KUNDIZZJONIJIET ĠENERALI

KUNDIZZJONIJIET ĠENERALI - BEJGĦ - UŻU - SERVIZZI

 

1 - Għan u skop

1.1. Dawn il-Kundizzjonijiet Ġenerali tal-Bejgħ u l-Użu huma maħsuba biex jirregolaw ir-relazzjonijiet kummerċjali bejn " FIDULINK®” jew “SUXYS®” l-operaturi għal FiduLink.com u s-sottodominji tiegħu: SUXYS INTERNATIONAL® Limited, Uffiċċju Prinċipali: Burlington Tower, Business Bay Dubai Emirati Għarab Magħquda – SUXYS EUROPE Limited, Kumpanija 739284, Uffiċċju Prinċipali: Black Church, ST. Mary's Place, Dublin 7, DO7 P4AX, l-Irlanda – SUXYS® LLC, Uffiċċju Prinċipali: Coastal Highway Lewes, Delaware, 19958, l-Istati Uniti tal-Amerika, (“FIDULINK®”) (" FIDULINK.com ») (" MARKETPLACE-FIDULINK.com ») (" APP-FIDULINK.com ») (" MOBILE.FIDULINK.com ») (" L-oqsma u s-sottodominji kollha ta '.FIDULINK.com »)

u l-klijenti tagħha (" Klijent "). Fuq il-bażi ta’ dawn il-Kundizzjonijiet Kummerċjali Ġenerali, FIDULINK.com se jipprovdi lill-Klijent b’diversi servizzi bħall-ħolqien ta’ kumpaniji (" Soċjetà "), (" Kumpanija sussidjarja "), (" Fergħa ") u ċerti servizzi addizzjonali relatati (" Servizzi Addizzjonali ») kif ukoll assistenza relatata mal-ftuħ ta' kontijiet ma' banek jew fornituri ta' servizzi finanzjarji mhux bankarji jew stabbilimenti jew istituzzjonijiet bankarji u/jew finanzjarji regolati jew mhux regolati oħra fil-ġurisdizzjonijiet rispettivi tagħhom (" Ftuħ ta 'Kont jew Introduzzjoni Bankarja »).

1.2. Dawn il - Kundizzjonijiet Kummerċjali Ġenerali jiffurmaw parti integrali minn kwalunkwe kuntratt konkluż bejn il - KLIJENT et FIDULINK® permezz ta ’firma diġitali ta’ formola FIDULINK®, kemm jekk tkun iffirmata onlajn permezz tal-validazzjoni ta' ordni fuq pjattaforma FIDULINK.com jew taħt oqsma u Suq jew applikazzjonijiet jew fuq il-karta (" Kuntratt ") f'format PDF. Billi tidħol f’Kuntratt ma’ FIDULINK®, il-Klijent jaċċetta dawn it-Termini u Kundizzjonijiet Ġenerali. Lista ta' prezzijiet u lista ta' servizzi huma disponibbli fuq is-siti FIDULINK.com u taħt dominji u applikazzjonijiet oħra u MarketPlace.

1.3. Il-kundizzjonijiet ġenerali l-oħra kollha li jiddevjaw minn, jikkontradixxu jew jissupplimentaw dawn il-Kundizzjonijiet Kummerċjali Ġenerali se jiġu esklużi minn kwalunkwe Kuntratt, sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor bil-miktub bejn il-Klijent u FIDULINK.com.

1.4. F'każ ta' kunflitt bejn dawn il-Kundizzjonijiet Kummerċjali Ġenerali u kwalunkwe Kuntratt, id-dispożizzjonijiet tal-Kuntratt għandhom jipprevalu fuq dawn il-Kundizzjonijiet Kummerċjali Ġenerali. F'każ ta' kunflitt, tista' tikkuntattja lis-servizz tagħna ta' ġestjoni tal-kunflitti fuq: avukat [@] fidulink.com. L-avukat tagħna se jieħu ħsieb it-talba tiegħek.

1.5. FIDULINK.com jirriserva d-dritt li jimmodifika l-Kundizzjonijiet Kummerċjali Ġenerali fi kwalunkwe ħin b'effett immedjat mingħajr obbligi ta 'notifika lill-utenti tiegħu. Il-Klijent se jiġi infurmat b’dawn il-bidliet permezz ta’ notifika ppubblikata fuq FIDULINK.com permezz tal-blog FiduLink.com b’pubblikazzjoni uffiċjali. L-emendi jitqiesu approvati mill-Klijent, sakemm FIDULINK.com ma jirċievix oġġezzjoni bil-miktub f'dan ir-rigward fi żmien erba' ġimgħat mid-data tan-notifika lill-avukat(@)fidulink.com b'ittra oriġinali tibgħat lill-uffiċċju reġistrat tagħha f'reġistrat b'rikonoxximent ta' irċevuta lil SUXYS International Limited Burlington Tower, Business Bay Dubai, Emirati Għarab Magħquda. Jekk jogħġbok innota li kwalunkwe rifjut tal-kundizzjonijiet ġenerali tal-bejgħ u l-użu jew modifiki jew aġġornamenti jirriżultaw fi tmiem tas-servizzi kif ukoll sospensjoni sħiħa tas-servizzi kollha ta’ FiduLink.com u SUXYS.® malli tirċievi l-ittra oriġinali tiegħek.

 

2 - Kontenut u ambitu tas-servizzi

Fondazzjoni u tmexxija ta 'Kumpanija u Servizzi Addizzjonali

2.1. FIDULINK® jista' jipprovdi lill-Klijent b'servizz ta' inkorporazzjoni ta' Kumpanija, sussidjarja, fergħa, fil-ġurisdizzjonijiet speċifikati fuq il-lista ppubblikata fuq is-sit ta' FIDULINK® ( www.fidulink.com ) jew il-pjattaformi tagħha (l-internet, l-applikazzjoni tal-mowbajl jew l-applikazzjoni tat-tablet, l-applikazzjoni tal-IOS, l-applikazzjoni tal-Android). FIDULINK® tista’ wkoll torganizza, sew jekk permezz ta’ kumpaniji affiljati mal-FIDULINK® jew partijiet terzi, il-provvista ta’ Servizzi Addizzjonali bħal ħatra ta’ trustees, trustees azzjonisti, kont tan-negozjant tal-internet, logo tal-kumpanija, timbru tal-kumpanija, timbru tal-kumpanija, prokura, ċertifikazzjoni notarili u apostille fuq dokumenti, applikazzjoni għal liċenzji, applikazzjoni għall-approvazzjoni, tfittxija għall-bini, tfittxija għall-persunal, tfittxija għall-imsieħba, u kwalunkwe servizz ieħor li FIDULINK® et le CLIENT jugerons utile a la création ou la mise en place de la société du client. Le terme « sociétés affiliées » signifie, à l’égard de FIDULINK®, sussidjarja jew kumpannija holding ta’ FIDULINK® jew kwalunkwe sussidjarja oħra ta’ din il-kumpanija holding, avukati, accountants, avukati, nutara u aġenti oħra FIDULINK®.

2.2. Is-Servizzi Addizzjonali kollha jiġu pprovduti fuq il-bażi ta ’ftehim speċifiku bejn il-Klijent u l-fornitur tas-Servizzi Addizzjonali rilevanti, ħlief għal siġilli, bolol u logos, ċertifikazzjoni notarizzata u apostilla. 

2.3. Inklużi fir-reġistrazzjoni ta 'pakkett ta' kumpanija: 4 azzjonisti, 2 diretturi, azzjonisti addizzjonali jew diretturi għandhom ikunu soġġetti għal fatturazzjoni ta 'reġistrazzjoni skont il-ġurisdizzjoni.

 

enerġija (PROKURA)

Il-klijent jagħti s-setgħa lil FiduLink.com u s-subdominji, SUXYS® u r-rappreżentanti tagħha, Aġenti FiduLink.com, Avukati FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Imsieħba FiduLink.com għall-editjar, abbozzar, pubblikazzjoni, proċeduri amministrattivi, rappreżentanza fiżika jew elettronika ma’ nutara, accountants, avukati, banek, bankarji u jew finanzjarji istituzzjonijiet u l-amministrazzjonijiet l-oħra kollha, l-introduzzjoni, it-trażmissjoni ta’ dokumenti u reġistrazzjonijiet oħra mal-awtoritajiet, banek, istituzzjonijiet finanzjarji, kmamar tal-kummerċ, kmamar tal-kumpaniji għat-twaqqif u jew l-inkorporazzjoni ta’ kumpaniji jew sussidjarja jew fergħa, xoljiment ta’ kumpanija, sussidjarja jew fergħa, kwalunkwe bidla relatata mal-kumpanija, fergħa, sussidjarja. Din is-setgħa tibda fil-ġurnata tal-ordni u tispiċċa fi tmiem is-servizzi offruti minn fidulink.com, jiġifieri 365 jum u tiġġedded awtomatikament mat-tiġdid tas-servizzi u l-validazzjoni tal-ordni diġitali u l-aċċettazzjoni ta’ dawn il-kundizzjonijiet ġenerali bejgħ u użi u tiġdid ta' servizzi. Madankollu SUXYS® u FiduLink.com jirriżerva d-dritt li jistabbilixxi prokura ġdida fil-każ ta 'talba mill-awtoritajiet għall-kostituzzjoni jew kwalunkwe tibdil li jikkonċerna l-ħolqien jew bidla jew kanċellazzjoni oħra tal-kumpanija f'isem il-klijent u n-negozju tiegħu. Is-setgħa għandha tkun iċċertifikata minn nutar pubbliku u apostille tal-Aja.

