KUNDIZZJONIJIET ĠENERALI

KUNDIZZJONIJIET ĠENERALI - BEJGĦ - UŻU - SERVIZZI

 

1 - Għan u skop

1.1. Dawn il-Kundizzjonijiet Ġenerali tal-Bejgħ u l-Użu huma maħsuba biex jirregolaw ir-relazzjonijiet kummerċjali bejn " FIDULINK ”jew“ SUXYS ” l-operaturi għal FiduLink.com u s-sottodominji tiegħu: SUXYS Ltd, Company 12706886, LIĠI: 9845007DF5742FC5K830, KODIĊI IDST: 0HZJ4VL4ECFQ (Link: https://www.idst-world.com/0hzj4vl4ecfq) , Uffiċċju Prinċipali: Wenlock Road, N17GU, Londra, Ingilterra, ir-Renju Unit, email: info@fidulink.com, telefon; +44 (0) 20 32 89 59 99 - SUXYS® LLC, Uffiċċju Prinċipali: Coastal Highway Lewes, Delaware, 19958, Stati Uniti tal-Amerika - SUXYS INTERNATIONAL® Limited, Uffiċċju Prinċipali: Burlington Tower, Business Bay Dubaï Emirati Għarab Magħquda - SUXYS TECHNOLOGY ® OU, Uffiċċju Prinċipali: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, 10151, Estonja, ("FIDULINK") (" FIDULINK.com ») (" MARKETPLACE-FIDULINK.com ») (" APP-FIDULINK.com ») (" MOBILE.FIDULINK.com ») (" L-oqsma u s-sottodominji kollha ta '.FIDULINK.com »)

u l-klijenti tagħha (" Klijent "). Fuq il-bażi ta’ dawn il-Kundizzjonijiet Kummerċjali Ġenerali, FIDULINK.com se jipprovdi lill-Klijent b’diversi servizzi bħall-ħolqien ta’ kumpaniji (" Soċjetà "), (" Kumpanija sussidjarja "), (" Fergħa ") u ċerti servizzi addizzjonali relatati (" Servizzi Addizzjonali ») kif ukoll assistenza relatata mal-ftuħ ta' kontijiet ma' banek jew fornituri ta' servizzi finanzjarji mhux bankarji jew stabbilimenti jew istituzzjonijiet bankarji u/jew finanzjarji regolati jew mhux regolati oħra fil-ġurisdizzjonijiet rispettivi tagħhom (" Ftuħ ta 'Kont jew Introduzzjoni Bankarja »).

1.2. Dawn il - Kundizzjonijiet Kummerċjali Ġenerali jiffurmaw parti integrali minn kwalunkwe kuntratt konkluż bejn il - KLIJENT et FIDULINK permezz ta ’firma diġitali ta’ formola FIDULINK, kemm jekk tkun iffirmata onlajn permezz tal-validazzjoni ta' ordni fuq pjattaforma FIDULINK.com jew taħt oqsma u Suq jew applikazzjonijiet jew fuq il-karta (" Kuntratt ") f'format PDF. Billi jidħol f'Kuntratt ma' FIDULINK, il-Klijent jaċċetta dawn il-Kundizzjonijiet Kummerċjali Ġenerali. Lista ta' prezzijiet u lista ta' servizzi huma disponibbli fuq il-websajts u s-sottodominji FIDULINK.com u applikazzjonijiet oħra u MarketPlaces.

1.3. Il-kundizzjonijiet ġenerali l-oħra kollha li jiddevjaw minn, jikkontradixxu jew jissupplimentaw dawn il-Kundizzjonijiet Kummerċjali Ġenerali se jiġu esklużi minn kwalunkwe Kuntratt, sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor bil-miktub bejn il-Klijent u FIDULINK.com.

1.4. F'każ ta' kunflitt bejn dawn il-Kundizzjonijiet Kummerċjali Ġenerali u kwalunkwe Kuntratt, id-dispożizzjonijiet tal-Kuntratt għandhom jipprevalu fuq dawn il-Kundizzjonijiet Kummerċjali Ġenerali. F'każ ta' kunflitt, tista' tikkuntattja lis-servizz tagħna ta' ġestjoni tal-kunflitti fuq: avukat [@] fidulink.com. L-avukat tagħna se jieħu ħsieb it-talba tiegħek.

1.5. FIDULINK.com jirriserva d-dritt li jimmodifika l-Kundizzjonijiet Kummerċjali Ġenerali fi kwalunkwe ħin b'effett immedjat mingħajr obbligi ta 'notifika lill-utenti tiegħu. Il-Klijent se jiġi infurmat b'dawn il-modifiki permezz ta' notifika ppubblikata fuq FIDULINK.com permezz tal-blog FiduLink.com b'pubblikazzjoni uffiċjali. L-emendi se jitqiesu approvati mill-Klijent, sakemm FIDULINK.com ma jirċievix oġġezzjoni bil-miktub f'dan ir-rigward fi żmien erba' ġimgħat mid-data tan-notifika lill-avukat (@) fidulink.com b'ittra oriġinali tibgħat lill-uffiċċju reġistrat tagħha f'reġistrat b'rikonoxximent. tal-wasla lil SUXYS International Limited Burlington Tower, Business Bay Dubai, Emirati Għarab Magħquda. Jekk jogħġbok innota kwalunkwe rifjut tal-kundizzjonijiet ġenerali tal-bejgħ u l-użu jew ta 'modifiki jew aġġornamenti se jirriżultaw fi tmiem tas-servizzi kif ukoll sospensjoni sħiħa tas-servizzi kollha ta' FiduLink.com u SUXYS minn meta tirċievi l-ittra oriġinali tiegħek.

 

2 - Kontenut u ambitu tas-servizzi

Fondazzjoni u tmexxija ta 'Kumpanija u Servizzi Addizzjonali

2.1. FIDULINK tista' tipprovdi lill-Klijent b'servizz ta' inkorporazzjoni ta' Kumpanija, sussidjarja, fergħa, fil-ġurisdizzjonijiet speċifikati fil-lista ppubblikata fuq il-websajt FIDULINK ( www.fidulink.com ) jew il-pjattaformi tagħha (internet, applikazzjoni mobbli jew applikazzjoni tablet, applikazzjoni IOS, applikazzjoni Android). FIDULINK jista ’jorganizza wkoll, kemm jekk permezz ta’ kumpaniji affiljati ma ’FIDULINK jew partijiet terzi, il-forniment ta’ Servizzi Addizzjonali bħall-ħatra ta ’diretturi fiduċjarji, azzjonisti fiduċjarji, kont ta’ merkantili tal-Internet, logo tal-kumpanija, timbru tal-kumpanija, timbru tal-kumpanija, prokura, ċertifikazzjoni notarizzata u apostilla fuq dokumenti, talba għal liċenzji, talba għal approvazzjoni, tfittxija għal bini, tfittxija għal persunal, tfittxija għal sħab, u kwalunkwe servizz ieħor li FIDULINK u l-KLIJENT iqisu utli għall-ħolqien jew l-istabbiliment tal-kumpanija tal-klijent. It-terminu “kumpaniji affiljati” tfisser, fir-rigward ta ’FIDULINK, sussidjarja jew kumpanija holding ta’ FIDULINK jew kwalunkwe sussidjarja oħra ta ’din il-kumpanija holding, avukati, accountants, avukati, nutara u aġenti oħra ta’ FIDULINK.

2.2. Is-Servizzi Addizzjonali kollha jiġu pprovduti fuq il-bażi ta ’ftehim speċifiku bejn il-Klijent u l-fornitur tas-Servizzi Addizzjonali rilevanti, ħlief għal siġilli, bolol u logos, ċertifikazzjoni notarizzata u apostilla. 

2.3. Inklużi fir-reġistrazzjoni ta 'pakkett ta' kumpanija: 4 azzjonisti, 2 diretturi, azzjonisti addizzjonali jew diretturi għandhom ikunu soġġetti għal fatturazzjoni ta 'reġistrazzjoni skont il-ġurisdizzjoni.

 

enerġija (PROKURA)

Il-klijent jagħti s-setgħa lil FiduLink.com u s-sottodominji, SUXYS u r-rappreżentanti tiegħu, Aġenti FiduLink.com, Avukati FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Imsieħba FiduLink.com għall-editjar, kitba, pubblikazzjoni, proċeduri rappreżentanza amministrattiva, fiżika jew elettronika biex nutara, kontabilisti, avukati, banek, istituzzjonijiet bankarji u/jew finanzjarji u l-amministrazzjonijiet l-oħra kollha, l-introduzzjoni, it-trażmissjoni ta’ dokumenti u rekords oħra lill-awtoritajiet, banek, istituzzjonijiet finanzjarji, kmamar tal-kummerċ, kmamar tan-negozju għat-twaqqif u jew kostituzzjoni ta’ kumpanija jew sussidjarja jew fergħa, xoljiment ta’ kumpanija, sussidjarja jew fergħa, il-bidliet kollha relatati mal-kumpanija, fergħa, sussidjarja. Din is-setgħa tibda fil-ġurnata tal-ordni u tintemm fi tmiem is-servizzi offruti minn fidulink.com, jiġifieri 365 jum, u tiġġedded awtomatikament mat-tiġdid tas-servizzi u l-validazzjoni tal-ordni diġitali u l-aċċettazzjoni ta’ dawn il-kundizzjonijiet ġenerali. ta’ bejgħ u użi u u tiġdid ta’ servizzi. Madankollu, SUXYS u FiduLink.com jirriżervaw id-dritt li jistabbilixxu setgħa ġdida fil-każ ta 'talba mill-awtoritajiet għall-kostituzzjoni jew kwalunkwe bidla li tikkonċerna l-ħolqien jew bidla jew kanċellazzjoni oħra tal-kumpanija f'isem il-klijent u l-kumpanija tiegħu. Is-setgħa għandha tkun iċċertifikata minn nutar pubbliku u apostille mill-Aja.

