML disponibbli fuq Fidulink ®.

Il-Klijent għandu l-obbligu li jżomm id-data personali tiegħu miegħu Fidulink ® aġġornata matul ir-relazzjoni kuntrattwali kollha, u li tissottometti kwalunkwe dokument ta’ sostenn relatat mal-obbligu tagħha li żżommu aġġornat fil-formoli preskritti minn Fidulink ®.

10.2. Fidulink ® jew l-aġent residenti jista' jipproċessa data personali bħala sottokuntrattur f'isem Fidulink ®, li fejn applikabbli jibqa 'l-kontrollur tad-dejta. Aktar informazzjoni dwar il-partijiet li magħhom naqsmu d-dejta tista 'tinkiseb fil-Politika ta' Privatezza tagħna.

10.3. Il-Klijent jirrikonoxxi li jista' jikseb aktar informazzjoni billi jikkuntattja Fidulink ® jew billi tibgħat email lil info@fidulink.com . Il-komunikazzjoni kollha se ssir bl-Ingliż. Kwalunkwe lingwa oħra tista' tintuża minn Fidulink ® fid-diskrezzjoni unika tagħha, biss bħala kortesija lill-Klijent.

10.4. Il-Klijent huwa infurmat li għandu d-dritt li jirtira l-kunsens. L-irtirar tal-kunsens ma jaffettwax il-legalità tal-ipproċessar qabel l-irtirar, u lanqas il-legalità ta ’kontinwazzjoni tal-ipproċessar jekk teżisti raġuni oħra li tiġġustifika l-ipproċessar, bħall-konformità ma’ obbligi legali.

Il-Klijent jiggarantixxi li Fidulink ® li kisbet il-kunsens sħiħ u sħiħ ta’ kwalunkwe suġġett tad-dejta ta’ parti terza li d-dejta personali tiegħu tiġi trażmessa Fidulink ® mill-Klijent, u li dan il-kunsens ikopri l-ipproċessar minn jew permezz Fidulink ® dejta personali ta 'dan is-suġġett tad-dejta ta' parti terza għal raġunijiet ta 'provvista ta' servizz jew konformità ma 'obbligi prudenti.

10.5. Fidulink ®, id-diretturi, l-impjegati jew l-aġenti tagħha, huma meħtieġa li jittrattaw id-dejta b’mod kunfidenzjali. Minkejja l-prekawzjonijiet tas-sigurtà kollha, id-dejta, inklużi l-komunikazzjonijiet bl-email u d-dejta finanzjarja personali, tista’ tiġi aċċessata minn partijiet terzi mhux awtorizzati waqt it-trażmissjoni bejn il-Klijent u Fidulink ®. Għall-finijiet ta’ komunikazzjoni ma’ Fidulink ®, Il-Klijent jista’ jkun meħtieġ juża softwer prodott minn partijiet terzi, inkluż, iżda mhux limitat għal, softwer tal-browser li jappoġġja protokoll tas-sigurtà tad-dejta kompatibbli mal-protokoll użat minn Fidulink ®.

10.6. L-informazzjoni pprovduta fil-kuntest ta 'din il-klawsola tikkostitwixxi preżentazzjoni parzjali tal-protezzjoni tad-dejta. Dan huwa spjegat f'aktar dettall fil-Politika ta 'Privatezza tagħna disponibbli fil-link ipprovdut għal dan il-għan.

11 - Inkapaċità legali

Il-Klijent se jġorr ir-riskju ta’ kwalunkwe ħsara li tirriżulta minn inkapaċità legali marbuta mal-persuna tiegħu jew mal-avukati tiegħu jew partijiet terzi oħra, sakemm din l-inkapaċità ma tkunx ġiet ikkomunikata lil Fidulink ® jew SUXYS® bil-miktub jew bl-email (suġġett li tirċievi konferma bi tpattija bl-email minn FiduLink.com jew SUXYS® ).