 

Kont Bankarju I Introduzzjoni Bankarja jew Finanzjarja I E-Wallet I Skambju

2.3. FIDULINK® fuq talba tista’ tassisti lill-Klijent fil-kuntest tal-introduzzjoni bankarja jew finanzjarja, il-ftuħ ta’ kont ma’ bank, stabbiliment tal-ħlas, istituzzjoni finanzjarja, jew fornitur ta’ servizzi mhux bankarji, fornitur ta’ kartiera elettronika, (“ Bank jew Istituzzjoni "). F'dan il-kuntest, FIDULINK® jista' joffri lill-Klijent lista ta' stabbilimenti, iżda huwa l-Klijent li huwa responsabbli għall-għażla tal-istabbiliment suġġett għall-aċċettazzjoni tal-istabbiliment u l-konformità tal-klijent u r-rappreżentanza kummerċjali tiegħu tal-kumpanija, sussidjarja, fergħa, uffiċċju (Posta tajba, Attivitajiet, Appoġġ, bini, eċċ.). Il-Klijent jista' jagħżel jew stabbiliment mil-lista ta' stabbilimenti pprovduta minn FIDULINK® jew stabbiliment ta’ parti terza (biss fuq talba u mingħajr ebda garanzija li l-istabbiliment jaċċetta l-ftuħ tal-kont tal-kumpanija tal-klijent) fil-limitu ta’ żewġ talbiet u rifjut mill-klijent u/jew banek u/jew stabbilimenti). L-implimentazzjoni b'suċċess ta' servizzi addizzjonali bħal karti ta' kreditu, kotba taċ-ċekkijiet bankarji jew aċċess għall-banek fuq l-Internet mhijiex garantita u hija offruta kif inhi u mingħajr garanzija. Is-servizz jista' jintuża biss għal skopijiet legali kif determinat mil-liġi applikabbli u l-klijent jaqbel li jipprovdi l-informazzjoni kollha relatata mal-attività tiegħu u l-oriġini tal-fondi tiegħu, u kwalunkwe mistoqsija jew informazzjoni oħra mitluba mill-istituzzjoni bankarja jew finanzjarja jew FIDULINK® u jew aġenti oħra ta' FiduLink jew Imsieħba oħra ta' FiduLink, Avukati ta' FiduLink, Accountants ta' FiduLink jew aġenti oħra ta' kontroll tat-tip ta' Konformità AML.

2.4 SUXYS® u FiduLink.com ma joffri l-ebda servizz Wallet jew E-Wallet, is-servizzi Wallet jew E-Wallet preżenti fuq il-websajt ta’ www.FiduLink.com u jew taħt domains u domains oħra tad-ditta huwa servizz offrut minn kumpaniji terzi awtorizzati biex jipprovdu servizzi ta’ skambju, e-wallet – kartiera … (E-Wallet Supplier and Exchange Platform għal professjonisti fil-kuntest ta’ operazzjonijiet kummerċjali) taħt l-isem ta’ Label E-Wallet FiduLink. Il-klijent jaċċetta li fl-ebda każ u ta' kwalunkwe natura ma jista' jdur kontra FiduLink.com u s-subdominji tiegħu jew SUXYS® fir-rigward tar-reġistrazzjoni u l-link tal-login preżenti fuq il-websajt FiduLink.com. Il-klijent jarmi FiduLink.com u SUXYS® ta’ kwalunkwe proċedimenti fil-każ ta’ tilwima mal-istabbilimenti jew istituzzjonijiet finanzjarji jew bankarji oħra li għalihom dan tal-aħħar kiseb introduzzjoni fuq talba tiegħu bil-validazzjoni ta’ dan tal-aħħar mal-istabbilimenti bankarji u/jew finanzjarji tiegħu regolati jew mhux regolati fil-ġurisdizzjonijiet tal-oriġini tagħhom .

 

3 - Dritt li tirrifjuta servizzi

FIDULINK.com u jew SUXYS® jirriserva d-dritt li jirrifjuta s-servizzi kollha jew parti minnhom li joffri lil Klijent mingħajr raġuni jew spjegazzjoni, u bl-ebda mod ma jista' jinżamm responsabbli għal dan ir-rifjut. L-ebda rifużjoni ta’ kwalunkwe tip ma tista’ tingħata fil-każ ta’ rifjut ta’ servizzi minn FIDULINK.com jew sottodominji jew SUXYS.® , jew l-Aġent SUXYS® , Avukat SUXYS®, Accountant SUXYS® , imsieħba SUXYS® u aġenti oħra ta' kontroll tat-tip ta' konformità tal-AML. Inti s-suġġett ta’ rifjut ta’ servizz, tista’ tikkuntattja lid-dipartiment legali tagħna fuq: lawyer(@)fidulink.com (Il-lingwa tal-Email tiegħek bl-Ingliż biss, it-talbiet kollha li ma jkunux miktubin bl-Ingliż ma jkunu l-oġġett ta’ ebda trattament fuq il-parti tal-avukat tagħna inkarigata minn dan it-tip ta’ sospensjoni jew tmiem ta’ servizzi). Bħala parti minn kontroll Kontra l-Ħasil ​​tal-Flus (AML), tista’ tikkuntattja lis-servizz ta’ konformità FiduLink.com u s-sottodominji u SUXYS® permezz ta' email lil compliance(@)fidulink.com, is-servizzi u inkorporazzjonijiet oħra ta' kumpaniji jistgħu jkunu soġġetti għal imblukkar temporanju jew permanenti mis-servizzi ta' FiduLink.com u sotto-dominji, SUXYS® , avukati FiduLink.com , avukati FiduLink.com , accountants FiduLink.com , ċentru tad-domiċilju FiduLink.com u Msieħba oħra , aġenti u sottodominji FiduLink.com. Fil-kuntest ta’ imġieba verbali jew miktuba jew fiżika meqjusa mhux korretta jew saħansitra ta’ theddid lejn FiduLink.com jew SUXYS® jew aġenti FiduLink.com, avukati FiduLink.com, accountants FiduLink.com, ċentri ta’ domiċilju u l-persunal tagħhom se jirriżultaw f’rifjut ta’ servizzi u/jew aċċess immedjat għal servizzi u prodotti mingħajr il-possibbiltà ta’ rimborż. Fil-kuntest ta’ pubblikazzjoni jew tixrid permezz ta’ netwerks tal-internet, websajts, blogs, paġni tal-internet, fora, radjijiet, web tv, kanali, servizzi ta’ messaġġi... u l-midja, viżwali, televiżjoni, dikjarazzjonijiet awdjoviżivi l-oħra kollha meqjusa malafamanti minn FiduLink.com u/jew SUXYS® lejn FiduLink.com jew sottodominji jew SUXYS® jew Aġenti FiduLink® , Avukati FiduLink® , Accountants FiduLink® , Ċentri ta' Debitu Dirett FiduLink® u l-imsieħba u l-pjattaformi l-oħra kollha tas-SUXYS® u/jew FiduLink.com se jwassal għal prosekuzzjoni fil-pajjiż ta’ residenza tal-klijent(i) u maniġers, wirjiet, hosts, awturi, edituri oħra tal-pubblikazzjoni(i) jew tad-dikjarazzjoni u b’hekk il-klijent jaċċetta mingħajr riżerva u mingħajr jillimitaw b'garanzija konġunta personali u sħiħa li jġorru l-ispejjeż tal-ġustizzja u l-protezzjoni kif ukoll l-ispejjeż kollha li għandhom x'jaqsmu mal-każ u li jġorr mingħajr ebda limitu u b'mod personalment in solidum id-danni li FiduLink.com jista' jitlob u SUXYS®  dik jew aktar li tikkonċernahom u dawk lejn FiduLink.com jew SUXYS® jew Aġenti FiduLink.com, Avukati FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Ċentri ta' Domiċiljazzjoni FiduLink.com mingħajr limitu ta' ammont u tul u fuq talba sempliċi ta' FiduLink.com jew SUXYS® jew Maniġers jew Aġenti FiduLink.com, Avukati FiduLink.com, Avukati FiduLink.com, Accountants FiduLink.com jew Ċentri ta’ Domiċiljazzjoni FiduLink.com u Imsieħba jew Fornituri oħra ta’ FiduLink.com u SUXYS®.

 

4 - Provvista ta' pariri

Għalkemm FIDULINK® tistinka biex tipprovdi informazzjoni veritiera u korretta dwar is-servizzi kollha tagħha, ġurisdizzjonijiet, forom legali ta 'kumpaniji, tassazzjoni u informazzjoni oħra relatata mal-ħolqien ta' kumpanija fil-ġurisdizzjoni tal-għażla tiegħek, FiduLink.com u s-subdominji u SUXYS® ma jipprovdix pariri għajr informazzjoni disponibbli liberament u ppubblikata regolarment mill-Qrati stess, u lanqas informazzjoni li tikkonċerna (Tassazzjoni ta’ Individwi, Tassazzjoni ta’ Entitajiet Legali, Arranġamenti Offshore, Arranġamenti Onshore-Offshore, Eżenzjoni mit-Taxxa għal Individwi u Kumpaniji) A bħala tali l-klijent jaċċetta u jiċċertifika li ma rċieva l-ebda parir legali jew fiskali minn FIDULINK.com u jew sottodominji jew SUXYS® jew Aġenti FiduLink® (Avukati FiduLink.com, Uffiċjali Legali FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Aġenti FiduLink.com u msieħba oħra ta’ FiduLink.com jew Fornituri ta’ FiduLink.com) jew kwalunkwe istituzzjoni oħra jew persuna fiżika jew ġuridika fir-rigward ta’ FiduLink.com u sub - dominji jew SUXYS® . Hija r-responsabbiltà tal-Klijent li jiżgura li jirċievi l-pariri legali u fiskali kollha meħtieġa fir-rigward tal-istabbiliment u l-operat tal-Kumpanija fil-ġurisdizzjoni tal-għażla tiegħu, u li jiżgura li l-attivitajiet ma jiksrux il-liġi ta 'kwalunkwe ġurisdizzjoni kompetenti. Il-klijent jaċċetta u jimpenja ruħu li jiżgura l-kondotta legali, fiskali u amministrattiva xierqa tal-kumpanija tiegħu wara l-ħolqien ta’ din tal-aħħar. Il-klijent(i) jarmi kompletament SUXYS® jew FiduLink.com jew is-sottodominji tiegħu, Aġenti FiduLink.com, Avukati FiduLink.com, Accountants FiduLink.com u Imsieħba oħra FiduLink.com u Fornituri FiduLink.com mir-responsabbiltajiet kollha li jikkonċernaw l-għażla tal-ġurisdizzjoni, l-għażla tal-forma legali, l-għażla tal-isem tal-kumpanija, l-għażla tal-attività tal-kumpanija, it-tmexxija tal-kumpanija, l-imġiba amministrattiva u fiskali tajba tal-kumpanija u l-maniġers tagħha u azzjonisti oħra u jew fornituri u/jew kollaboraturi oħra u l-kawżi jew atti l-oħra kollha ta’ kondotta ħażina jew nuqqas ta’ ġestjoni kif suppost tan-negozju tal-Klijent.