 

Kont Bankarju I Introduzzjoni Bankarja jew Finanzjarja I E-Wallet I Skambju

2.3. FIDULINK fuq talba tista' tassisti lill-Klijent fil-qafas tal-introduzzjoni bankarja jew finanzjarja, il-ftuħ ta' kont ma' bank, istituzzjoni tal-ħlas, istituzzjoni finanzjarja, jew fornitur ta' servizzi mhux bankarji, fornitur ta' E-wallet, (" Bank jew Istituzzjoni "). F'dan il-kuntest, FIDULINK tista' toffri lill-Klijent lista ta' stabbilimenti, iżda huwa l-Klijent li huwa responsabbli għall-għażla tal-istabbiliment soġġett għall-aċċettazzjoni tal-istabbiliment u l-konformità tal-klijent u l-kumpanija tiegħu, sussidjarja, fergħa, rappreżentant tal-bejgħ. uffiċċju (Possjoni Tajba, Attivitajiet, Appoġġ, bini, eċċ.). Il-Klijent jista’ jagħżel jew stabbiliment mil-lista ta’ stabbilimenti pprovduti minn FIDULINK jew stabbiliment ta’ parti terza (biss fuq talba u mingħajr ebda garanzija li l-istabbiliment jaċċetta l-ftuħ tal-kont tal-kumpanija tal-klijent) fil-limitu ta’ żewġ talbiet u rifjut tal-klijent u/jew banek u/jew stabbilimenti). L-implimentazzjoni b’suċċess ta’ servizzi addizzjonali bħal karti ta’ kreditu, kotba taċ-ċekkijiet jew aċċess għall-internet banking mhijiex garantita u hija offruta kif inhi u mingħajr garanzija. Is-servizz jista’ jintuża biss għal skopijiet legali kif determinat mil-liġi applikabbli u l-klijent jintrabat li jipprovdi l-informazzjoni kollha relatata mal-attività tiegħu u l-oriġini tal-fondi tiegħu, u kwalunkwe mistoqsija jew informazzjoni oħra mitluba mill-bank jew istituzzjoni finanzjarja jew FIDULINK u jew aġenti oħra ta' FiduLink jew Imsieħba oħra ta' FiduLink, avukati ta' FiduLink, accountants ta' FiduLink jew aġenti oħra ta' kontroll tat-tip AML ta' konformità.

2.4 SUXYS u FiduLink.com ma joffri l-ebda servizz Wallet jew E-Wallet, is-servizzi Wallet jew E-Wallet preżenti fuq il-websajt ta’ www.FiduLink.com u/jew subdomains u domains oħra tad-ditta huwa servizz offrut mill-kumpanija Hiltona (Fornitur E-Wallet u Pjattaforma tal-Kambju għall-professjonisti fil-qafas ta 'operazzjonijiet kummerċjali) taħt l-isem ta' Label E-Wallet FiduLink. Il-klijent jaċċetta li fl-ebda ċirkostanza u ta' kwalunkwe tip ma jista' jdur kontra FiduLink.com u s-sottodominji tiegħu jew SUXYS fir-rigward tar-reġistrazzjoni u l-link tal-login fuq il-websajt FiduLink.com. Il-klijent jeħles lil FiduLink.com u SUXYS minn kull prosekuzzjoni fil-każ ta’ tilwima ma’ stabbilimenti jew istituzzjonijiet finanzjarji jew bankarji oħra li għalihom ikun kiseb introduzzjoni fuq talba tiegħu bil-validazzjoni tagħha mal-istabbilimenti bankarji tiegħu u/jew regolati jew mhux regolati. istituzzjonijiet finanzjarji fil-ġurisdizzjonijiet tal-oriġini tagħhom.

 

3 - Dritt li tirrifjuta servizzi

FIDULINK.com u jew SUXYS jirriżervaw id-dritt li jirrifjutaw is-servizzi kollha jew parti minnhom li joffri lil Klijent mingħajr raġuni jew spjegazzjoni, u fl-ebda każ ma jistgħu jinżammu responsabbli għal dan ir-rifjut. L-ebda rimborż ta’ kwalunkwe tip ma jista’ jingħata fil-każ ta’ rifjut ta’ servizzi minn FIDULINK.com jew sottodominji jew SUXYS, jew Aġent SUXYS, Avukat SUXYS, Accountant SUXYS, Imsieħba SUXYS u aġenti oħra ta’ kontroll ta’ tip ta’ konformità AML. Inti l-oġġett ta’ rifjut ta’ servizz, tista’ tikkuntattja lid-dipartiment legali tagħna fuq: avukat (@) fidulink.com soġġett għal kwalunkwe proċessar mill-avukat tagħna responsabbli minn dan it-tip ta’ sospensjoni jew tmiem ta’ servizzi). Bħala parti minn verifika ta’ Kontra l-Ħasil ​​tal-Flus (AML), tista’ tikkuntattja s-servizz u s-sottodominji ta’ konformità FiduLink.com u SUXYS permezz ta’ email fuq compliance (@) fidulink.com, is-servizzi u kostituzzjonijiet oħra ta’ kumpaniji jistgħu jiġu mblukkati temporanjament jew permanenti mis-servizzi ta’ FiduLink.com u sottodominji, SUXYS, Avukati FiduLink.com, Avukati FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Centre de domiciliation FiduLink.com u Msieħba oħrajn, Aġenti FiduLink.com u subdominji. Fil-kuntest ta’ mġieba verbali jew miktuba jew fiżika meqjusa mhux korretta jew ta’ theddid lejn l-aġenti ta’ FiduLink.com jew SUXYS jew FiduLink.com, l-avukati ta’ FiduLink.com, l-accountants ta’ FiduLink.com, iċ-ċentri ta’ domiċiljazzjoni u l-persunal tagħhom jirriżultaw f’rifjut ta’ servizzi u// jew aċċess immedjat għal servizzi u prodotti mingħajr il-possibbiltà ta’ rimborż.

 

4 - Provvista ta' pariri

Għalkemm FIDULINK tistinka biex tipprovdi informazzjoni veritiera u korretta dwar is-servizzi kollha, il-ġurisdizzjonijiet, il-forom legali ta’ kumpaniji, it-taxxi u informazzjoni oħra relatata mal-ħolqien ta’ kumpanija fil-ġurisdizzjoni tal-għażla tiegħek, FiduLink.com u s-sottodominji u SUXYS ma tagħmilx jipprovdi pariri minbarra informazzjoni disponibbli liberament u ppubblikata regolarment mill-Qrati stess, u lanqas informazzjoni li tikkonċerna (Tassazzjoni Individwali, Tassazzjoni ta’ Persuni Legali, Assemblea Offshore, Assemblea Onshore-Offshore, Eżenzjoni mit-taxxa għal individwi u kumpaniji) Bħala tali, il-klijent jaċċetta u jiċċertifika li ma rċieva l-ebda parir legali jew fiskali minn FIDULINK.com u/jew sottodominji jew SUXYS jew Aġenti FiduLink (Avukati FiduLink.com, Avukati FiduLink.com, Accountants FiduLink. com, Aġenti FiduLink.com u sħab oħra ta’ FiduLink.com jew FiduLink .com Fornituri) jew kwalunkwe istituzzjoni oħra jew persuna fiżika jew ġuridika b'konnessjoni ma 'FiduLink.com u sottodominji jew SUXYS. Hija r-responsabbiltà tal-Klijent li jiżgura li jirċievi l-pariri legali u fiskali kollha meħtieġa fir-rigward tal-istabbiliment u l-operat tal-Kumpanija fil-ġurisdizzjoni tal-għażla tiegħu, u li jiżgura li l-attivitajiet ma jiksru l-liġi ta’ kwalunkwe ġurisdizzjoni kompetenti. Il-klijent jaċċetta u jimpenja ruħu li jiżgura l-imġieba legali, fiskali u amministrattiva tajba tal-kumpanija tiegħu wara l-ħolqien tagħha. Il-klijent(i) jeħles kompletament lil SUXYS jew FiduLink.com jew is-sottodominji tiegħu, Aġenti FiduLink.com, Avukati FiduLink.com, Accountants FiduLink.com u Imsieħba oħra ta’ FiduLink.com u Fornituri FiduLink.com mir-responsabbiltajiet kollha dwar l-għażla tal-ġurisdizzjoni, għażla tal-forma legali, għażla tal-isem tal-kumpanija, għażla tal-attività tal-kumpanija, ġestjoni tal-kumpanija, imġieba amministrattiva u fiskali xierqa tal-kumpanija u l-maniġers tagħha u azzjonisti oħra u jew fornituri u/jew kollaboraturi oħra u l-kawżi jew atti ħżiena l-oħra kollha jew nuqqas li jimmaniġġja sew in-negozju tal-klijent.