12 - Responsabbiltà

12.1. Mingħajr preġudizzju għal xi dispożizzjoni speċifika, kwalunkwe ħsara li tirriżulta minn żball jew ommissjoni min-naħa ta Fidulink ®, id-diretturi, l-impjegati jew l-aġenti tagħha għandhom jinġarru mill-Klijent, sakemm Fidulink ®, id-diretturi, l-impjegati jew l-aġenti tagħha wettqu negliġenza kbira jew frodi jew kwalunkwe responsabbiltà oħra li ma tistax tiġi eskluża taħt il-liġi applikabbli. Fidulink ® mhux se jkun responsabbli għal kwalunkwe telf imġarrab minħabba falliment mekkaniku, strajk, attakk fuq l-internet, attakk terroristiku, diżastru naturali, dewmien pandemiku jew kwalunkwe falliment ta 'kwalunkwe persunal, maniġment jew kwalunkwe kustodju fil-qadi ta' dmirijiethom. 

12.2. Kwalunkwe ħsara kkawżata minn jew li tirriżulta, direttament jew indirettament, minn żball, falliment, negliġenza, att jew ommissjoni minn kwalunkwe persuna oħra, sistema, istituzzjoni jew infrastruttura tal-ħlas se jitħallas mill-Klijent.

12.3. Fidulink ® ma jistax jinżamm responsabbli jekk is-Servizzi Addizzjonali ma jistgħux jiġu implimentati. Ir-responsabbiltà ta Fidulink ® rigward Servizzi Addizzjonali huwa strettament limitat għall-għażla, struzzjoni u superviżjoni ta 'l-affiljati tiegħu jew kwalunkwe parti terza oħra.

12.4. Kwalunkwe ħsara jew telf li jirriżulta mill-użu ta’ servizzi postali, telegrafu, telex, faks, telefon, u mezzi oħra ta’ komunikazzjoni jew mezzi ta’ trasport, u partikolarment telf li jirriżulta minn dewmien, nuqqas ta’ ftehim, ħsara, trattament ħażin ikkawżat minn partijiet terzi jew duplikazzjoni ta’ kopji , huma r-responsabbiltà tal-Klijent, sakemm Fidulink ® wettaq negliġenza serja.

12.5. Fidulink ® ma jistax jinżamm responsabbli fil-każ ta’ ħsara ta’ wieħed mill-mezzi ta’ komunikazzjoni meħtieġa għall-eżekuzzjoni tas-servizzi previsti fil-Kuntratt, jew għal kwalunkwe posta jew sejħa riċevuta bħala parti mis-servizzi previsti fil-Kuntratt. Fidulink ® ma jassumi l-ebda responsabbiltà għal kwalunkwe telf jew ħsara li tirriżulta mill-użu jew l-iffaksjar ta 'struzzjonijiet, inkluż fejn it-trasmissjoni tkun falliet, tkun inkompleta jew mitlufa.

12.6. Fil-każ partikolari tal-ftuħ ta’ kont Bankarju, Fidulink ® taġixxi bħala parti terza fir-relazzjoni bejn il-Bank u l-Klijent. Għalhekk, Fidulink ® ma jista' taħt l-ebda ċirkostanza jinżamm responsabbli għar-relazzjoni bejn il-Bank u l-Klijent. Fidulink ® m'għandux is-setgħa li jaġixxi u ma jiddikjarax li jaġixxi bħala impjegat, rappreżentant jew membru tal-maniġment tal-Bank u / jew li jiffirma f'ismu jew li jeħel kwalunkwe responsabbiltà f'isem il-bank.