 

5 - Għanijiet legali

Il-Klijent jiggarantixxi li ma juża ebda mid-drittijiet mogħtija f'Kuntratt għal skopijiet illegali, oxxeni, immorali jew malafamanti u mhux se jiskredita lil FIDULINK® , SUXYS® , Avukati FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Aġenti FiduLink.com, Ċentri tan-Negozju FiduLink.com, Imsieħba FiduLink.com u Fornituri oħra ta' FiduLink.com b'xi mod. Il-Klijent ma jista' taħt l-ebda ċirkostanza juża jew jassoċja l-isem ta' FIDULINK.com u Aġenti FiduLink.com, Avukati FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Ċentri tan-Negozju FiduLink.com, Imsieħba FiduLink.com u Fornituri oħra ta' FiduLink.com, f' sħiħ jew parzjalment, għal skopijiet kummerċjali. Jekk applikabbli, FIDULINK® u jew SUXYS®, Avukati FiduLink.com, Aġenti FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Ċentru tan-Negozju FiduLink.com , Imsieħba FiduLink.com , Fornituri FiduLink.com jirriżerva d-dritt li jikkoopera ma 'kwalunkwe awtorità investigattiva uffiċjali fil-każ ta' allegazzjoni ta' ksur kontra l- Klijent (Il-klijent jaċċetta mingħajr riżervi li FiduLink.com, SUXYS® , Aġenti FiduLink.com, Avukati FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Imsieħba FiduLink.com u Fornituri oħra FiduLink.com itemm il-ftehimiet ta' kunfidenzjalità kollha sabiex joffri kooperazzjoni sħiħa mal-awtoritajiet li jitolbuha mingħand SUXYS® jew FiduLink.com.)

 

6 - Ħasil ​​ta' flus u diliġenza dovuta

Il-Klijent u l-imsieħba tiegħu, l-azzjonisti, u persuni oħra responsabbli u li jieħdu sehem fil-fondazzjoni tal-kumpanija jew kumpaniji, sussidjarji, fergħat għandhom jipprovdu FIDULINK.com, Aġenti FiduLink.com, Avukati FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Ċentri In-negozju ta’ FiduLink.com, l-Imsieħba FiduLink.com, u Fornituri oħra ta’ FiduLink.com kwalunkwe informazzjoni meqjusa meħtieġa minn dawn tal-aħħar biex jiżguraw li l-Kumpanija tikkonforma mal-leġiżlazzjoni applikabbli fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u tad-diliġenza dovuta. Hija r-responsabbiltà tal-Klijent li jiżgura li l-informazzjoni pprovduta lil FIDULINK® huma korretti, preċiżi, verifikabbli u bona fide. Il-Klijent jiddikjara wkoll lil FIDULINK.com, Aġenti FiduLink.com, Avukati FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Imsieħba FiduLink.com u Fornituri oħra ta' FiduLink.com li l-oġġetti jew il-fondi introdotti f'Kumpanija ma jikkostitwixxux, la direttament jew indirettament, ir-rikavat minn reat jew kwalunkwe attività illegali oħra. Sabiex FIDULINK.com, Avukati FiduLink.com, Aġenti FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Ċentri tan-Negozju FiduLink.com, Imsieħba FiduLink.com u Fornituri FiduLink.com jissodisfaw l-obbligi legali tiegħu, il-Klijent għandu FIDULINK.com , Avukati FiduLink.com, Aġenti FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Ċentri tan-Negozju FiduLink.com, Imsieħba FiduLink.com u Fornituri FiduLink.com infurmati b'mod sħiħ u fil-pront dwar kwalunkwe bidla li tikkonċerna l-benefiċjarju ekonomiku, l-azzjonisti u l-maniġers tal-kumpanija. Il-benefiċjarji ekonomiċi indikati mill-Klijent se jiffirmaw fiżikament jew diġitalment "formola" jew "formola elettronika" kif meħtieġ mill-Kuntratt. Il-Klijent għandu jinforma lil FIDULINK.com, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centres, FiduLink.com Partners u FiduLink.com Fornituri dwar in-natura tal-attivitajiet tal-kumpanija tiegħu mingħajr dewmien. il-bidliet se jkunu soġġetti għall-kunsens minn qabel bil-miktub ta’ FIDULINK.com, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centres, FiduLink.com Partners u FiduLink.com Fornituri. Il-klijent u l-azzjonisti u benefiċjarji oħra tal-kumpanija għandhom iwettqu, fi żmien 30 jum mill-ħolqien tal-kumpanija, verifika tal-identità bl-użu tas-soluzzjoni FiduLink.com. Il-verifika tal-identità hija obbligatorja għall-utenti kollha. Il-klijent ikollu jwettaq verifika AML u KYC. Il-klijent jarmi FiduLink.com u/jew SUXYS®, Avukati FiduLink.com, Aġenti FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Ċentri tan-Negozju FiduLink.com, Imsieħba FiduLink.com u Fornituri FiduLink.com tar-responsabbiltajiet kollha u jimpenjaw ruħhom li ma jistabbilixxux kumpanija bil-għan li jistabbilixxu frodi ta’ kwalunkwe tip . Fil-qafas tal-konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali jew internazzjonali FiduLink.com u SUXYS® , Avukati FiduLink.com, Aġenti FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Ċentri tan-Negozju FiduLink.com, Imsieħba u Fornituri FiduLink.com FiduLink.com timponi proċess ta’ verifika u kontroll obbligatorju Kontra l-Ħasil ​​tal-Flus fuq il-klijenti tiegħu: https:// Suq-FiduLink.com. Bħala parti minn verifika jew skoperta ta’ frodi, il-klijent jaċċetta mingħajr riżerva u mingħajr limitu b’garanzija konġunta personali u sħiħa li jħallas l-ispejjeż tal-ġustizzja u l-protezzjoni kif ukoll l-ispejjeż kollha relatati mal-każ. , verifika, spejjeż ta’ difiża u spejjeż oħra ... u li jġorr id-danni li FiduLink.com jista’ jitlob dwaru u dawk lejn FiduLink.com jew SUXYS® , Avukati FiduLink.com, Aġenti FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Ċentri tan-Negozju FiduLink.com, Imsieħba FiduLink.com u Fornituri FiduLink.com mingħajr limitu ta’ ammont u tul u fuq talba sempliċi minn FiduLink.com jew SUXYS® , Avukati FiduLink.com, Aġenti FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Ċentri tan-Negozju FiduLink.com, Imsieħba FiduLink.com u Fornituri FiduLink.com.

 

7 - L-obbligi tal-klijent

Il-provvista ta' dokumenti ta' sostenn b'rabta mad-diliġenza dovuta tista' b'mod partikolari, u mingħajr ma tkun eżawrjenti, tinkludi: kopji oriġinali ċċertifikati ta' dokumenti ta' identità, prova ta' residenza datata inqas minn 3 xhur ilu, ittri ta' referenza bankarji, kopji oriġinali ċċertifikati ta' dokumenti tal-kumpanija, kif ukoll oriġinali ta’ traduzzjonijiet ċertifikati jekk applikabbli, ċertifikazzjoni notarili, apostille u ċertifikat diġitali ieħor. Kwalunkwe ċertifikazzjoni għandha tiġi prodotta skont ir-rekwiżiti tal-ġurisdizzjoni applikabbli u skont l-istruzzjonijiet possibbli ta’ FIDULINK.com, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centres, FiduLink.com Partners u Fornituri FiduLink.com. Il-Klijent għandu l-obbligu li jissottometti d-dokumenti meħtieġa biex jissodisfa l-obbligi tad-diliġenza dovuta qabel il-bidu tas-servizzi FIDULINK.com u , FiduLink.com Avukati, FiduLink.com Aġenti, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centres , FiduLink. com Imsieħba u Fornituri FiduLink.com , Konformitajiet, u servizzi jew awtoritajiet oħra li jitolbuha espressament minn FiduLink.com jew SUXYS® jew il-klijent direttament.  

Nota: Huma aċċettabbli biss iċ-ċertifikazzjonijiet tan-Nutar Pubbliku tal-Pajjiż ta' residenza, Town Hall tal-belt ta' residenza, Ambaxxati, Għassa tal-Pulizija tal-belt ta' residenza, Avukati Pubbliċi (taħt ċerti kundizzjonijiet) tal-pajjiż ta' residenza). Kwalunkwe tentattiv jew sottomissjoni ta' frodi ta' dokumenti jew sottomissjoni ta' dokumenti mhux konformi se tirriżulta fis-sospensjoni immedjata tas-servizzi FiduLink.com.

 

8 - Miżati u termini ta' ħlas

B'mod ġenerali

8.A.1.1 Il-Klijent jimpenja ruħu li jħallas il-miżati mitluba minn FIDULINK.com, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centres, FiduLink.com Partners u FiduLink Suppliers .com meta jordna pakkett tal-kumpanija tagħha jew servizzi oħra. L-iskeda tal-ħlasijiet ta' FIDULINK.com tidher fil-lista tal-ħlasijiet ippubblikata fuq il-websajt FIDULINK.com (www.fidulink.com u sottodominji u jew FiduLink Marketplace ® jew Apps SUXYS®) u l-pjattaformi tagħha. Minbarra l-ispejjeż imsemmija fuq il-websajt u applikazzjonijiet oħra, il-Klijent jirrikonoxxi li jrid iħallas lura l-ispejjeż kollha mġarrba, inklużi, iżda mhux limitati għal, spejjeż imġarrba meta jlaqqa jew jattendi laqgħat tad-diretturi, azzjonisti jew segretarji, l-ispejjeż ta’ laqgħa jew attendenza għal kwalunkwe laqgħa ġenerali straordinarja tal-Kumpanija, l-ispejjeż relatati mat-tħejjija ta’ kwalunkwe direzzjoni mill-ġdid ta’ notifika jew dikjarazzjoni u kwalunkwe spiża oħra simili. FIDULINK.com ma jibdax fażi ta' eżekuzzjoni qabel ma jkun irċieva l-ħlas sħiħ tal-miżati.
It-tariffi u l-ħlasijiet kollha jitħallsu fil-munita indikata minn FIDULINK.com, il-muniti disponibbli huma , GBP, AED, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, SEK, HKD, NOK, JPY , CHF , MXN, DKK, ILS, HUF, ZAR, ETH, BTC, EURS, SUXYS token, USDT (Rata tal-kambju bbażata fuq munita EUR). Il-Klijent mhuwiex awtorizzat li jżomm miżati u spejjeż minn pretensjonijiet relatati ma 'kwalunkwe servizz, garanzija jew responsabbiltà. Bl-istess mod, kull dritt għal kumpens min-naħa tal-Klijent huwa hawnhekk eskluż. FiduLink.com jaġġorna r-rata tal-kambju regolarment fuq il-websajts tagħha u fuq id-diversi swieq u applikazzjonijiet mobbli.