 

5 - Għanijiet legali

Il-Klijent jiggarantixxi li ma juża ebda mid-drittijiet mogħtija f'Kuntratt għal skopijiet illegali, oxxen, immorali jew malafamanti u mhux se jiskredita lil FIDULINK, SUXYS, FiduLink.com Avukati, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Agents, FiduLink. com Ċentri tan-Negozju, Imsieħba FiduLink.com u Fornituri oħra ta' FiduLink.com b'xi mod. Il-Klijent ma jista' taħt l-ebda ċirkostanza juża jew jassoċja l-isem ta' FIDULINK.com u Aġenti FiduLink.com, Avukati FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Ċentri tan-Negozju FiduLink.com, Imsieħba FiduLink.com u Fornituri oħra ta' FiduLink.com, f' sħiħ jew parzjalment, għal skopijiet kummerċjali. Fejn applikabbli, FIDULINK u/jew SUXYS, Avukati FiduLink.com, Aġenti FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Ċentru tan-Negozju FiduLink.com, Imsieħba FiduLink.com, Fornituri FiduLink.com jirriżervaw id-dritt li jikkooperaw ma’ kwalunkwe investigazzjoni uffiċjali tal-awtorità fil- każ ta’ allegazzjoni ta’ ksur kontra l-Klijent (Il-klijent jaċċetta bis-sħiħ li FiduLink.com, SUXYS, Aġenti FiduLink.com, Avukati FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Imsieħba FiduLink.com u Fornituri oħra FiduLink.com itemm il-ftehimiet kollha ta’ kunfidenzjalità sabiex toffri kooperazzjoni sħiħa mal-awtoritajiet li jitolbu hekk minn SUXYS jew FiduLink.com.)

 

6 - Ħasil ​​ta' flus u diliġenza dovuta

Il-Klijent u l-imsieħba tiegħu, l-azzjonisti, u persuni oħra responsabbli u li jieħdu sehem fit-twaqqif tal-kumpanija jew kumpaniji, sussidjarji, fergħat se jipprovdu lil FIDULINK.com, Aġenti FiduLink.com, Avukati FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Iċċentra fin-negozju ta’ FiduLink.com, l-Imsieħba FiduLink.com, u Fornituri oħra ta’ FiduLink.com kwalunkwe informazzjoni meqjusa meħtieġa minn dawn tal-aħħar sabiex tiżgura li l-Kumpanija tikkonforma mal-leġiżlazzjoni applikabbli fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u d-diliġenza dovuta. Hija r-responsabbiltà tal-Klijent li jiżgura li l-informazzjoni pprovduta lil FIDULINK tkun korretta, eżatta, verifikabbli u ta’ kwalità tajba. Il-Klijent jiddikjara wkoll lil FIDULINK.com, Aġenti FiduLink.com, Avukati FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Imsieħba FiduLink.com u Fornituri oħra ta’ FiduLink.com li l-oġġetti jew il-fondi introdotti f’Kumpanija ma jikkostitwixxux, la direttament jew indirettament, ir-rikavat mill-kriminalità jew kwalunkwe attività illegali oħra. Sabiex jippermettu lil FIDULINK.com, l-Avukati FiduLink.com, l-Aġenti FiduLink.com, l-Accountants FiduLink.com, iċ-Ċentri tan-Negozju FiduLink.com, l-Imsieħba FiduLink.com u l-Fornituri FiduLink.com biex jissodisfaw l-obbligi legali tiegħu, il-Klijent se FIDULINK.com ,, Avukati FiduLink.com, Aġenti FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Ċentri tan-Negozju FiduLink.com, Imsieħba FiduLink.com u Fornituri FiduLink.com infurmati b'mod sħiħ u malajr dwar kwalunkwe bidla li tikkonċerna l-benefiċjarju ekonomiku, l-azzjonisti u l-maniġers tal- kumpanija. Il-benefiċjarji ekonomiċi indikati mill-Klijent se jiffirmaw fiżikament jew diġitalment "formola" jew "formola elettronika" kif meħtieġ mill-Kuntratt. Il-Klijent se jinforma lil FIDULINK.com,, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centres, FiduLink.com Partners u FiduLink.com Fornituri dwar in-natura tal-attivitajiet tal-kumpanija tiegħu mingħajr dewmien. u kwalunkwe bidla tkun soġġetta għall-kunsens bil-miktub minn qabel ta 'FIDULINK.com,, Avukati FiduLink.com, Aġenti FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Ċentri tan-Negozju FiduLink.com, Imsieħba FiduLink.com u Fornituri FiduLink.com. Il-klijent u l-azzjonisti u benefiċjarji oħra tal-kumpanija għandhom iwettqu verifika tal-identità fi żmien 30 jum mill-ħolqien tal-kumpanija bis-soluzzjoni ta 'www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite jew Lite + Ċertifikat minimu. Il-verifika tal-identità hija obbligatorja għall-utenti kollha. Il-klijent ikollu jwettaq verifika AML u KYC bis-soluzzjoni ta' www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com ) (Lite jew Lite + ċertifikat Minimu). Il-klijent jeħles lil FiduLink.com u/jew lil SUXYS, lil Avukati FiduLink.com, Aġenti FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Ċentri tan-Negozju FiduLink.com, Imsieħba FiduLink.com u Fornituri FiduLink.com mir-responsabbiltajiet kollha u jimpenja ruħu li ma jistabbilixxix kumpanija bil-għan li tiġi stabbilita frodi ta’ kull tip. Skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali jew internazzjonali FiduLink.com u SUXYS, avukati FiduLink.com, aġenti FiduLink.com, accountants FiduLink.com, ċentri tan-negozju FiduLink.com, imsieħba u Fornituri FiduLink.com FiduLink.com timponi obbligatorju Kontra l-Ħasil ​​tal-Flus proċess ta’ verifika u kontroll għall-klijenti tiegħu: ICI . Bħala parti minn verifika jew skoperta ta’ frodi, il-klijent jaċċetta mingħajr riżerva u mingħajr limitu b’garanzija konġunta personali u sħiħa li jħallas l-ispejjeż legali u ta’ protezzjoni kif ukoll l-ispejjeż kollha relatati mal-każ. , verifika, spejjeż ta’ difiża u oħrajn. spejjeż... u li jġorr id-danni u l-interessi li FiduLink.com jista’ jitlob li jikkonċernaw lilu u lil dawk lejn FiduLink.com jew SUXYS, avukati FiduLink.com, aġenti FiduLink.com, accountants FiduLink.com, ċentri tan-negozju FiduLink.com, FiduLink.com Imsieħba u Fornituri ta' FiduLink.com mingħajr limitu ta' ammont u tul ta' żmien u fuq talba minn FiduLink.com jew Suxys,, avukati FiduLink.com, aġenti FiduLink.com, accountants FiduLink.com, Ċentri tan-Negozju FiduLink.com, Imsieħba FiduLink.com u FiduLink .com Fornituri.

 

7 - L-obbligi tal-klijent

Il-forniment ta' dokumenti ta' sostenn fir-rigward tad-diliġenza dovuta jista', b'mod partikolari u mingħajr ma jkun eżawrjenti, jinkludi: kopji oriġinali ċċertifikati tad-dokumenti tal-identità, prova tal-indirizz datata inqas minn 3 xhur, ittri ta' referenza bankarji, kopji oriġinali ċċertifikati tad-dokumenti tal-kumpanija, kif ukoll bħala oriġinali ta’ traduzzjonijiet iċċertifikati jekk applikabbli, ċertifikazzjoni notarili, apostille u ċertifikat diġitali ieħor (IDST WORLD). Kwalunkwe ċertifikazzjoni trid tiġi prodotta skont ir-rekwiżiti tal-ġurisdizzjoni applikabbli u skont kwalunkwe struzzjonijiet minn FIDULINK.com, Avukati FiduLink.com, Aġenti FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Ċentri tan-Negozju FiduLink.com, Imsieħba u Fornituri FiduLink.com FiduLink.com. Il-Klijent għandu l-obbligu li jissottometti d-dokumenti meħtieġa biex jissodisfa l-obbligi tad-diliġenza dovuta qabel il-bidu tas-servizzi FIDULINK.com u, avukati FiduLink.com, aġenti FiduLink.com, accountants FiduLink.com, ċentri tan-negozju FiduLink.com, FiduLink. com Imsieħba u FiduLink.com Fornituri, Konformitajiet, u servizzi jew awtoritajiet oħra li jitolbuha espressament mingħand FiduLink.com jew SUXYS jew il-klijent direttament.  

Nota: Huma aċċettabbli biss iċ-ċertifikazzjonijiet tan-Nutar Pubbliku tal-Pajjiż ta' residenza, Town Hall tal-belt ta' residenza, Ambaxxati, Għassa tal-Pulizija tal-belt ta' residenza, Avukati Pubbliċi (taħt ċerti kundizzjonijiet) tal-pajjiż ta' residenza). Kwalunkwe tentattiv jew sottomissjoni ta' frodi ta' dokumenti jew sottomissjoni ta' dokumenti mhux konformi se tirriżulta fis-sospensjoni immedjata tas-servizzi FiduLink.com.

 

8 - Miżati u termini ta' ħlas

B'mod ġenerali

8.A.1.1 Il-Klijent jimpenja ruħu li jħallas il-miżati mitluba minn FIDULINK.com, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centres, FiduLink.com Partners u FiduLink Suppliers .com meta jordna pakkett tal-kumpanija tagħha jew servizzi oħra. L-iskeda tal-ħlasijiet ta' FIDULINK.com tidher fil-lista tal-ħlasijiet ippubblikata fuq il-websajt FIDULINK.com (www.fidulink.com u sottodominji u jew FiduLink Marketplace jew Applikazzjonijiet) u l-pjattaformi tagħha. Minbarra l-ispejjeż imsemmija fuq il-websajt u applikazzjonijiet oħra, il-Klijent jirrikonoxxi li jrid iħallas lura l-ispejjeż kollha mġarrba, inklużi, iżda mhux limitati għal, l-ispejjeż imġarrba waqt stediniet għal jew parteċipazzjoni fil-laqgħat tad-diretturi, azzjonisti jew segretarji, spejjeż ta’ is-sejħa jew l-attendenza għal kull laqgħa ġenerali straordinarja tal-Kumpanija, l-ispejjeż relatati mat-tħejjija ta’ kwalunkwe trażmissjoni ta’ notifika jew dikjarazzjoni u l-ispejjeż simili l-oħra kollha. FIDULINK.com jibda fażi ta' eżekuzzjoni biss wara li jirċievi l-ħlas sħiħ tal-miżati.
Il-miżati u l-ħlasijiet kollha jitħallsu fil-munita indikata minn FIDULINK.com, il-muniti disponibbli huma, GBP, AED, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, ETH, BTC, EURS, token SUXYS , USDT (Rata tal-kambju bbażata fuq munita EUR). Il-Klijent mhuwiex awtorizzat li jżomm it-tariffi u l-ispejjeż wara lmenti relatati ma' kwalunkwe servizz, garanzija jew responsabbiltà. Bl-istess mod, kull dritt għal tpaċija min-naħa tal-Klijent huwa hawnhekk eskluż. FiduLink.com jaġġorna r-rata tal-kambju regolarment fuq il-websajts tiegħu u fuq id-diversi swieq u applikazzjonijiet mobbli.