13 - Tul, terminazzjoni u sospensjoni tas-servizzi

B'mod ġenerali

13.1. Kwalunkwe Kuntratt idum għall-perjodu indikat u mbagħad jiġi mġedded awtomatikament għal perjodi suċċessivi ugwali għat-tul tat-terminu inizjali. Għall-aspetti l-oħra kollha, kull Kuntratt jiġġedded awtomatikament taħt l-istess termini u kundizzjonijiet. Fidulink ® jew il-Klijent jista 'jtemm kwalunkwe Kuntratt għat-terminu msemmi fih, jew għat-tmiem ta' kwalunkwe perjodu ta 'estensjoni jew tiġdid, billi jagħti avviż ta' mill-inqas xahrejn bil-miktub lill-parti l-oħra. It-terminazzjoni hija mifhuma bħala mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe drittijiet jew obbligi ta 'parti li jirriżultaw qabel it-terminazzjoni jew li jirriżultaw fir-rigward ta' kwalunkwe att jew ommissjoni mwettqa qabel it-terminazzjoni. Id-dritt għal terminazzjoni immedjata għal raġuni ġusta huwa riżervat.

13.2. Fil-każ ta’ ksur mill-Klijent tal-liġijiet applikabbli jew ta’ dawn il-Kundizzjonijiet Ġenerali Kummerċjali u ta’ Użu u/jew Kundizzjonijiet Ġenerali, Fidulink ® jew SUXYS® jista’ jtemm kwalunkwe Kuntratt u servizzi b’effett immedjat, inkluż Kuntratt għal Servizzi addizzjonali pprovduti minn kumpaniji affiljati magħhom Fidulink ® jew minn partijiet terzi. F'każ bħal dan, il-Klijent għandu jieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex jissostitwixxi kwalunkwe pożizzjoni li ssir vakanti fi kwalunkwe Kumpanija wara tali terminazzjoni u huwa espressament miftiehem li Fidulink ® ma jistax jinżamm responsabbli għal kwalunkwe ħsara li tirriżulta minn tali terminazzjoni immedjata.

Fondazzjoni u Ġestjoni ta 'Kumpanija

13.3. Kwalunkwe Kuntratt għall-operat ta' Kumpanija huwa validu għal sena sħiħa. Fil-każ li l-Klijent itemm il-kuntratt jew jitlob Fidulink ® li tittrasferixxi l-ġestjoni tal-Kumpanija lil aġent ieħor jew fornitur tas-servizz korporattiv jew li tillikwida l-Kumpanija, Fidulink ® mhux se tittrasferixxi jew tillikwida l-Kumpanija sakemm il-ħlasijiet, l-ispejjeż u/jew il-ħlasijiet pendenti kollha (inklużi iżda mhux limitati għal taxxi tal-gvern, dazji, taxxi u ħlasijiet oħra lil parti terza kif ukoll l-ispejjeż relatati mad-diretturi jew l-azzjonisti trustee u miżata ta’ trasferiment ta’ € 750,00) ikunu tħallsu kollha.

Hekk kif il-Kumpanija tkun ġiet inkorporata u tkun irreġistrata fil-ġurisdizzjoni rilevanti, il-Klijent jimpenja ruħu li jiffirma kuntratt ta’ mandat. Fin-nuqqas ta' dan, Fidulink ® jirriserva d-dritt li jirrifjuta li jittrażmetti lill-Klijent id-dokumenti soċjali relatati mal-Kumpanija sakemm il-kuntratt tal-mandat imsemmi qabel ma jkunx iffirmat mill-Klijent.

Il-Klijent se jirċievi rifużjoni sħiħa tal-miżata ta’ inkorporazzjoni, anqas it-tariffi tal-kurrier, jekk jiġu sodisfatti t-tliet kundizzjonijiet li ġejjin: (i) Fidulink ® ma jistax joħloq Kumpanija għall-Klijent U (ii) Fidulink ® tkun irċeviet id-dokumenti kollha meħtieġa mimlija kif suppost mill-Klijent, inkluża kopja ta’ dokument ta’ identità validu tal-Klijent li jkun ġie awtentikat skont l-istruzzjonijiet preċiżi tal-Konvenzjoni dwar id-Dmir ta’ Diliġenza tal-Banek Żvizzeri u kwalunkwe dokument mitlub mill-Klijent minn Fidulink ®, bħal, b’mod partikolari kontijiet ta ’utilità mhux aktar minn 3 xhur, curriculum vitae u ittra ta’ referenza minn bank U (iii) it-talba għal rimborż tiġi sottomessa fi żmien 60 jum mill-ħlas tal-miżata ta ’kostituzzjoni mill-Klijent.