8.A.1.2 Ħlas f'Bitcoin.

FIDULINK® jaċċetta ħlasijiet bil-bitcoin bl-Euro bħala l-munita tal-Kambju. Il-klijent jaċċetta li l-ħlas jista 'jkun suġġett għal aġġustament fil-każ ta' tnaqqis f'daqqa fil-kripto-assi. FIDULINK® jirriserva d-dritt li jirrifjuta l-ħlas f'Bitcoin.

8.A.1.3 Ħlas f'Ethereum.

FIDULINK® jaċċetta ħlasijiet fl-Ethereum bl-Euro bħala l-munita tal-Kambju. Il-klijent jaċċetta li l-ħlas jista 'jkun suġġett għal aġġustament fil-każ ta' tnaqqis f'daqqa fil-kripto-assi. FIDULINK® jirriserva d-dritt li jirrifjuta l-ħlas f'Ethereum.

8.A.1.4 Ħlas minn Western Union.

FIDULINK® jaċċetta ħlasijiet fil-Punent tal-Unjoni b'Euro bħala munita ta' trasferiment. Il-klijent jaqbel li jġorr l-ispejjeż ta 'Western Union. FIDULINK ® jirriserva d-dritt li ma jirrifjutax il-ħlas minn Western Union. Disponibbli biss għal pagamenti tal-Western Union (Modalità ta' Trasferiment tal-Kont Bankarju). (Disponibbli biss għall-klijenti f'każ ta' emerġenza)

8.A.1.5 Ħlas fi MoneyGram.

FIDULINK® jaċċetta ħlasijiet fi MoneyGram b'Euro bħala munita ta' trasferiment. Il-Klijent jaqbel li jġorr il-miżati ta' MoneyGram. FIDULINK® jirriserva d-dritt li ma jirrifjutax il-ħlas minn MoneyGram. Disponibbli biss għal pagamenti MoneyGram (Modalità ta 'Trasferiment ta' Kont Bankarju). 

8.A.1.6 Ħlas f'USDT.

FIDULINK® jaċċetta ħlasijiet f'USDT b'USD bħala l-munita tal-kambju. Il-klijent jaqbel li jġorr l-ispejjeż ta 'skambju u trasferiment għall-E-Wallet ta' FiduLink.com. FIDULINK® jirriserva d-dritt li ma jirrifjutax il-ħlas mill-USDT.

8.A.1.7 Ħlas f'EURS.

FIDULINK® jaċċetta ħlasijiet f'EUR b'USD bħala l-munita tal-kambju. Il-klijent jaqbel li jġorr l-ispejjeż ta 'skambju u trasferiment għall-E-Wallet ta' FiduLink.com. FIDULINK® jirriserva d-dritt li ma jirrifjutax ħlas mill-EURS.

8.A.1.8 Ħlas f'SUXYS Token.

FIDULINK ® jaċċetta ħlasijiet f'SUXYS Token b'USD bħala l-munita tal-kambju. Il-klijent jaqbel li jġorr l-ispejjeż ta 'skambju u trasferiment għall-E-Wallet ta' FiduLink.com. FIDULINK® jirriserva d-dritt li ma jirrifjutax il-ħlas minn SUXYS Token.

 

FiduLink.com ma joffrix ħlasijiet fi flus kontanti. Il-klijent jaċċetta l-użu tal-metodi ta 'ħlas ta' hawn fuq bħala parti mill-pagamenti onlajn tagħhom jew f'fergħa ta 'FiduLink.com.

 

Fondazzjoni u Tmexxija ta' Kumpanija, Sussidjarja, Fergħa

8.2. Minbarra l-miżati annwali, il-Klijent irid iħallas lil FIDULINK® somma waħda f’daqqa biex tippermetti l-ħolqien ta’ Kumpanija, fergħa, sussidjarja (“spejjeż ta’ inkorporazzjoni”). L-ispejjeż tal-inkorporazzjoni jvarjaw skont il-ġurisdizzjoni u jinkludu l-provvista ta’ uffiċċju reġistrat tal-Kumpanija (indirizz), il-provvista ta’ aġent residenti kif ukoll id-dokumenti kollha sabiex il-Kumpanija tkun tista’ tkun operattiva bis-sħiħ mill-ewwel jum tar-reġistrazzjoni, jiġifieri: iċ-ċertifikat ta' inkorporazzjoni maħruġa mir-reġistru lokali; l-istatus; ir-riżoluzzjoni relatata mal-ħatra tad-direttur u d-distribuzzjoni tal-ishma u ċ-ċertifikat(i) tal-ishma.

Il-miżata annwali hija miżata fissa pagabbli kull sena mar-reġistrazzjoni jew it-tiġdid tal-Kumpanija. Dawn jinkludu ż-żamma tal-Kumpanija fir-rigward tal-liġijiet lokali tal-ġurisdizzjoni kif ukoll it-tiġdid tal-uffiċċju rreġistrat, l-aġent irreġistrat u l-miżati tal-gvern tal-ġurisdizzjoni kkonċernata. Dawn il-miżati mhumiex rimborżabbli.

Il-Klijent huwa responsabbli lejn FIDULINK.com għat-taxxi l-oħra kollha bħalma huma t-taxxi tal-gvern, dazji, taxxi u ħlasijiet oħra lil partijiet terzi kif ukoll ħlasijiet u indennizzi ta’ trasferiment ta’ diretturi jew azzjonisti trustee, inklużi ħlasijiet u l-ispejjeż kollha ġustifikabbli minn butu. .

Il-Klijent jirrikonoxxi d-dritt ta’ FIDULINK® tirrevedi l-miżati annwali. Kwalunkwe bidla fl-istruttura tat-tariffi tiġi nnotifikata lill-Klijent mill-inqas xahar qabel il-bidu tas-servizzi għall-perjodu li għalih tirrelata t-tariffa. Il-Klijent jista' jħallas il-miżati dovuti lil FIDULINK® bl-użu ta’ karta ta’ kreditu valida Visa jew MasterCard f’isimhom, jew permezz ta’ trasferiment bankarju. Klijenti li jittrasmettu lil FIDULINK® id-data ta 'karta ta' kreditu (jew strument simili) bħala mezz ta 'ħlas taċċetta li FIDULINK® jiċċarġja l-karta ta’ kreditu tagħhom għall-ammont sħiħ ta’ miżati u/jew spejjeż, taxxi, dazji dovuti lil FIDULINK® b’rabta mas-servizz u kwalunkwe ħruġ ieħor ġustifikabbli jew spejjeż ta’ flus. Il-Klijent jaċċetta wkoll li FIDULINK® tista 'tiffranka u tuża dejta tal-karta skont dawn il-Kundizzjonijiet Ġenerali u l-Politika ta' Privatezza.

8.2.1.A - Provvista ta' Indirizz Legali 

FiduLink.com jista 'jipprovdi indirizz legali għall-kumpanija toħloq għal kull klijent jekk dan ikun inkluż fil-pakkett għal perjodu ta' 3 xhur, 6 xhur, 12-il xahar skond il-ġurisdizzjonijiet u l-pakketti. Il-klijent jaċċetta r-responsabbiltà sħiħa kif ukoll il-kundizzjonijiet tal-użu ta 'FiduLink.com, ċentri tan-negozju FiduLink.com, accountants FiduLink.com, aġenziji FiduLink.com, imsieħba FiduLink.com u fornituri oħra ta' FiduLink.com. FiduLink.com, Aġenti FiduLink.com, Avukati FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Imsieħba u Fornituri FiduLink.com FiduLink.com jirriserva d-dritt li jtemm is-servizzi ta' debitu dirett f'każ ta' nuqqas ta' konformità mal-kundizzjonijiet ġenerali tal-użu u servizzi FiduLink.com mingħajr riżerva u mingħajr avviż. Il-klijent jaċċetta u jafferma li qara u fehem il-kundizzjonijiet ġenerali tal-bejgħ u s-servizzi ta’ FiduLink.com. Il-klijent jaċċetta li ma jistax juża l-indirizzi FiduLink.com mingħajr ma jkun innotifika lil FiduLink.com u jkun irċieva kunsens bil-miktub minn FiduLink.com. Il-klijent ma jista' fl-ebda każ jirċievi klijenti, imsieħba, fornituri u laqgħat oħra fil-post tad-domiċilju mingħajr il-kunsens bil-miktub minn qabel ta' FiduLink.com, pakketti kbar u l-oħrajn kollha. FiduLink.com jimpenja ruħu li jinforma lill-klijenti dwar l-irċevuta ta 'ittra f'isem il-kumpanija tal-klijent fl-indirizz ipprovdut minn FiduLink.com (ħlief fil-każ ta' non-richarge ta 'kreditu tal-posta). Il-klijent jaċċetta li FiduLink.com jissospendi s-servizzi ta 'riċeviment tal-posta mill-1 jum ta' nuqqas ta 'ħlas tas-servizzi tal-indirizzi pprovduti minn FiduLink.com. F'każ ta' kontroll tal-amministrazzjoni, il-klijent jaqbel li jipprovdi post ieħor għajr dak ipprovdut minn FiduLink.com lill-amministrazzjoni u dawk bi spejjeż tagħha jew li jikri uffiċċju jew kamra tal-laqgħat privata fil-limiti tad-disponibbiltà ta' FiduLink. .com . FiduLink.com jirriserva d-dritt li jirrifjuta li jipprovdi kiri ta' kmamar tal-laqgħat jew servizz ta' kiri ta' uffiċċji lill-klijent.