8.A.1.2 Ħlas f'Bitcoin.

FIDULINK jaċċetta ħlasijiet bil-bitcoin bl-Euro bħala l-munita tal-kambju. Il-klijent jaċċetta li l-ħlas jista 'jkun suġġett għal aġġustament fil-każ ta' tnaqqis f'daqqa fil-kripto-assi. FIDULINK tirriżerva d-dritt li tirrifjuta ħlas f'Bitcoin.

8.A.1.3 Ħlas f'Ethereum.

FIDULINK jaċċetta ħlasijiet f'Ethereum bl-Euro bħala l-munita tal-kambju. Il-klijent jaċċetta li l-ħlas jista 'jkun suġġett għal aġġustament fil-każ ta' tnaqqis f'daqqa fil-kripto-assi. FIDULINK tirriżerva d-dritt li tirrifjuta l-ħlas fl-Ethereum.

8.A.1.4 Ħlas minn Western Union.

FIDULINK jaċċetta pagamenti tal-Punent tal-Unjoni billi juża l-Euro bħala l-munita tat-trasferiment. Il-klijent jaqbel li jġorr l-ispejjeż ta 'Western Union. FIDULINK tirriserva d-dritt li ma tirrifjutax il-ħlas minn Western Union. Disponibbli biss għal pagamenti tal-Western Union (Modalità ta' Trasferiment tal-Kont Bankarju). 

8.A.1.5 Ħlas fi MoneyGram.

FIDULINK jaċċetta pagamenti fi MoneyGram bl-Euro bħala l-munita tat-trasferiment. Il-klijent jaqbel li jġorr l-ispejjeż ta' MoneyGram. FIDULINK tirriżerva d-dritt li ma tirrifjutax ħlas minn MoneyGram. Disponibbli biss għal pagamenti MoneyGram (Modalità ta' Trasferiment ta' Kont Bankarju). 

8.A.1.6 Ħlas f'USDT.

FIDULINK jaċċetta ħlasijiet f'USDT b'USD bħala l-munita tal-kambju. Il-klijent jaqbel li jġorr l-ispejjeż tal-iskambju u t-trasferiment għall-E-Wallet FiduLink.com. FIDULINK tirriżerva d-dritt li ma tirrifjutax ħlas minn USDT.

8.A.1.7 Ħlas f'EURS.

FIDULINK jaċċetta ħlasijiet f'EURS b'USD bħala l-munita tal-kambju. Il-klijent jaqbel li jġorr l-ispejjeż tal-iskambju u t-trasferiment għall-E-Wallet FiduLink.com. FIDULINK tirriżerva d-dritt li ma tirrifjutax ħlas mill-EURS.

8.A.1.8 Ħlas f'SUXYS Token.

FIDULINK jaċċetta ħlasijiet f'SUXYS Token b'USD bħala l-munita tal-kambju. Il-klijent jaqbel li jġorr l-ispejjeż tal-iskambju u t-trasferiment għall-E-Wallet FiduLink.com. FIDULINK tirriżerva d-dritt li ma tirrifjutax il-ħlas minn SUXYS Token.

 

FiduLink.com ma joffrix ħlasijiet fi flus kontanti. Il-klijent jaċċetta l-użu tal-metodi ta 'ħlas ta' hawn fuq bħala parti mill-pagamenti onlajn tagħhom jew f'fergħa ta 'FiduLink.com.

 

Fondazzjoni u Tmexxija ta' Kumpanija, Sussidjarja, Fergħa

8.2. Minbarra l-miżati annwali, il-Klijent irid iħallas lil FIDULINK somma waħda f'daqqa biex jippermetti l-ħolqien ta' Kumpanija, fergħa jew sussidjarja (“miżati ta' inkorporazzjoni”). Il-miżati ta’ inkorporazzjoni jvarjaw skont il-ġurisdizzjoni u jinkludu l-provvista ta’ uffiċċju reġistrat tal-Kumpanija (indirizz), il-provvista ta’ aġent residenti kif ukoll id-dokumenti kollha sabiex il-Kumpanija tkun tista’ tkun operattiva bis-sħiħ mill-ewwel jum tal-operat. jiġifieri: iċ-ċertifikat ta' inkorporazzjoni maħruġ mir-reġistru lokali; l-istatus; ir-riżoluzzjoni relatata mal-ħatra tad-direttur u d-distribuzzjoni tal-ishma u ċ-ċertifikat(i) tal-ishma.

Il-miżata annwali hija miżata fissa pagabbli kull sena mar-reġistrazzjoni jew it-tiġdid tal-Kumpanija. Dawn jinkludu ż-żamma tal-Kumpanija fir-rigward tal-liġijiet lokali tal-ġurisdizzjoni kif ukoll it-tiġdid tal-uffiċċju rreġistrat, l-aġent irreġistrat u l-miżati tal-gvern tal-ġurisdizzjoni kkonċernata. Dawn il-miżati mhumiex rimborżabbli.

Il-Klijent huwa responsabbli lejn FIDULINK.com għat-taxxi l-oħra kollha bħalma huma t-taxxi tal-gvern, dazji, taxxi u ħlasijiet oħra lil partijiet terzi kif ukoll ħlasijiet u indennizzi ta’ trasferiment ta’ diretturi jew azzjonisti trustee, inklużi ħlasijiet u l-ispejjeż kollha ġustifikabbli minn butu. .

Il-Klijent jirrikonoxxi d-dritt ta 'FIDULINK li jirrevedi l-miżati annwali. Kwalunkwe bidla fl-istruttura tat-tariffa tiġi nnotifikata lill-Klijent mill-inqas xahar qabel il-bidu tas-servizzi għall-perjodu li għalih jirrelataw it-tariffi. Il-Klijent jista 'jħallas il-miżati dovuti lil FIDULINK billi juża karta tal-kreditu valida Visa jew MasterCard magħmula f'ismu, jew permezz ta' trasferiment bankarju. Klijenti li jittrażmettu lil FIDULINK id-dejta ta ’karta ta’ kreditu (jew strument simili) bħala mezz ta ’ħlas jaċċettaw li FIDULINK tiffattura l-karta ta’ kreditu tagħhom għall-ammont sħiħ tal-ispejjeż u / jew spejjeż, taxxi, dazji dovuti lil FIDULINK b'konnessjoni mas-servizz kif ukoll l-iżborżi l-oħra kollha jew spejjeż żgħar. Il-Klijent jaċċetta wkoll li FIDULINK jista 'jirrekordja u juża d-dejta fuq il-karta skont dawn il-Kundizzjonijiet Ġenerali u l-Politika ta' Privatezza.

8.2.1.A - Provvista ta' Indirizz Legali 

FiduLink.com jista 'jipprovdi indirizz legali għall-kumpanija toħloq għal kull klijent jekk dan ikun inkluż fil-pakkett għal perjodu ta' 3 xhur, 6 xhur, 12-il xahar skond il-ġurisdizzjonijiet u l-pakketti. Il-klijent jaċċetta r-responsabbiltà sħiħa kif ukoll il-kundizzjonijiet tal-użu ta 'FiduLink.com, ċentri tan-negozju FiduLink.com, accountants FiduLink.com, aġenziji FiduLink.com, imsieħba FiduLink.com u fornituri oħra ta' FiduLink.com. FiduLink.com, Aġenti FiduLink.com, Avukati FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Imsieħba u Fornituri FiduLink.com FiduLink.com jirriserva d-dritt li jtemm is-servizzi ta' debitu dirett f'każ ta' nuqqas ta' konformità mal-kundizzjonijiet ġenerali tal-użu u servizzi FiduLink.com mingħajr riżerva u mingħajr avviż. Il-klijent jaċċetta u jafferma li qara u fehem il-kundizzjonijiet ġenerali tal-bejgħ u s-servizzi ta’ FiduLink.com. Il-klijent jaċċetta li ma jistax juża l-indirizzi FiduLink.com mingħajr ma jkun innotifika lil FiduLink.com u jkun irċieva kunsens bil-miktub minn FiduLink.com. Il-klijent ma jista' fl-ebda każ jirċievi klijenti, imsieħba, fornituri u laqgħat oħra fil-post tad-domiċilju mingħajr il-kunsens bil-miktub minn qabel ta' FiduLink.com, pakketti kbar u l-oħrajn kollha. FiduLink.com jimpenja ruħu li jinforma lill-klijenti dwar l-irċevuta ta 'ittra f'isem il-kumpanija tal-klijent fl-indirizz ipprovdut minn FiduLink.com (ħlief fil-każ ta' non-richarge ta 'kreditu tal-posta). Il-klijent jaċċetta li FiduLink.com jissospendi s-servizzi ta 'riċeviment tal-posta mill-1 jum ta' nuqqas ta 'ħlas tas-servizzi tal-indirizzi pprovduti minn FiduLink.com. F'każ ta' kontroll tal-amministrazzjoni, il-klijent jaqbel li jipprovdi post ieħor għajr dak ipprovdut minn FiduLink.com lill-amministrazzjoni u dawk bi spejjeż tagħha jew li jikri uffiċċju jew kamra tal-laqgħat privata fil-limiti tad-disponibbiltà ta' FiduLink. .com . FiduLink.com jirriserva d-dritt li jirrifjuta li jipprovdi kiri ta' kmamar tal-laqgħat jew servizz ta' kiri ta' uffiċċji lill-klijent.