Ftuħ ta 'Kont Bankarju

13.4. Is-servizz jintemm bil-ftuħ tal-kont mill-Bank u wara r-relazzjonijiet kollha jsiru bejn il-Klijent u l-Bank.

Kwalunkwe Klijent jista' jiddeċiedi li jikkanċella t-talba tiegħu fi żmien 3 ijiem kalendarji wara t-talba tiegħu biex jiftaħ kont bankarju. Il-Klijent jirċievi rifużjoni sħiħa tal-miżata tal-installazzjoni, anqas ħlasijiet tal-kurrier, jekk jiġu sodisfatti t-tliet kundizzjonijiet li ġejjin: (i) Il-Bank, bl-assistenza ta’ Fidulink ®, ma tistax tiftaħ kont għall-Klijent U (ii) Fidulink ® jew il-Bank ikun irċieva d-dokumenti kollha meħtieġa mimlija kif suppost mill-Klijent, inkluża kopja tad-dokument tal-identità validu tal-Klijent li jkun ġie awtentikat skont l-istruzzjonijiet speċifiċi tal-Konvenzjoni dwar id-Dmir ta’ Diliġenza tal-Banek Żvizzeri u kwalunkwe dokument mitlub mill- Klijent minn Fidulink ®, bħal, iżda mhux limitati għal dikjarazzjonijiet ta 'kont ta' karta ta 'kreditu, kontijiet ta' utilità, kuntratt ta 'impjieg, ċertifikat ta' inkorporazzjoni jew evidenza oħra ta 'l-oriġini ekonomika tal-fondi. Dan huwa l-uniku każ fejn jiġu offruti rifużjonijiet. L-ebda rifużjoni ma tiġi offruta, għal kwalunkwe raġuni, jekk il-klijent jiddeċiedi li jħassar it-talba tiegħu wara 3 ijiem kalendarji.

Modalità ta 'rifużjoni

13.5. Kwalunkwe rifużjoni tista 'ssir biss permezz tal-blockchain SUXYS.® u fit-token diġitali użabbli minn Fidulink ® u sottodominji u jew SUXYS® jew it-TOKEN SUXYS® (oqgħod attent, ir-rifużjonijiet kollha se jsiru skont il-valur tat-Token SUXYS® fil-ħin tat-talba u soġġett għall-aċċettazzjoni minn SUXYS® u jew Fidulink ® u sottodominji. 

14 - Separabbiltà

Jekk xi klawsola li tinsab hawnhekk hija jew tista 'ssir, taħt kwalunkwe liġi bil-miktub, jew hija kkunsidrata minn qorti jew korp amministrattiv jew kwalunkwe ġurisdizzjoni kompetenti bħala, illegali, invalida, projbita jew infurzabbli, allura klawsola bħal din titqies li ma taħdimx. sal-limitu ta 'tali illegalità, nullità, invalidità, projbizzjoni jew inapplikabbiltà. Il-klawsoli l-oħra se jibqgħu fis-seħħ.

15 – Karta Fidulink ® u Sub-oqsma I L-10 prinċipji tal-Karta

L-utent kif ukoll id-diretturi, l-azzjonisti, l-imsieħba jaffermaw li qraw u aċċettaw iċ-charter ta’ Fidulink ® jaċċetta konformità ma' dan taħt piena li jaraw is-servizzi tagħhom sospiżi u/jew diżattivati ​​mingħajr riżerva u mingħajr ebda ġustifikazzjoni min-naħa ta' SUXYS® ou Fidulink ® u sottodominji; 