 

KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL - ĦLASIJIET MINN DEBIT JEW KARTA TA 'KREDITU

8.3. Jekk il-ħlas tal-miżata annwali jkun dovut u skadut minkejja fatturazzjoni regolari minn FIDULINK® u sforzi raġonevoli biex jinnotifika lill-Klijent b’tali ksur, il-Klijent jaqbel li FIDULINK jista’ jiddebita l-kard tal-Klijent (debitu jew kreditu) għal kwalunkwe ammont mhux imħallas ta’ din in-natura, inkluża kwalunkwe penali jew multa imposta biex il-kumpanija terġa’ lura għall-istat ta’ reġistrazzjoni tajba. .

F'dan il-każ, il-Klijent jaċċetta wkoll li FIDULINK® ikollha 60 jum mid-data tad-debitu biex tħallas kwalunkwe miżata ta ’reġistrazzjoni annwali relatata mal-kumpanija tal-Klijent, u kwalunkwe ammont iddebitat bħala penali tar-reġistru jinkludi wkoll kwalunkwe ammont ta’ penali addizzjonali relatat mal-perjodu ta ’stennija 60 jum.

Fil-każ ta’ ħlas b’karta tal-bank anonima jew li ma jsemmix l-isem tad-detentur tal-karta tal-bank, il-klijent jaqbel li jipprovdi rendikont tal-kont bankarju li jsemmi n-numru tal-karta tal-bank kif ukoll l-isem u l-indirizz tad-detentur tal-karta tal-bank. Fil-każ li l-klijent ma jkunx id-detentur tal-karta, huwa għandu jipprovdi passaport u prova ta 'indirizz ta' - 3 xhur kif ukoll konferma bil-miktub tal-qbil tiegħu għall-ħlas tal-klijent u l-ordni tiegħu. 

8.4. SAkemm PARTI TERZA TAGĦMEL ĦLAS TAL-KARD F’ISEM IL-KLIJENT, IL-KLIJENT JIGGARARANZI LI D-DETENTUR TAL-KARD KUNSENTS GĦALL-ĦLAS, KIF KIF GĦALL-UŻU TAL-KARD U L-IPPROĊESSAR TAD-DATA TAL-KARD SKOND U KONDIZZJONIJIET ĠENERALI. REGOLI TAL-PRIVATEZZA. IL-KLIJENT HUWA OBBLIGI LI JIKSEB MID-DETENTUR LI FIRMA U JKONFORMA MA DIKJARAZZJONI TAD-DETENTUR LI L-MUDELL TAGĦHA JISTGĦU JIKSEB BIL-EMAJL FUQ INFO (@) FIDULINK.COM.

 

Introduzzjoni Bankarja

8.5. Il-Klijent huwa responsabbli lejn FIDULINK® somma f'daqqa għall-provvista tas-servizzi tagħha relatati mal-introduzzjoni bankarja u l-ftuħ ta' kont bankarju. Dawn il-miżati tal-applikazzjoni jistgħu jiġu modifikati fi kwalunkwe ħin mingħajr avviż. It-tariffi tal-ipproċessar huma espressi f'GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC fuq l-għażla tal-klijent fuq il-pjattaformi FIDULINK®. Il-Klijent irid iħallas il-miżati amministrattivi qabel FIDULINK® ma jibdax l-eżekuzzjoni tas-servizz u l-konnessjoni mal-istabbiliment(i). Il-Klijent jista' jħallas il-miżati amministrattivi lil FIDULINK® bl-użu ta’ karta ta’ kreditu valida Visa jew MasterCard f’isimhom, jew permezz ta’ trasferiment bankarju. Klijenti li jittrasmettu lil FIDULINK® id-data ta 'karta ta' kreditu bħala mezz ta 'ħlas taċċetta li FIDULINK® iċċarġja l-karta tal-kreditu tagħhom għall-ammont sħiħ tal-miżata amministrattiva għall-kont li għażlu flimkien mal-ispiża tas-servizz tal-kurrier jekk mitlub.

 

Marketplace-FiduLink.com jew App-FiduLink.com Kont tal-Klijent jew Spazju MY-OFFICE

Il-klijent jaċċetta li FIDULINK® oħloq kont iddedikat meta tordna onlajn. Il-klijent jaċċetta u jassigura lil FIDULINK® li jiżgura s-sigurtà sħiħa tal-aċċess għall-kont tiegħu. Il-klijent jaqdi r-responsabbiltajiet kollha FIDULINK® u SUXYS® fil-każ ta’ negliġenza min-naħa tiegħu u nuqqas ta’ konformità mal-elementi essenzjali tas-sigurtà tal-password jew tal-login tal-aċċess tiegħu. F'każ ta 'ksur tal-kont jew użu frawdolenti, il-klijent jaċċetta li FIDULINK® jimblokka l-aċċess għal dan il-kont mingħajr dewmien u mingħajr ebda raġuni biex jipprovdi lill-klijent. Il-klijent jaċċetta li jkun unikament responsabbli għas-sigurtà tal-kont tiegħu u l-aċċess tiegħu li huwa l-uniku wieħed li għandu l-password u l-login tiegħu.

Il-klijent jaċċetta l-hosting tad-dejta personali tiegħu bħal fatturi u oqsma oħra tal-klijenti minn FiduLink.com u SUXYS®. Il-klijent jaċċetta mingħajr riżervi l-kundizzjonijiet tas-servizz u s-sigurtà ppubblikati fuq il-websajt FiduLink.com (Aqra wkoll https://fidulink.com/policy-privacy/). Il-klijent jaċċetta li FiduLink.com u SUXYS® jistgħu fi kwalunkwe ħin itemmu l-hosting tad-data tagħhom mingħajr ma din tal-aħħar tkun infurmata u mingħajr ebda ġustifikazzjoni jew notifika. Il-klijent jaċċetta l-ħolqien awtomatiku jew it-trasformazzjoni tal-kont tal-klijent mistieden tiegħu f'kont definittiv tal-klijent wara li jagħmel l-ordni tiegħu u l-validazzjoni minn FiduLink.com. 

Il-klijent jaċċetta meta jivvalida l-ordni tiegħu fuq is-sit FiduLink.com jew taħt oqsma jew Suq jew Applikazzjonijiet il-firma elettronika (bil-validazzjoni u l-aċċettazzjoni tal-kundizzjonijiet ġenerali tal-bejgħ u l-użu meta tagħmel ordni) ta 'dan il-kuntratt definittivament u kompletament bil-valur tal-kuntratt oriġinali. Billi tivvalida l-ordni taċċetta l-użu tal-firma elettronika tal-kuntratt billi tivvalida l-kaxxa ta 'aċċettazzjoni tal-kundizzjonijiet tal-bejgħ u l-użu b'mod definittiv u mingħajr ebda limitu u tafferma li qrajt u fehem u li taċċetta l-kundizzjonijiet ġenerali tal-bejgħ u l-użi ta' FiduLink.com u s-sottodominji tiegħu u s-Suq u l-Applikazzjonijiet.

FiduLink.com u SUXYS® mettent à la disposition du client sur sa demande un Espace « MY-OFFICE Lite » pour toutes nouvelles création de société , filiale , succursale. Cette espace comporte les informations sur la création de la société , filiale ou succursale mais aussi un panel d’outils gratuit. Cette espace peut à tout moment être suspendus ou désactivé par FiduLink.com en cas de non respect des conditions d’utilisations ou autres non respect de la charte FiduLink.com. Le client reconnait avoir reçu à titre gratuit pour une période donnée d’une année l’accès à cet espace privé et gratuit sur sa demande de la part de FiduLink.com et SUXYS®. Le client affirme avoir lu et compris et accepter les règles et conditions d’utilisations ainsi que la charte FiduLink.com avant toute connexion à son Espace « MY OFFICE Lite ». Le client reconnait être le seul titulaire et utilisateur de cette espace et décharge de toutes responsabilités FiduLink.com et SUXYS® f'każ ta' intrużjoni jew konnessjoni malizzjuża jew tnixxijiet ta' data oħra u telf ta' password min-naħa tal-klijent, dan tal-aħħar jaċċetta li jkun biss responsabbli għas-sigurtà ta' dan l-ispazju ħieles u privat offrut minn FiduLink.com fuq talba speċifika tal-klijent.

FiduLink.com u SUXYS® tistinka biex tiżgura l-pjattaformi varji tagħha kemm jista’ jkun billi tuża l-mezzi ta’ sigurtà għad-dispożizzjoni tagħha, bħal FiduLink.com u SUXYS® jirrifjuta kull responsabbiltà għall-ħsara mġarrba fil-każ ta 'telf parzjali jew totali ta' data tal-klijenti jew distribuzzjoni malizzjuża tagħha minn hackers possibbli jew gruppi kriminali oħra. Madankollu, FiduLink.com jiġbed l-attenzjoni tiegħek għall-fatt li aħna ma nospitaw ebda dejta sensittiva dwar il-klijenti tagħna jew xi dokument onlajn u li għandna servizz ta 'protezzjoni u monitoraġġ 24/24 u 7/7 tal-pjattaformi kollha tagħna. 

Ħatra ta 'Direttur

8.6. Il-Klijent jagħti s-setgħa lil FIDULINK® u jiċċertifika li l-persuni kollha għandhom jinħatru bħala diretturi ta’ kumpanija skont il-formola tal-ordni sottomessa lil FIDULINK® u li għadhom ma ffirmawx dikjarazzjoni ta ’aċċettazzjoni ta’ mandat tabilħaqq taw il-kunsens tagħhom għall-mandat tagħhom bħala direttur fil-ħin tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija u li kull persuna naturali maħtura bħala direttur laħqet l-età ta ’18-il sena. Dawk ukoll jiċċertifikaw li l-amministratur huwa s-suġġett ta 'kunsens infurmat dwar il-ħatra u l-obbligi tiegħu.

Ħatra ta 'Direttur

8.6.1 Il-Klijent jagħti s-setgħa lil FIDULINK® u jiċċertifika li l-persuni kollha għandhom jinħatru bħala Direttur ta’ kumpanija skont il-formola tal-ordni sottomessa lil FIDULINK® u li għadhom ma ffirmawx dikjarazzjoni ta ’aċċettazzjoni ta’ mandat tabilħaqq taw il-kunsens tagħhom għall-mandat tagħhom bħala direttur fil-ħin tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija u li kull persuna fiżika maħtura bħala direttur laħqet it-18-il sena. Dawk ukoll jiċċertifikaw li d-direttur huwa s-suġġett ta 'kunsens infurmat dwar il-ħatra u l-obbligi tiegħu.