 

KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL - ĦLASIJIET MINN DEBIT JEW KARTA TA 'KREDITU

8.3. Jekk il-ħlas tal-miżata annwali huwa dovut u skadut minkejja kontijiet regolari minn FIDULINK u sforzi raġonevoli biex jinnotifikaw lill-Klijent b'tali ksur, il-Klijent jaqbel li FIDULINK jista 'jiddebita mill-karta tal-Klijent (debitu jew kreditu). kwalunkwe ammont mhux imħallas bħal dan, inkluża kwalunkwe penali jew multa imposta biex il-kumpanija terġa 'tiġi stabbilita tajjeb.

F'dan il-każ, il-Klijent jaċċetta wkoll li FIDULINK ikollu 60 jum mid-data tad-debitu biex iħallas kwalunkwe miżata ta 'reġistrazzjoni annwali relatata mal-kumpanija tal-Klijent, u li kwalunkwe ammont iddebitat bħala penali ta' reġistrazzjoni jinkludi wkoll kwalunkwe ammont ta 'penali addizzjonali relatat mal-perjodu ta' stennija ta '60 jum.

Fil-każ ta’ ħlas b’karta tal-bank anonima jew li ma jsemmix l-isem tad-detentur tal-karta tal-bank, il-klijent jaqbel li jipprovdi rendikont tal-kont bankarju li jsemmi n-numru tal-karta tal-bank kif ukoll l-isem u l-indirizz tad-detentur tal-karta tal-bank. Fil-każ li l-klijent ma jkunx id-detentur tal-karta, huwa għandu jipprovdi passaport u prova ta 'indirizz ta' - 3 xhur kif ukoll konferma bil-miktub tal-qbil tiegħu għall-ħlas tal-klijent u l-ordni tiegħu. 

8.4. SAkemm PARTI TERZA TAGĦMEL ĦLAS TAL-KARD F’ISEM IL-KLIJENT, IL-KLIJENT JIGGARARANZI LI D-DETENTUR TAL-KARD KUNSENTS GĦALL-ĦLAS, KIF KIF GĦALL-UŻU TAL-KARD U L-IPPROĊESSAR TAD-DATA TAL-KARD SKOND U KONDIZZJONIJIET ĠENERALI. REGOLI TAL-PRIVATEZZA. IL-KLIJENT HUWA OBBLIGI LI JIKSEB MID-DETENTUR LI FIRMA U JKONFORMA MA DIKJARAZZJONI TAD-DETENTUR LI L-MUDELL TAGĦHA JISTGĦU JIKSEB BIL-EMAJL FUQ INFO (@) FIDULINK.COM.

 

Introduzzjoni Bankarja

8.5. Il-Klijent huwa dejn ma 'FIDULINK għal somma f'daqqa għall-forniment tas-servizzi tiegħu relatati mal-introduzzjoni fil-banek u l-ftuħ ta' kont bankarju. Dawn il-miżati amministrattivi jistgħu jiġu modifikati fi kwalunkwe ħin mingħajr avviż. Il-miżati amministrattivi huma espressi f'GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC fuq għażla tal-klijent fuq il-pjattaformi FIDULINK. Il-Klijent ikollu jħallas il-miżati amministrattivi qabel ma FIDULINK jibda jwettaq is-servizz u jistabbilixxi kuntatt mal-istabbiliment (i). Il-Klijent jista 'jħallas il-miżati amministrattivi lil FIDULINK billi juża karta tal-kreditu Visa jew MasterCard valida u f'ismu, jew permezz ta' trasferiment bankarju. Klijenti li jittrażmettu lil FIDULINK id-dejta ta 'karta ta' kreditu bħala mezz ta 'ħlas jaċċettaw li FIDULINK tiffattura l-karta ta' kreditu tagħhom għall-ammont sħiħ tal-miżati amministrattivi għall-kont li jkunu għażlu flimkien mal-ispiża tas-servizz ta 'kurrier.

 

Marketplace-FiduLink.com jew App-FiduLink.com Kont tal-Klijent jew Spazju MY-OFFICE

Il-klijent jaċċetta li FIDULINK joħloq kont iddedikat meta jagħmel ordni onlajn. Il-klijent jaċċetta u jassigura lil FIDULINK li jiżgura s-sigurtà sħiħa tal-aċċess għall-kont tiegħu. Il-klijent jeħles lil FIDULINK u SUXYS mir-responsabbiltajiet kollha f'każ ta' negliġenza min-naħa tiegħu u nuqqas ta' konformità mal-elementi essenzjali tas-sigurtà tal-password jew tal-login tal-aċċess tiegħu. F'każ ta' ksur ta' kont jew użu frawdolenti, il-klijent jaċċetta li FIDULINK jimblokka l-aċċess għal dan il-kont mingħajr dewmien u mingħajr ma jagħti raġuni lill-klijent. Il-klijent jaċċetta li jkun unikament responsabbli għas-sigurtà tal-kont tiegħu u l-aċċessi tiegħu li huwa l-uniku wieħed li għandu l-password u l-login tiegħu.

Il-klijent jaċċetta l-hosting tad-dejta personali tiegħu bħal fatturi u oqsma oħra tal-klijenti minn FiduLink.com u SUXYS. Il-klijent jaċċetta bis-sħiħ il-kundizzjonijiet tas-servizz u s-sigurtà ppubblikati fuq il-websajt FiduLink.com (ara wkoll https://fidulink.com/policy-privacy/). Il-klijent jaċċetta li FiduLink.com u SUXYS jistgħu fi kwalunkwe ħin iwaqqfu l-hosting tad-data tiegħu mingħajr ma dan tal-aħħar ikun infurmat u mingħajr ebda ġustifikazzjoni jew notifika. Il-klijent jaċċetta l-ħolqien awtomatiku jew it-trasformazzjoni tal-kont tal-klijent mistieden tiegħu f'kont finali tal-klijent wara li jagħmel ordni u validazzjoni minn FiduLink.com. 

Il-klijent jaċċetta meta jivvalida l-ordni tiegħu fuq is-sit FiduLink.com jew taħt oqsma jew Suq jew Applikazzjonijiet il-firma elettronika (bil-validazzjoni u l-aċċettazzjoni tal-kundizzjonijiet ġenerali tal-bejgħ u l-użu meta tagħmel ordni) ta 'dan il-kuntratt definittivament u kompletament bil-valur tal-kuntratt oriġinali. Billi tivvalida l-ordni taċċetta l-użu tal-firma elettronika tal-kuntratt billi tivvalida l-kaxxa ta 'aċċettazzjoni tal-kundizzjonijiet tal-bejgħ u l-użu b'mod definittiv u mingħajr ebda limitu u tafferma li qrajt u fehem u li taċċetta l-kundizzjonijiet ġenerali tal-bejgħ u l-użi ta' FiduLink.com u s-sottodominji tiegħu u s-Suq u l-Applikazzjonijiet.

FiduLink.com u SUXYS jagħmlu spazju "MY-OFFICE Lite" disponibbli għall-klijent fuq talba għal kwalunkwe ħolqien ta 'kumpanija ġdida, sussidjarja jew fergħa. Dan l-ispazju jinkludi informazzjoni dwar il-ħolqien ta’ kumpanija, sussidjarja jew fergħa, kif ukoll firxa ta’ għodod b’xejn. Dan l-ispazju jista’ jiġi sospiż jew diżattivat fi kwalunkwe ħin minn FiduLink.com f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità mal-kundizzjonijiet tal-użu jew nuqqas ieħor ta’ konformità mal-charter FiduLink.com. Il-klijent jirrikonoxxi li rċieva mingħajr ħlas għal perjodu partikolari ta’ sena aċċess għal dan l-ispazju privat u ħieles fuq talba tiegħu minn FiduLink.com u SUXYS. Il-klijent jafferma li qara u fehem u aċċetta r-regoli u l-kundizzjonijiet tal-użu kif ukoll iċ-charter FiduLink.com qabel kwalunkwe konnessjoni mal-ispazju tiegħu "MY OFFICE Lite". Il-klijent jirrikonoxxi li huwa l-uniku detentur u utent ta’ dan l-ispazju u jeħles lil FiduLink.com u SUXYS mir-responsabbiltajiet kollha fil-każ ta’ intrużjoni jew konnessjoni malizzjuża jew tnixxijiet ta’ data oħra u telf ta’ password min-naħa tal-klijent, dan tal-aħħar jaċċetta. li tkun unikament responsabbli għas-sigurtà ta’ dan l-ispazju ħieles u privat offrut minn FiduLink.com fuq talba espressa tal-klijent.