1 – Qatt ma tipprovdi servizzi jew prodotti illegali ma’ Kumpanija li toħloq jew tuża s-servizzi ta’ Fidulink ®. 2 – Ibqa’ professjonali u b’korteżija fiċ-ċirkustanzi kollha mal-Aġenti Fidulink ®. 3 – Qatt tħalli persuna oħra tuża l-kont tiegħek Fidulink ® jew L-UFFIĊĊJU TIEGĦI biex tikkonnettja man-netwerk. 4 – Qatt tuża s-servizzi ta’ Fidulink ® għal kumpanija oħra għajr dik reġistrata mas-servizzi ta Fidulink ®. 5 – Qatt tibda l-attività tal-kumpanija mingħajr ma tkun irċeviet dokumenti uffiċjali jew attivazzjoni ta 'servizzi minn Fidulink ®. 6 – Ipprovdi fi żmien 48 siegħa d-dokumenti kollha professjonali jew personali li Fidulink ® tista' tistaqsi. 7 – Ġedded il-kumpanija jew is-servizzi tiegħek massimu ta' xahar qabel it-tmiem tas-servizzi Fidulink ®. 8 – Qatt ma tipprovdi dokument li jkun ġie rtokkjat bl-ebda mod. 9 – Qatt ma tbiddel id-dettalji tal-kuntatt (indirizz, numru tat-telefon, eċċ.) mingħajr ma tinnotifika Fidulink ®. 10 – Qatt tuża s-servizzi jew il-prodotti ta’ Fidulink ® biex timplimenta jew tistabbilixxi frodi fiskali, amministrattiva, finanzjarja, eċċ.

16. Assenjazzjoni

Għall-eżekuzzjoni tas-servizzi tagħha, Fidulink ® jirriserva d-dritt li jingaġġa sottokuntratturi li jkunu taħt l-awtorità tiegħu: Avukati, Ġuristi, Accountants, Chartered Accountants, Nutara, Awdituri u Aġenti oħra ta’ Inkorporazzjoni tan-Netwerk Fidulink ® . Id-drittijiet u l-obbligi tal-Klijent li jirriżultaw minn Kuntratt jistgħu jiġu assenjati biss lil partijiet terzi bil-kunsens bil-miktub ta Fidulink ®.

17. Liġi applikabbli 

Dan il-Ftehim huwa rregolat u stabbilit skont il-liġi fis-seħħ fil-ġurisdizzjoni tal-istabbiliment ta 'SUXYS International Limited. Kwalunkwe nuqqas ta’ qbil bejn il-partijiet li jinqala’ b’rabta mal-Kuntratt, il-kundizzjonijiet ġenerali tal-bejgħ u l-użu ta’ Fidulink ® , inkluż għal kwistjonijiet relatati mal-konklużjoni, il-validità jew it-terminazzjoni tagħha, hija soġġetta għall-ġurisdizzjoni esklussiva tal-uffiċċju reġistrat ta 'SUXYS International Limited.

 

Anness 1 - 1 - A. Nuqqas ta' forniment ta' Servizzi għaċ-ċittadini tal-ġurisdizzjonijiet hawn taħt (01/01/2023 f'00h00): 

Fidulink ® ma jista' jipprovdi l-ebda servizz ta' kwalunkwe natura għaċ-ċittadini tal-ġurisdizzjonijiet: Afganistan, Iran, Korea ta' Fuq, Pakistan, Sudan. Din il-lista tista' tkun soġġetta għal żieda jew tneħħija minn ċerti ġurisdizzjonijiet mingħajr notifika minn Fidulink ®.  

 

L-aħħar Aġġornament: 27/04/2023 f'00h00. 

Ittraduċi din il-paġna?

Kontroll tad-Disponibbiltà tad-Dominju

tagħbija
Jekk jogħġbok daħħal l-isem tad-dominju tiegħek tal-istituzzjoni finanzjarja l-ġdida tiegħek
Jekk jogħġbok ivverifika li m'intix robot.
Għandek bżonn l-Għajnuna?