Ħatra ta 'Segretarju

8.6.1 Il-Klijent jagħti s-setgħa lil FIDULINK® u jiċċertifika li l-persuni kollha għandhom jinħatru bħala Segretarju ta’ kumpanija skont il-formola tal-ordni sottomessa lil FIDULINK® (Obbligazzjoni u reġistrazzjoni obbligatorja fil-każ ta 'servizz nominat ta' direttur) u li għadhom ma ffirmawx dikjarazzjoni ta 'aċċettazzjoni tal-mandat tabilħaqq taw il-kunsens tagħhom għall-mandat ta' Segretarju fiż-żmien tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija u li kull persuna naturali maħtura bħala direttur laħaq l-età ta ’18-il sena. Dawk ukoll jiċċertifikaw li s-segretarju huwa s-suġġett ta 'kunsens infurmat dwar il-ħatra u l-obbligi tiegħu.

Servizzi oħra ta 'kontributuri

8.7. Il-Klijent huwa responsabbli lejn FIDULINK® somma f'daqqa mhux rimborsabbli għall-forniment tas-servizzi tagħha relatati ma' kuntatt ma' fornituri ta' servizzi ta' partijiet terzi jew assistenza fl-applikazzjoni biex jinkisbu tali servizzi minn fornituri ta' partijiet terzi. Din is-somma tinġabar esklussivament biex tkopri l-ispejjeż tal-FIDULINK®. Il-Klijent jirrikonoxxi li FIDULINK® mhux se jkun parti għal xi relazzjoni kuntrattwali stabbilita bejn il-Klijent u l-fornitur tas-servizz ta’ parti terza. Il-Klijent jirrikonoxxi li FIDULINK® x'aktarx li jirċievi premium ta 'introduzzjoni ta' negozju mill-fornitur ta 'servizzi ta' parti terza fil-każ ta 'aċċettazzjoni mill-Klijent u l-Klijent jirrinunzja espressament għad-dritt li jitlob ir-retroċessjoni ta' tali premium.

9 - Komunikazzjoni u struzzjonijiet

Il-Klijent u FIDULINK® jistgħu jibagħtu lil xulxin struzzjonijiet, notifiki, dokumenti jew kwalunkwe komunikazzjoni oħra bil-posta, email, permezz tal-portal tal-Internet iddedikat ta’ FIDULINK® jew bil-faks, SUĠĠETT, li FIDULINK® jista' jibgħat rapporti tal-ispejjeż jew ħlasijiet bħala mehmuża bl-e-mail. Il-Klijent u FIDULINK® għandu jżomm l-istruzzjonijiet, l-avviżi, id-dokumenti jew kwalunkwe komunikazzjoni oħra kollha bħala evidenza. Il-komunikazzjonijiet kollha maħsuba għal FIDULINK® se jintbagħat lill-uffiċċju prinċipali tagħha jew fi kwalunkwe indirizz ieħor li FIDULINK® ikun innotifika lill-Klijent bil-miktub fi kwalunkwe ħin u, il-komunikazzjonijiet kollha maħsuba għall-Klijent, jintbagħtu fl-indirizz tiegħu jew fi kwalunkwe indirizz ieħor li l-Klijent ikun innotifika lil FIDULINK® bil-miktub fi kwalunkwe ħin, b’mod partikolari l-istruzzjoni ta’ poste restante li għandha tiġi approvata bil-miktub. Minn FIDULINK® irid ikun jista' jikkuntattja lill-Klijent fi kwalunkwe ħin jekk ikun meħtieġ, il-Klijent jimpenja ruħu li jinforma minnufih lil FIDULINK® jekk jibdel l-indirizz, l-indirizz elettroniku jew in-numru tat-telefon/fax. Fil-każ li l-Klijent ikollu l-ħsieb li jtemm is-servizzi kollha FIDULINK® għal kumpanija partikolari jew diversi kumpaniji, kull avviż ta’ terminazzjoni magħmul bl-email għandu jintbagħat lil info@fidulink.com .

10 - Ipproċessar u protezzjoni tad-dejta

10.1. FIDULINK® se tipproċessa dejta personali li, skont id-definizzjoni tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (RGPD / GDPR), li tinkludi kwalunkwe informazzjoni relatata ma ’persuna fiżika identifikata jew identifikabbli, magħrufa wkoll bħala“ suġġett tad-dejta ”. Persuna naturali identifikabbli hija persuna li tista 'tiġi identifikata, direttament jew indirettament, b'mod partikolari b'referenza għal identifikatur bħal isem, numru ta' identifikazzjoni, dejta dwar il-lok, identifikatur ta 'konnessjoni, jew minn fattur wieħed jew aktar speċifiċi għall-fiżjonomomika, fiżjoloġika , identità ġenetika, mentali, ekonomika, kulturali jew soċjali ta 'din il-persuna naturali.

L-ipproċessar tad-dejta tfisser kwalunkwe operazzjoni jew sett ta 'operazzjonijiet imwettqa fuq dejta personali, kemm jekk awtomatizzata kif ukoll manwali, bħal ġbir, reġistrazzjoni, organizzazzjoni, strutturar, ħażna, irkupru, konsultazzjoni, adattament jew modifika, użu, komunikazzjoni permezz ta ’trasmissjoni, tixrid, tħassir jew qerda ta’ tali data, kif ukoll il-forniment, arranġament jew kombinazzjoni ta ’data, ir-restrizzjoni tagħhom jew tħassir.

Ir-riċevituri tad-dejta personali jinkludu kumpaniji tal-grupp FIDULINK® li taġixxi bħala sottokuntrattur jew awżiljarju, aġenti residenti f'ġurisdizzjonijiet relatati mas-servizzi, il-fornituri tal-IT u tat-telekomunikazzjonijiet tagħna, fornituri oħra ta 'partijiet terzi inklużi banek li l-Klijent xtaq espressament li jkun ippreżentat għalihom, reġistri ta' kumpaniji pubbliċi, jew awtoritajiet legali. Kull wieħed minn dawn l-iżvelar se jsir skont il-GDPR u r-relazzjonijiet tagħna ma 'partijiet terzi se jkunu kuntrattwali, li bihom iż-żewġ partijiet jissottomettu għall-obbligi tal-GDPR bħall-obbligu tal-kunfidenzjalità għal kull min jipproċessa d-dejta personali tas-suġġetti tad-dejta.

Sabiex tikkonforma mal-obbligi tal-għarfien tal-klijent tiegħek (“KYC”) u biex jiġi żgurat li s-servizzi jiġu pprovduti b’mod korrett, id-dejta pproċessata tinkludi dettalji tal-Klijent, bħall-isem u l-kunjom, in-nazzjonalità, id-data tat-twelid, id-domiċilju u r-residenza indirizzi, numri tal-passaport, dati ta' validità tal-passaport, u data ta' kuntatt ta' persuni identifikabbli, kif ukoll dokumenti ta' sostenn li jikkonfermaw din id-data personali u l-istruzzjonijiet tal-Klijent relatati mas-servizzi. Il-proċess KYC jitwettaq bl-applikazzjoni KYC – AML disponibbli fuq FiduLink.com.

Il-Klijent għandu l-obbligu li jżomm id-dejta personali tiegħu ma’ FIDULINK® aġġornata matul ir-relazzjoni kuntrattwali, u li tissottometti kwalunkwe dokument ta’ sostenn b’rabta mal-obbligu tagħha li żżommhom aġġornati fil-formoli preskritti minn FIDULINK®.

10.2. FIDULINK® jew l-aġent residenti x'aktarx jipproċessa data personali bħala sottokuntrattur f'isem FIDULINK®, li fejn applikabbli jibqa 'l-kontrollur tad-dejta. Aktar informazzjoni dwar il-partijiet li magħhom naqsmu d-dejta tista 'tinkiseb fil-Politika ta' Privatezza tagħna.

10.3. Il-Klijent jirrikonoxxi li jista’ jikseb aktar informazzjoni billi jikkuntattja lil FIDULINK® jew billi tibgħat email lil info@fidulink.com . Il-komunikazzjoni kollha se ssir bl-Ingliż. Kwalunkwe lingwa oħra tista' tintuża minn FIDULINK® fid-diskrezzjoni unika tagħha, biss bħala kortesija lill-Klijent.

10.4. Il-Klijent huwa infurmat li għandu d-dritt li jirtira l-kunsens. L-irtirar tal-kunsens ma jaffettwax il-legalità tal-ipproċessar qabel l-irtirar, u lanqas il-legalità ta ’kontinwazzjoni tal-ipproċessar jekk teżisti raġuni oħra li tiġġustifika l-ipproċessar, bħall-konformità ma’ obbligi legali.

Il-Klijent jiggarantixxi lil FIDULINK® li kiseb il-kunsens sħiħ u sħiħ ta’ kwalunkwe suġġett tad-dejta ta’ parti terza li d-dejta personali tiegħu tiġi trażmessa lil FIDULINK® mill-Klijent, u li dan il-kunsens ikopri l-ipproċessar minn jew permezz ta’ FIDULINK® dejta personali ta 'dan is-suġġett tad-dejta ta' parti terza għal raġunijiet ta 'provvista ta' servizz jew konformità ma 'obbligi prudenti.

10.5. FIDULINK®, id-diretturi, l-impjegati jew l-aġenti tagħha, huma meħtieġa li jittrattaw id-dejta b’mod kunfidenzjali. Minkejja l-prekawzjonijiet kollha tas-sigurtà, id-dejta, inklużi l-komunikazzjonijiet bl-e-mail u d-dejta finanzjarja personali, tista’ titqies minn partijiet terzi mhux awtorizzati waqt it-trażmissjoni bejn il-Klijent u FIDULINK®. Għall-iskop ta’ komunikazzjoni ma’ FIDULINK®, il-Klijent jista’ jkollu bżonn juża softwer prodott minn partijiet terzi, inkluż iżda mhux limitat għal softwer tal-browser li jappoġġja protokoll tas-sigurtà tad-dejta kompatibbli mal-protokoll użat minn FIDULINK®.

10.6. L-informazzjoni pprovduta fil-kuntest ta 'din il-klawsola tikkostitwixxi preżentazzjoni parzjali tal-protezzjoni tad-dejta. Dan huwa spjegat f'aktar dettall fil-Politika ta 'Privatezza tagħna disponibbli fil-link ipprovdut għal dan il-għan.