FiduLink.com u SUXYS jagħmlu ħilithom biex jiżguraw kemm jista 'jkun il-pjattaformi varji tagħha billi tuża l-mezzi ta' sigurtà għad-dispożizzjoni tagħha u FiduLink.com u SUXYS jirrifjutaw kull responsabbiltà għall-ħsara mġarrba fil-każ ta 'telf parzjali jew totali ta' data tal-klijent jew malizzjuż. distribuzzjoni tiegħu minn hackers possibbli jew gruppi kriminali oħra. FiduLink.com madankollu jiġbed l-attenzjoni tiegħek għall-fatt li aħna ma nospitaw ebda data sensittiva fuq il-klijenti tagħna online jew kwalunkwe dokument u li għandna servizz ta 'protezzjoni u monitoraġġ 24/24 u 7/7. il-pjattaformi tagħna. 

Ħatra ta 'Direttur

8.6. Il-Klijent jagħti prokura lil FIDULINK u jiċċertifika li l-persuni kollha li għandhom jinħatru bħala direttur ta ’kumpanija skond il-formola ta’ l-ordni sottomessa lil FIDULINK u li għadhom ma ffirmawx dikjarazzjoni ta ’aċċettazzjoni tal-mandat tabilħaqq taw il-kunsens tagħhom għall-mandat tagħhom bħala direttur ħin tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija u li kull persuna fiżika maħtura bħala direttur laħqet l-età ta ’18-il sena. Dawk ukoll jiċċertifikaw li l-amministratur huwa s-suġġett ta 'kunsens infurmat dwar il-ħatra u l-obbligi tiegħu.

Ħatra ta 'Direttur

8.6.1 Il-Klijent jawtorizza lil FIDULINK u jiċċertifika li l-persuni kollha li għandhom jinħatru bħala Direttur ta ’kumpanija skont il-formola tal-ordni sottomessa lil FIDULINK u li għadhom ma ffirmawx dikjarazzjoni ta’ aċċettazzjoni tal-kariga fil-fatt taw il-kunsens tagħhom għall-uffiċċju tagħhom bħala direttur fi il-ħin tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija u li kull persuna fiżika maħtura bħala direttur laħqet l-età ta '18. Dawk ukoll jiċċertifikaw li d-direttur huwa s-suġġett ta 'kunsens infurmat dwar il-ħatra u l-obbligi tiegħu.

Ħatra ta 'Segretarju

8.6.1 Il-Klijent jawtorizza lil FIDULINK u jiċċertifika li l-persuni kollha li għandhom jinħatru bħala Segretarju ta ’kumpanija skont il-formola tal-ordni sottomessa lil FIDULINK (Obbligu u reġistrazzjoni obbligatorja fil-każ ta’ servizz nominat ta ’direttur) u li għadhom ma ffirmawx dikjarazzjoni ta 'aċċettazzjoni ta' kariga tassew taw il-kunsens tagħhom għall-uffiċċju tagħhom bħala Segretarju fil-ħin tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija u li kull persuna naturali maħtura bħala direttur laħqet l-età ta '18-il sena. Dawk ukoll jiċċertifikaw li s-segretarju huwa s-suġġett ta 'kunsens infurmat dwar il-ħatra u l-obbligi tiegħu.

Servizzi oħra ta 'kontributuri

8.7. Il-Klijent huwa dejn ma 'FIDULINK għal somma f'daqqa li ma titħallasx lura għall-provvista tas-servizzi tiegħu relatati ma' konnessjoni ma 'fornituri ta' servizzi ta 'partijiet terzi jew assistenza bil-ħsieb li tapplika għall-kisba ta' tali servizzi minn fornituri ta 'partijiet terzi. Din is-somma tinġabar esklussivament biex tkopri l-ispejjeż ta 'FIDULINK. Il-Klijent jirrikonoxxi li FIDULINK mhux se jkun parti għal kwalunkwe relazzjoni kuntrattwali stabbilita bejn il-Klijent u l-fornitur tas-servizz ta 'parti terza. Il-Klijent jirrikonoxxi li FIDULINK x'aktarx jirċievi primjum għall-introduzzjoni tan-negozju mill-fornitur tas-servizz ta 'parti terza f'każ li l-Klijent ikun aċċettat u l-Klijent jirrinunzja espressament għal kwalunkwe talba għar-retroċessjoni ta' tali primjum.

9 - Komunikazzjoni u struzzjonijiet

Il-Klijent u l-FIDULINK jistgħu jibagħtu lil xulxin istruzzjonijiet, notifiki, dokumenti jew kwalunkwe komunikazzjoni oħra bil-posta, bl-email, permezz tal-portal tal-internet iddedikat tal-FIDULINK jew bil-fax, SUĠĠETT, li FIDULINK jista ’jibgħat rapporti dwar spejjeż jew miżati mehmuża bl-email. Il-Klijent u FIDULINK għandhom iżommu l-istruzzjonijiet, in-notifiki, id-dokumenti jew kwalunkwe komunikazzjoni oħra bħala prova. Il-komunikazzjonijiet kollha maħsuba għal FIDULINK jintbagħtu lill-uffiċċju ewlieni tagħha jew lil kwalunkwe indirizz ieħor li FIDULINK ikun innotifika lill-Klijent bil-miktub fi kwalunkwe ħin u l-komunikazzjonijiet kollha maħsuba għall-Klijent jintbagħtu fl-indirizz tiegħu jew fi kwalunkwe indirizz għajr il-Klijent. tkun innotifikat lil FIDULINK bil-miktub il-ħin kollu, inkluż l-istruzzjoni ta 'poste restante li trid tkun approvata bil-miktub. Billi FIDULINK għandu f'kull ħin ikun jista 'jikkuntattja lill-Klijent jekk meħtieġ, il-Klijent jintrabat li jinforma immedjatament lil FIDULINK jekk jibdel l-indirizz tiegħu, l-indirizz tal-posta elettronika jew in-numru tat-telefon / fax. Fil-każ li l-Klijent ikollu l-intenzjoni li jtemm is-servizzi FIDULINK kollha għal kumpanija partikolari jew diversi kumpaniji, kull notifika ta 'terminazzjoni magħmula bl-email għandha tintbagħat lil info@fidulink.com .

10 - Ipproċessar u protezzjoni tad-dejta

10.1. FIDULINK se jipproċessa dejta personali li, skont id-definizzjoni tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (RGPD / GDPR), li tinkludi kwalunkwe informazzjoni relatata ma ’persuna fiżika identifikata jew identifikabbli, imsejħa wkoll bħala“ suġġett tad-dejta ”. Persuna naturali identifikabbli hija persuna li tista 'tiġi identifikata, direttament jew indirettament, b'mod partikolari b'referenza għal identifikatur bħal isem, numru ta' identifikazzjoni, dejta dwar il-lok, identifikatur tal-konnessjoni, jew minn fattur wieħed jew aktar speċifiċi għal l-identità fiżjonomika, fiżjoloġika, ġenetika, mentali, ekonomika, kulturali jew soċjali ta 'din il-persuna naturali.

L-ipproċessar tad-dejta tfisser kwalunkwe operazzjoni jew sett ta 'operazzjonijiet imwettqa fuq dejta personali, kemm jekk awtomatizzata kif ukoll manwali, bħal ġbir, reġistrazzjoni, organizzazzjoni, strutturar, ħażna, irkupru, konsultazzjoni, adattament jew modifika, użu, komunikazzjoni permezz ta ’trasmissjoni, tixrid, tħassir jew qerda ta’ tali data, kif ukoll il-forniment, arranġament jew kombinazzjoni ta ’data, ir-restrizzjoni tagħhom jew tħassir.

Ir-riċevituri tad-dejta personali jinkludu l-kumpaniji tal-grupp FIDULINK li jaġixxu bħala sottokuntrattur jew awżiljarju, l-aġenti residenti fil-ġurisdizzjonijiet relatati mas-servizzi, il-fornituri tagħna tal-IT u tat-telekomunikazzjonijiet, fornituri oħra ta ’partijiet terzi inklużi banek li magħhom il-Klijent għandu espressament mixtieq li jiġi ppreżentat, ir-reġistri pubbliċi ta 'kumpaniji, jew awtoritajiet legali. Kull wieħed minn dawn l-iżvelar se jsir skont il-GDPR u r-relazzjonijiet tagħna ma 'partijiet terzi se jkunu kuntrattwali, li bihom iż-żewġ partijiet jissottomettu għall-obbligi tal-GDPR bħad-dmir tal-kunfidenzjalità għal kull min jipproċessa d-dejta personali tas-suġġetti tad-dejta.

Sabiex tikkonforma mal-obbligi tal-għarfien tal-klijent tiegħek ("KYC") u biex tiżgura li s-servizzi huma pprovduti b'mod korrett, id-dejta pproċessata tinkludi d-dettalji tal-Klijent, bħall-ismijiet u l-kunjomijiet, nazzjonalità, data tat-twelid, domiċilju u indirizzi ta ’residenza, numri tal-passaport, dati ta’ validità tal-passaport, u dejta ta ’kuntatt ta’ persuni identifikabbli, kif ukoll dokumenti ta ’sostenn li jikkonfermaw din id-dejta personali u l-istruzzjonijiet tal-Klijent għas-servizzi. Il-proċess KYC jitwettaq bl-applikazzjoni ISDT WORLD (www.idst-world.com).

Il-Klijent għandu l-obbligu li jżomm id-dejta personali tiegħu ma ’FIDULINK aġġornata matul ir-relazzjoni kuntrattwali kollha, u li jissottometti kwalunkwe dokument ta’ sostenn b’rabta mal-obbligu tiegħu li jżommha aġġornata fil-formoli preskritti minn FIDULINK.

10.2. FIDULINK jew l-aġent residenti jistgħu jipproċessaw dejta personali bħala sottokuntrattur f'isem FIDULINK, li, fejn applikabbli, jibqa 'l-kontrollur tad-dejta. Aktar informazzjoni dwar il-partijiet li magħhom naqsmu d-dejta tista 'tinkiseb fil-Politika ta' Privatezza tagħna.

10.3. Il-Klijent jirrikonoxxi li jista 'jikseb aktar informazzjoni billi jikkuntattja lil FIDULINK jew billi jibgħat imejl lil info@fidulink.com . Il-komunikazzjoni kollha se ssir bl-Ingliż. Kwalunkwe lingwa oħra tista 'tintuża minn FIDULINK fid-diskrezzjoni unika tagħha, biss bħala kortesija lill-Klijent.

10.4. Il-Klijent huwa infurmat li għandu d-dritt li jirtira l-kunsens. L-irtirar tal-kunsens ma jaffettwax il-legalità tal-ipproċessar qabel l-irtirar, u lanqas il-legalità ta ’kontinwazzjoni tal-ipproċessar jekk teżisti raġuni oħra li tiġġustifika l-ipproċessar, bħall-konformità ma’ obbligi legali.

Il-Klijent jiggarantixxi lil FIDULINK li huwa kiseb il-kunsens sħiħ ta ’kwalunkwe suġġett tad-dejta ta’ parti terza li d-dejta personali tagħha hija trasmessa lil FIDULINK mill-Klijent, u li dan il-kunsens ikopri l-ipproċessar minn jew permezz ta ’FIDULINK tad-dejta personali ta’ dan is-suġġett tad-dejta ta 'parti terza għal raġunijiet ta' provvista ta 'servizz jew konformità ma' obbligi prudenzjali.

10.5. FIDULINK, id-diretturi, l-impjegati jew l-aġenti tagħha, huma meħtieġa jittrattaw id-dejta b'mod kunfidenzjali. Minkejja l-prekawzjonijiet kollha ta 'sigurtà, dejta, inklużi komunikazzjonijiet bl-e-mail u dejta finanzjarja personali, tista' titqies minn partijiet terzi mhux awtorizzati waqt it-trażmissjoni bejn il-Klijent u FIDULINK. Għall-iskop li jikkomunika ma 'FIDULINK, il-Klijent jista' jkun meħtieġ li juża softwer prodott minn partijiet terzi, inkluż, iżda mhux limitat għal, softwer tal-browser li jappoġġja protokoll tas-sigurtà tad-dejta kompatibbli mal-protokoll użat minn FIDULINK. .

10.6. L-informazzjoni pprovduta fil-kuntest ta 'din il-klawsola tikkostitwixxi preżentazzjoni parzjali tal-protezzjoni tad-dejta. Dan huwa spjegat f'aktar dettall fil-Politika ta 'Privatezza tagħna disponibbli fil-link ipprovdut għal dan il-għan.

11 - Inkapaċità legali

Il-Klijent se jġorr ir-riskju ta’ kwalunkwe preġudizzju li jirriżulta minn inkapaċità legali relatata mal-persuna tiegħu jew l-avukati tiegħu jew partijiet terzi oħra, sakemm din l-inkapaċità ma tkunx ġiet ikkomunikata lil FIDULINK.com jew SUXYS bil-miktub jew permezz ta’ Email ( taħt kundizzjonijiet li tirċievi konferma. bi tpattija email minn FiduLink.com jew SUXYS).

12 - Responsabbiltà

12.1. Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dispożizzjoni speċifika, kwalunkwe ħsara li tirriżulta minn żball jew ommissjoni min-naħa ta 'FIDULINK, id-diretturi, l-impjegati jew l-aġenti tagħha għandhom jitħallsu mill-Klijent, sakemm FIDULINK, id-diretturi, l-impjegati jew l-aġenti tagħha ma wettqux "gross negliġenza jew frodi jew kwalunkwe responsabbiltà oħra li ma tistax tiġi eskluża taħt il-liġi applikabbli. FIDULINK mhux se jkun responsabbli għal kwalunkwe telf imġarrab minħabba falliment mekkaniku, strajk, attakk fuq l-internet, attakk terroristiku, diżastru naturali, dewmien pandemiku jew kwalunkwe falliment ta 'xi membru tal-persunal, maniġment jew kwalunkwe gwardjan fil-qadi ta' dmirijiethom. 

12.2. Kwalunkwe ħsara kkawżata minn jew li tirriżulta, direttament jew indirettament, minn żball, falliment, negliġenza, att jew ommissjoni minn kwalunkwe persuna oħra, sistema, istituzzjoni jew infrastruttura tal-ħlas se jitħallas mill-Klijent.

12.3. FIDULINK ma jistax jinżamm responsabbli jekk is-Servizzi Addizzjonali ma jistgħux jiġu implimentati. Ir-responsabbiltà ta 'FIDULINK fir-rigward tas-Servizzi Addizzjonali hija strettament limitata għall-għażla, struzzjoni u superviżjoni tal-affiljati tagħha jew ta' kwalunkwe parti terza oħra.

12.4. Kwalunkwe ħsara jew telf li jirriżulta mill-użu ta 'servizzi postali, telegrafu, telex, facsimile, telefon, u mezzi oħra ta' komunikazzjoni jew mezzi ta 'trasport, u partikolarment telf li jirriżulta minn dewmien, nuqqas ta' ftehim, deterjorazzjonijiet, Trattament ħażin ikkawżat minn partijiet terzi jew id-duplikazzjoni ta 'kopji, huma r-responsabbiltà tal-Klijent, sakemm FIDULINK ma wettaqx negliġenza serja.

12.5. FIDULINK ma jistax jinżamm responsabbli fil-każ ta ’falliment ta’ wieħed mill-mezzi ta ’komunikazzjoni meħtieġa għat-twettiq tas-servizzi previsti fil-Kuntratt, jew għal kwalunkwe posta jew sejħa riċevuta fil-qafas tas-servizzi previsti fil-Kuntratt. FIDULINK m'għandux responsabbiltà għal kwalunkwe telf jew ħsara li tirriżulta mill-użu jew l-iffaksjar ta 'struzzjonijiet, inkluż fejn it-trasmissjoni tkun falliet, tkun inkompleta jew mitlufa.

12.6. Fil-każ speċifiku tal-ftuħ ta 'kont tal-Bank, FIDULINK jaġixxi bħala parti terza fir-relazzjoni bejn il-Bank u l-Klijent. Konsegwentement, FIDULINK bl-ebda mod ma jista 'jinżamm responsabbli għar-relazzjoni bejn il-Bank u l-Klijent. FIDULINK m'għandux is-setgħa li jaġixxi u ma jiddikjarax li jaġixxi bħala impjegat, rappreżentant jew membru tal-maniġment tal-Bank u / jew li jiffirma f'ismu jew li jeħel kwalunkwe responsabbiltà isem il-bank.

13 - Tul, terminazzjoni u sospensjoni tas-servizzi

B'mod ġenerali

13.1. Kull Kuntratt idum għall-perjodu indikat u mbagħad jiġi mġedded awtomatikament għal perjodi suċċessivi ugwali għat-tul tal-perjodu inizjali. Għall-aspetti l-oħra kollha, kwalunkwe Kuntratt jiġġedded awtomatikament taħt l-istess termini u kundizzjonijiet. FIDULINK jew il-Klijent jista 'jtemm kwalunkwe Kuntratt għat-terminu msemmi fih, jew għat-tmiem ta' kwalunkwe perjodu ta 'estensjoni jew tiġdid, billi jagħti avviż bil-miktub mill-inqas xahrejn lill-parti l-oħra. It-terminazzjoni hija mifhuma li hija mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe drittijiet jew obbligi ta 'parti li jirriżultaw qabel it-terminazzjoni jew li jirriżultaw fir-rigward ta' kwalunkwe att jew ommissjoni mwettqa qabel it-terminazzjoni. Id-dritt għal terminazzjoni immedjata għal raġuni ġusta huwa riżervat.

13.2. Fil-każ ta’ ksur mill-Klijent tal-liġijiet applikabbli jew ta’ dawn it-Termini u Kundizzjonijiet Ġenerali tal-Użu u/jew Ġenerali, FIDULINK.com jew SUXYS jistgħu jtemmu kwalunkwe Kuntratt u servizzi b’effett immedjat, inkluż Kuntratt għal Servizzi addizzjonali pprovduti minn kumpaniji affiljati ma’ FIDULINK jew minn partijiet terzi. F'każ bħal dan, il-Klijent għandu jieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex jissostitwixxi kwalunkwe pożizzjoni vakanti fi kwalunkwe Kumpanija wara tali terminazzjoni u huwa miftiehem espressament li FIDULINK ma tistax tinżamm responsabbli għal kwalunkwe ħsara wara tali terminazzjoni immedjata.

Fondazzjoni u Ġestjoni ta 'Kumpanija

13.3. Kull Kuntratt għat-tħaddim ta 'Kumpanija huwa validu għal sena sħiħa. Fil-każ li l-Klijent itemm il-kuntratt jew jitlob lil FIDULINK biex jittrasferixxi l-immaniġġjar tal-Kumpanija lil aġent ieħor jew fornitur tas-servizz tal-kumpanija jew biex tillikwida l-kumpanija, FIDULINK ma jittrasferixxix jew jillikwida l-Kumpanija sakemm pagamenti pendenti, l-ispejjeż u / jew il-miżati kollha (inklużi iżda mhux limitati għal taxxi tal-gvern, dazji, taxxi u pagamenti oħra lil partijiet terzi kif ukoll tariffi relatati ma 'diretturi jew azzjonisti fiduċjarji u ħlas ta ’trasferiment ta’ € 750,00) tħallsu kollha.