11 - Inkapaċità legali

Il-Klijent se jġorr ir-riskju ta’ kwalunkwe preġudizzju li jirriżulta minn inkapaċità legali relatata mal-persuna tiegħu jew mal-avukati tiegħu jew partijiet terzi oħra, sakemm din l-inkapaċità ma tkunx ġiet ikkomunikata lil FIDULINK.com jew lil SUXYS.® bil-miktub jew bl-email (suġġett li tirċievi konferma bi tpattija bl-email minn FiduLink.com jew SUXYS® ).

12 - Responsabbiltà

12.1. Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dispożizzjoni speċifika, kwalunkwe ħsara li tirriżulta minn żball jew ommissjoni min-naħa ta’ FIDULINK®, id-diretturi, l-impjegati jew l-aġenti tagħha għandhom jinġarru mill-Klijent, sakemm FIDULINK®, id-diretturi, l-impjegati jew l-aġenti tagħha wettqu negliġenza kbira jew frodi jew kwalunkwe responsabbiltà oħra li ma tistax tiġi eskluża taħt il-liġi applikabbli. FIDULINK® mhux se jkun responsabbli għal kwalunkwe telf imġarrab minħabba falliment mekkaniku, strajk, attakk fuq l-internet, attakk terroristiku, diżastru naturali, dewmien pandemiku jew kwalunkwe falliment ta 'kwalunkwe persunal, maniġment jew kwalunkwe kustodju fil-qadi ta' dmirijiethom. 

12.2. Kwalunkwe ħsara kkawżata minn jew li tirriżulta, direttament jew indirettament, minn żball, falliment, negliġenza, att jew ommissjoni minn kwalunkwe persuna oħra, sistema, istituzzjoni jew infrastruttura tal-ħlas se jitħallas mill-Klijent.

12.3. FIDULINK® ma jistax jinżamm responsabbli jekk is-Servizzi Addizzjonali ma jistgħux jiġu implimentati. Ir-responsabbiltà tal-FIDULINK® rigward Servizzi Addizzjonali huwa strettament limitat għall-għażla, struzzjoni u superviżjoni ta 'l-affiljati tiegħu jew kwalunkwe parti terza oħra.

12.4. Kwalunkwe ħsara jew telf li jirriżulta mill-użu ta’ posta, telegrafu, telex, faks, telefon, u mezzi oħra ta’ komunikazzjoni jew mezzi ta’ trasport, u partikolarment telf li jirriżulta minn dewmien, nuqqas ta’ ftehim, ħsara, trattament ħażin ikkawżat minn partijiet terzi jew duplikazzjoni ta’ kopji, huma r-responsabbiltà tal-Klijent, sakemm FIDULINK® wettaq negliġenza serja.

12.5. FIDULINK® ma jistax jinżamm responsabbli fil-każ ta’ nuqqas ta’ wieħed mill-mezzi ta’ komunikazzjoni meħtieġa għall-eżekuzzjoni tas-servizzi pprovduti mill-Kuntratt, jew għal kwalunkwe posta jew sejħa riċevuta fil-qafas tas-servizzi pprovduti mill-Kuntratt. FIDULINK® ma jassumi l-ebda responsabbiltà għal kwalunkwe telf jew ħsara li tirriżulta mill-użu jew l-iffaksjar ta 'struzzjonijiet, inkluż fejn it-trasmissjoni tkun falliet, tkun inkompleta jew mitlufa.

12.6. Fil-każ speċifiku tal-ftuħ ta’ kont bankarju, FIDULINK® taġixxi bħala parti terza fir-relazzjoni bejn il-Bank u l-Klijent. Għalhekk, FIDULINK® ma jista' taħt l-ebda ċirkostanza jinżamm responsabbli għar-relazzjoni bejn il-Bank u l-Klijent. FIDULINK® m'għandux is-setgħa li jaġixxi u ma jiddikjarax li jaġixxi bħala impjegat, rappreżentant jew membru tal-maniġment tal-Bank u / jew li jiffirma f'ismu jew li jeħel kwalunkwe responsabbiltà f'isem il-bank.

13 - Tul, terminazzjoni u sospensjoni tas-servizzi

B'mod ġenerali

13.1. Kwalunkwe Kuntratt idum għall-perjodu indikat u mbagħad jiġi mġedded awtomatikament għal perjodi suċċessivi ugwali għat-tul tat-terminu inizjali. Għall-aspetti l-oħra kollha, kull Kuntratt jiġġedded awtomatikament taħt l-istess termini u kundizzjonijiet. FIDULINK® jew il-Klijent jista 'jtemm kwalunkwe Kuntratt għat-terminu msemmi fih, jew għat-tmiem ta' kwalunkwe perjodu ta 'estensjoni jew tiġdid, billi jagħti avviż ta' mill-inqas xahrejn bil-miktub lill-parti l-oħra. It-terminazzjoni hija mifhuma bħala mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe drittijiet jew obbligi ta 'parti li jirriżultaw qabel it-terminazzjoni jew li jirriżultaw fir-rigward ta' kwalunkwe att jew ommissjoni mwettqa qabel it-terminazzjoni. Id-dritt għal terminazzjoni immedjata għal raġuni ġusta huwa riżervat.

13.2. F'każ ta' ksur mill-Klijent tal-liġijiet applikabbli jew ta' dawn it-Termini u Kundizzjonijiet Ġenerali ta' Bejgħ u Użu u/jew Kundizzjonijiet Ġenerali, FIDULINK.com jew SUXYS® jista’ jtemm kwalunkwe Ftehim u servizzi b’effett immedjat, inkluż Ftehim dwar Servizzi addizzjonali pprovduti minn kumpaniji affiljati ma’ FIDULINK® jew minn partijiet terzi. F'każ bħal dan, il-Klijent għandu jieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex jissostitwixxi kwalunkwe pożizzjoni li saret vakanti fi kwalunkwe Kumpanija wara tali terminazzjoni u huwa miftiehem espressament li FIDULINK® ma jistax jinżamm responsabbli għal kwalunkwe ħsara li tirriżulta minn tali terminazzjoni immedjata.

Fondazzjoni u Ġestjoni ta 'Kumpanija

13.3. Kwalunkwe Kuntratt għall-operat ta' Kumpanija huwa validu għal sena sħiħa. Fil-każ li l-Klijent itemm il-kuntratt jew jitlob lil FIDULINK® biex tittrasferixxi l-ġestjoni tal-Kumpanija lil aġent ieħor jew fornitur tas-servizz tal-kumpanija jew biex tillikwida l-kumpanija, FIDULINK® mhux se tittrasferixxi jew tillikwida l-Kumpanija sakemm il-ħlasijiet, l-ispejjeż u/jew il-ħlasijiet pendenti kollha (inklużi iżda mhux limitati għal taxxi tal-gvern, dazji, taxxi u ħlasijiet oħra lil parti terza kif ukoll l-ispejjeż relatati mad-diretturi jew l-azzjonisti trustee u miżata ta’ trasferiment ta’ € 750,00) ikunu tħallsu kollha.

Hekk kif il-Kumpanija tkun ġiet inkorporata u tkun irreġistrata fil-ġurisdizzjoni rilevanti, il-Klijent jaqbel li jiffirma kuntratt ta’ mandat. Inkella, FIDULINK® jirriserva d-dritt li jirrifjuta li jittrażmetti lill-Klijent id-dokumenti soċjali relatati mal-Kumpanija sakemm il-kuntratt tal-mandat imsemmi qabel ma jkunx iffirmat mill-Klijent.

Il-Klijent jirċievi rifużjoni sħiħa tal-ispejjeż tal-inkorporazzjoni, anqas l-ispejjeż tal-kurrier, jekk jiġu sodisfatti t-tliet kundizzjonijiet li ġejjin: (i) FIDULINK® ma tistax toħloq Kumpanija għall-Klijent U (ii) FIDULINK® irċieva d-dokumenti kollha meħtieġa mimlija kif suppost mill-Klijent, inkluża kopja ta’ dokument validu tal-identità tal-Klijent li jkun ġie awtentikat skont l-istruzzjonijiet speċifiċi tal-Ftehim ta’ Diliġenza dovuta tal-Banek Żvizzeri u kwalunkwe dokument mitlub mill-Klijent minn FIDULINK®, bħal, b’mod partikolari kontijiet ta ’utilità mhux aktar minn 3 xhur, curriculum vitae u ittra ta’ referenza minn bank U (iii) it-talba għal rimborż tiġi sottomessa fi żmien 60 jum mill-ħlas tal-miżata ta ’kostituzzjoni mill-Klijent.

Ftuħ ta 'Kont Bankarju

13.4. Is-servizz jintemm bil-ftuħ tal-kont mill-Bank u wara r-relazzjonijiet kollha jsiru bejn il-Klijent u l-Bank.

Kwalunkwe Klijent jista' jiddeċiedi li jikkanċella t-talba tiegħu fi żmien 3 ijiem kalendarji mit-talba tiegħu biex jiftaħ kont bankarju. Il-Klijent jirċievi rifużjoni sħiħa tal-miżata tas-setup, anqas ħlasijiet tal-kurrier, jekk jiġu sodisfatti t-tliet kundizzjonijiet li ġejjin: (i) Il-Bank, bl-għajnuna ta’ FIDULINK®, ma tistax tiftaħ kont U (ii) FIDULINK għall-Klijent® jew il-Bank ikun irċieva d-dokumenti kollha meħtieġa mimlija kif suppost mill-Klijent, inkluża kopja tad-dokument tal-identità validu tal-Klijent li jkun ġie awtentikat skont l-istruzzjonijiet preċiżi tal-Konvenzjoni dwar id-dmir tal-kura tal-banek Żvizzeri u kwalunkwe dokument mitlub mill-Klijent minn FIDULINK®, bħal, iżda mhux limitati għal dikjarazzjonijiet ta 'kont ta' karta ta 'kreditu, kontijiet ta' utilità, kuntratt ta 'impjieg, ċertifikat ta' inkorporazzjoni jew evidenza oħra ta 'l-oriġini ekonomika tal-fondi. Dan huwa l-uniku każ fejn jiġu offruti rifużjonijiet. L-ebda rifużjoni ma tiġi offruta, għal kwalunkwe raġuni, jekk il-klijent jiddeċiedi li jħassar it-talba tiegħu wara 3 ijiem kalendarji.

Modalità ta 'rifużjoni

13.5. Kwalunkwe rifużjoni tista 'ssir biss permezz tal-blockchain SUXYS.® u fit-Token diġitali li jista' jintuża minn FiduLink.com u s-sottodominji u jew SUXYS® jew it-TOKEN SUXYS® (oqgħod attent, ir-rifużjonijiet kollha se jsiru skont il-valur tat-Token SUXYS® fil-ħin tat-talba u soġġett għall-aċċettazzjoni minn SUXYS® u jew FIDULINK.com u sottodominji. 

14 - Separabbiltà

Jekk xi klawsola li tinsab hawnhekk hija jew tista 'ssir, taħt kwalunkwe liġi bil-miktub, jew hija kkunsidrata minn qorti jew korp amministrattiv jew kwalunkwe ġurisdizzjoni kompetenti bħala, illegali, invalida, projbita jew infurzabbli, allura klawsola bħal din titqies li ma taħdimx. sal-limitu ta 'tali illegalità, nullità, invalidità, projbizzjoni jew inapplikabbiltà. Il-klawsoli l-oħra se jibqgħu fis-seħħ.

15 - FiduLink.com Karta u Subdominji I L-10 prinċipji tal-Karta

L-utent kif ukoll id-diretturi, l-azzjonisti, l-imsieħba jaffermaw li qraw u aċċettaw iċ-charter ta’ FiduLink.com huwa jaċċetta r-rispett ta’ dan taħt piena li jara s-servizzi tagħhom sospiżi u jew diżattivati ​​mingħajr riżerva u mingħajr ebda ġustifikazzjoni f’isem SUXYS® jew FIDULINK.com u sottodominji; 

1 – Qatt ma tipprovdi servizzi jew prodotti illegali ma’ Kumpanija maħluqa jew li tuża s-servizzi ta’ FIDULINK.com. 2 – Ibqa’ professjonali u b’korteżija fiċ-ċirkustanzi kollha mal-Aġenti FIDULINK®. 3 – Qatt tħalli persuna oħra tuża l-kont FIDULINK tiegħek® jew L-UFFIĊĊJU TIEGĦI biex tikkonnettja man-netwerk. 4 – Qatt tuża s-servizzi ta’ FIDULINK® għal kumpanija oħra għajr dik irreġistrata mas-servizzi FIDULINK®. 5 – Qatt tibda l-attività tal-kumpanija mingħajr ma tkun irċeviet id-dokumenti uffiċjali jew l-attivazzjoni tas-servizzi mingħand FIDULINK®. 6 – Ipprovdi fi żmien 48 siegħa d-dokumenti kollha professjonali jew personali li FIDULINK® jista’ jistaqsik. 7 – Ġedded il-kumpanija tiegħek jew is-servizzi tagħha sa massimu ta’ xahar qabel it-tmiem tas-servizzi FIDULINK®. 8 – Qatt ma tipprovdi dokument li jkun ġie mimsus bl-ebda mod. 9 – Qatt ma tbiddel id-dettalji tal-kuntatt (indirizz, telefon, eċċ.) mingħajr ma tinforma lil FIDULINK.com. 10 – Qatt tuża s-servizzi jew il-prodotti ta’ FIDULINK.com biex twaqqaf jew tistabbilixxi frodi fiskali, amministrattiva, finanzjarja...

16. Assenjazzjoni

Għat-twettiq tas-servizzi tagħha, FIDULINK® jirriserva d-dritt li jimpjega sottokuntratturi li jkunu taħt l-awtorità tiegħu: Avukati, Ġuristi, Accountants, Chartered Accountants, Nutara, Awdituri u Aġenti oħra ta’ Inkorporazzjoni tan-Netwerk FiduLink.com. Id-drittijiet u l-obbligi tal-Klijent li jirriżultaw minn Kuntratt jistgħu jiġu trasferiti lil partijiet terzi biss bil-kunsens bil-miktub ta’ FIDULINK.com.

17. Liġi applikabbli 

Dan il-Ftehim huwa rregolat minn u stabbilit skont il-liġi fis-seħħ fil-ġurisdizzjoni tal-istabbiliment ta 'SUXYS International Limited. Kwalunkwe nuqqas ta' qbil bejn il-partijiet li jinqala' b'rabta mal-Kuntratt, il-kundizzjonijiet ġenerali tal-bejgħ u l-użu ta' FiduLink.com, inklużi mistoqsijiet relatati mal-konklużjoni tiegħu, il-validità jew it-terminazzjoni tiegħu, huwa soġġett għall-ġurisdizzjoni esklussiva tal-uffiċċju prinċipali. ta' SUXYS International Limited.

 

Anness 1 - 1 - A. Nuqqas ta' forniment ta' Servizzi għaċ-ċittadini tal-ġurisdizzjonijiet hawn taħt (01/01/2023 f'00h00): 

FiduLink.com ma jista 'jipprovdi l-ebda servizz ta' kwalunkwe tip għal ċittadini ta 'ġurisdizzjonijiet: Afganistan, Iran, Korea ta' Fuq, Pakistan, Sudan. Din il-lista tista’ tiżdied jew titneħħa minn ċerta ġurisdizzjoni mingħajr notifika minn FiduLink.com.  

 

Anness 2 - 1 - A. Limitu ta' ħlas b'karta ta' kreditu hawn taħt (27/04/2023 f'00:00): 

FiduLink.com mhux se jibqa' joffri ħlasijiet għal klijenti ġodda b'karta tal-bank 'il fuq minn €499,00 mis-27/04/2023. Għall-ħlasijiet kollha 'l fuq minn 499,00 €uros jew muniti ekwivalenti għal dan l-ammont, il-ħlasijiet jistgħu jsiru permezz ta' trasferiment bankarju fi 30 munita tal-għażla tal-klijent permezz ta 'trasferiment SEPA jew trasferiment SWIFT, USDT, Bitcoin, Ethereum. Il-funzjoni tal-ħlas għal somom akbar minn €499,00 jew ekwivalenti se tkun disponibbli biss għal klijenti diġà magħrufa minn FiduLink.com*.

 

L-aħħar Aġġornament: 27/04/2023 f'00h00. 

Ittraduċi din il-paġna?

fidulink

DOKUMENTI FIDULINK MEĦTIEĠA

Jekk jogħġbok daħħal figura biex tipproċedi.
Rata tal-VAT
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
Żid il-VAT
Neħħi l-VAT

Ammont nett (minbarra l-VAT)

Ammont Gross (inkluża l-bettija)

Kalkolu bbażat fuq:

Kontroll tad-Disponibbiltà tad-Dominju

tagħbija
Jekk jogħġbok daħħal l-isem tad-dominju tiegħek tal-istituzzjoni finanzjarja l-ġdida tiegħek
Jekk jogħġbok ivverifika li m'intix robot.

ħlas onlajn bil-kard tal-bank fidulink ħolqien ta 'kumpanija onlajn joħolqu kumpanija online fidulink

Bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 27,127.27 3.12%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,868.68 2.42%
irbit
Irbit (USDT) $ 1.00 0.00%
bnb
BNB (BNB) $ 307.10 2.18%
munita usd
Munita USD (USDC) $ 1.00 0.03%
xrp
XRP (XRP) $ 0.511121 1.51%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.373897 2.29%
staked-ether
Aqra Staked Ether (STETH) $ 1,866.90 2.40%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.071415 2.59%
netwerk matiku
Poligonu (MATIC) $ 0.888828 2.82%
solana
Xellug (XELLUG) $ 20.64 3.20%
Tron
TRON (TRX) $ 0.075332 2.05%
Polka dot
Polka dots (DOT) $ 5.32 3.29%
Liteka
Litokon (LTC) $ 89.31 4.02%
binance usd
Binance USD (BUSD) $ 1.00 0.02%
shiba inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000008 3.36%
valanga-2
Valanga (AVAX) $ 14.13 4.03%
Dai
Dai (DAI) $ 0.999595 0.08%
imgeżwer-bitcoin
Bitcoin imgeżwer (WBTC) $ 27,150.27 3.06%
uniswap
Skambju Uni (UNI) $ 5.06 2.73%
katina
Katina (LINK) $ 6.49 2.08%
token leo
Token LEO (LEO) $ 3.52 0.10%
Cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 10.57 2.81%
okb
OKB (OKB) $ 45.70 3.71%
monero
Monero (XMR) $ 149.98 2.31%
in-netwerk miftuħ
Toncoin (TON) $ 1.84 0.06%
Ethereum klassiku
Ethereum Classic (ETC) $ 17.92 2.88%
stellari
Stellar (XLM) $ 0.090412 0.07%
Bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 112.58 2.63%
kompjuter tal-internet
Kompjuter tal-Internet (ICP) $ 4.75 3.86%
vera-usd
USD Veru (TUSD) $ 1.00 0.01%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 4.68 3.83%
aqra-dao
Aqra DAO (LDO) $ 2.11 4.97%
netwerk kwant
Qty (QNT) $ 116.55 2.25%
tajbin
Aptos (APT) $ 8.34 2.58%
hedera-hashgraph
Hedera (HBAR) $ 0.051522 3.29%
Kripto-com-chain
Kronos (CRO) $ 0.059926 1.31%
vechain
VeChain (ETV) $ 0.020466 2.22%
arbitru
Arbitraġġ (ARB) $ 1.16 6.28%
qrib
Protokoll NEAR (NEAR) $ 1.57 5.05%
il-graff
Il-Graff (GRT) $ 0.135173 4.91%
Apecoin
ApeCoin (APE) $ 3.11 3.30%
algorand
Algorand (XI ĦAĠA) $ 0.147856 3.28%
paxos standard
Dollaru Pax (USDP) $ 1.00 0.05%
frażi
Frax (FRAX) $ 0.99934 0.06%
edgecoin-2
Edgecoin (EDGT) $ 1.00 0.01%
il-kaxxa tar-ramel
Ir-Sandbox (SAND) $ 0.531219 4.95%
EOS
EOS (EOS) $ 0.886855 2.91%
pool tar-rokits
Rokit Pool (RPL) $ 48.39 3.32%
elrond-erd-2
MultiversX (EGLD) $ 36.51 1.93%