Hekk kif il-Kumpanija ġiet inkorporata u hija rreġistrata fil-ġurisdizzjoni rilevanti, il-Klijent jintrabat li jiffirma kuntratt ta 'aġenzija. Fin-nuqqas ta 'dan, FIDULINK jirriżerva d-dritt li jirrifjuta li jibgħat lill-Klijent id-dokumenti soċjali relatati mal-Kumpanija sakemm il-kuntratt tal-mandat imsemmi qabel ma jkunx iffirmat mill-Klijent.

Il-Klijent jirċievi rifużjoni sħiħa tal-miżata ta ’inkorporazzjoni, inqas spejjeż ta’ kurrier, jekk jiġu sodisfatti t-tliet kundizzjonijiet li ġejjin: (i) FIDULINK ma jkunx jista ’joħloq Kumpanija għall-Klijent U (ii) FIDULINK irċieva kollha id-dokumenti meħtieġa mimlija kif suppost mill-Klijent, inkluża kopja ta ’dokument ta’ identità validu tal-Klijent li ġie awtentikat skond l-istruzzjonijiet speċifiċi tal-Ftehim ta ’Diliġenza Dovuta tal-Banek Svizzeri u kwalunkwe dokument mitlub Klijent minn FIDULINK, bħal, b'mod partikolari kontijiet ta 'utilità mhux aktar minn 3 xhur, curriculum vitae u ittra ta' referenza minn bank U (iii) it-talba għar-rimborż tiġi sottomessa fi żmien 60 jum ħlas tal-kostituzzjoni mill-Klijent.

Ftuħ ta 'Kont Bankarju

13.4. Is-servizz jintemm bil-ftuħ tal-kont mill-Bank u wara r-relazzjonijiet kollha jsiru bejn il-Klijent u l-Bank.

Kwalunkwe Klijent jista 'jiddeċiedi li jħassar it-talba tiegħu fi żmien 3 ijiem kalendarji mit-talba tiegħu biex jiftaħ kont bankarju. Il-Klijent jirċievi rifużjoni sħiħa tal-miżata tal-installazzjoni, inqas l-ispejjeż tal-kurrier, jekk jintlaħqu t-tliet kundizzjonijiet li ġejjin: (i) Il-Bank, bl-għajnuna ta ’FIDULINK, ma jkunx jista’ jiftaħ għal il-Klijent kont U (ii) FIDULINK jew il-Bank irċieva d-dokumenti kollha meħtieġa debitament mimlija mill-Klijent, inkluża kopja tad-dokument validu tal-identità tal-Klijent li ġie awtentikat skont l-istruzzjonijiet preċiżi tal-Ftehim relatati mal- obbligu ta 'diliġenza dovuta ta' banek Svizzeri u kwalunkwe dokument mitlub mill-Klijent minn FIDULINK, bħal, iżda mhux limitat għal dikjarazzjonijiet ta 'kont ta' karta ta 'kreditu, kontijiet ta' utilità, kuntratt ta 'impjieg, ċertifikat ta' inkorporazzjoni jew "evidenza oħra ta 'l-oriġini ekonomika tal-fondi. Dan huwa l-uniku każ fejn jiġu offruti rifużjonijiet. L-ebda rifużjoni ma tiġi offruta, għal kwalunkwe raġuni, jekk il-klijent jiddeċiedi li jħassar it-talba tiegħu wara 3 ijiem kalendarji.

Modalità ta 'rifużjoni

13.5. Kwalunkwe rifużjoni tista’ ssir biss permezz tal-blockchain SUXYS u fit-Token diġitali li jista’ jintuża minn FiduLink.com u s-sottodominji u jew SUXYS jew is-SUXYS TOKEN (attenzjoni r-rifużjonijiet kollha se jsiru skont il-valur tat-Token SUXYS fil-ħin tat-talba u soġġett għall-aċċettazzjoni ta 'SUXYS u jew FIDULINK.com u subdominji. 

14 - Separabbiltà

Jekk xi klawsola li tinsab hawnhekk hija jew tista 'ssir, taħt kwalunkwe liġi bil-miktub, jew hija kkunsidrata minn qorti jew korp amministrattiv jew kwalunkwe ġurisdizzjoni kompetenti bħala, illegali, invalida, projbita jew infurzabbli, allura klawsola bħal din titqies li ma taħdimx. sal-limitu ta 'tali illegalità, nullità, invalidità, projbizzjoni jew inapplikabbiltà. Il-klawsoli l-oħra se jibqgħu fis-seħħ.

15 - FiduLink.com Karta u Subdominji I L-10 prinċipji tal-Karta

L-utent kif ukoll id-diretturi, l-azzjonisti, l-imsieħba jaffermaw li qraw u aċċettaw iċ-charter ta’ FiduLink.com u jaċċettaw ir-rispett ta’ dan taħt piena li jaraw is-servizzi tagħhom sospiżi u jew diżattivati ​​mingħajr riżerva u mingħajr ebda ġustifikazzjoni min-naħa ta’ SUXYS jew FIDULINK.com u sottodominji; 

1 - Qatt ma tipprovdi prodotti jew servizzi illegali ma' Kumpanija li toħloq jew tuża s-servizzi ta' FIDULINK.com. 2 - Ibqa' professjonali u b'korteżija fiċ-ċirkostanzi kollha mal-Aġenti FIDULINK. 3 - Qatt tħalli persuna oħra tuża l-kont tiegħek FIDULINK jew MY OFFICE biex tikkonnettja man-netwerk. 4 - Qatt tuża s-servizzi ta' FIDULINK għal kumpanija oħra għajr dik irreġistrata mas-servizzi ta' FIDULINK. 5 - Qatt tibda l-attività tal-kumpanija mingħajr ma tkun irċeviet id-dokumenti uffiċjali jew l-attivazzjoni tas-servizzi mingħand FIDULINK. 6 - Ipprovdi fi żmien 48 siegħa kwalunkwe dokument professjonali jew personali li FIDULINK jista’ jitloblek. 7 - Ġedded il-kumpanija jew is-servizzi tiegħek mhux aktar minn xahar qabel it-tmiem tas-servizzi FIDULINK. 1 - Qatt ma tipprovdi dokument li kien is-suġġett ta' xi tibdil. 8 - Qatt ma tbiddel id-dettalji tal-kuntatt (indirizz, telefon, eċċ.) mingħajr ma tinforma lil FIDULINK.com. 9 - Qatt tuża s-servizzi jew il-prodotti ta’ FIDULINK.com biex twaqqaf jew tistabbilixxi frodi fiskali, amministrattiva, finanzjarja, eċċ.

16. Assenjazzjoni

Għat-twettiq tas-servizzi tagħha, FIDULINK tirriżerva d-dritt li timpjega sottokuntratturi li jkunu taħt l-awtorità tagħha: Avukati, Ġuristi, Accountants, Chartered Accountants, Nutara, Awdituri u Aġenti Inkorporazzjonijiet oħra tan-netwerk FiduLink.com. Id-drittijiet u l-obbligi tal-Klijent li jirriżultaw minn Kuntratt jistgħu jiġu trasferiti lil partijiet terzi biss bil-kunsens bil-miktub ta’ FIDULINK.com.

17. Liġi applikabbli 

Dan il-Ftehim huwa rregolat minn u stabbilit skont il-liġi fis-seħħ fil-ġurisdizzjoni tal-istabbiliment ta 'SUXYS International Limited. Kwalunkwe nuqqas ta' qbil bejn il-partijiet li jinqala' b'rabta mal-Kuntratt, il-kundizzjonijiet ġenerali tal-bejgħ u l-użu ta' FiduLink.com, inklużi mistoqsijiet relatati mal-konklużjoni tiegħu, il-validità jew it-terminazzjoni tiegħu, huwa soġġett għall-ġurisdizzjoni esklussiva tal-uffiċċju prinċipali. ta' SUXYS International Limited.

 

Anness 1 - 1 - A. Nuqqas ta' forniment ta' Servizzi għaċ-ċittadini tal-ġurisdizzjonijiet hawn taħt (01/01/2022 f'00h00): 

FiduLink.com ma jista 'jipprovdi l-ebda servizz ta' kwalunkwe tip għal ċittadini ta 'ġurisdizzjonijiet: Afganistan, Iran, Korea ta' Fuq, Pakistan, Sudan. Din il-lista tista’ tiżdied jew titneħħa minn ċerta ġurisdizzjoni mingħajr notifika minn FiduLink.com.  

 

L-aħħar Aġġornament: 01/01/2022 f'00h00. 

Ittraduċi din il-paġna?

Offlinestenna
Appoġġ Live
Online!

Aġent Online

fidulink

DOKUMENTI FIDULINK MEĦTIEĠA

Jekk jogħġbok daħħal figura biex tipproċedi.
Rata tal-VAT
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
Żid il-VAT
Neħħi l-VAT

Ammont nett (minbarra l-VAT)

Ammont Gross (inkluża l-bettija)

Kalkolu bbażat fuq:

Kontroll tad-Disponibbiltà tad-Dominju

tagħbija
Jekk jogħġbok daħħal l-isem tad-dominju tiegħek tal-istituzzjoni finanzjarja l-ġdida tiegħek
Jekk jogħġbok ivverifika li m'intix robot.

ħlas onlajn bil-kard tal-bank fidulink ħolqien ta 'kumpanija onlajn joħolqu kumpanija online fidulink

Bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 16,997.76 0.11%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,258.55 0.13%
irbit
Irbit (USDT) $ 1.00 0.02%
bnb
BNB (BNB) $ 288.59 0.26%
munita usd
Munita USD (USDC) $ 1.00 0.09%
binance usd
Binance USD (BUSD) $ 1.00 0.18%
xrp
XRP (XRP) $ 0.388735 1.04%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.100492 0.72%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.316988 0.78%
netwerk matiku
Poligonu (MATIC) $ 0.903785 0.87%
Polka dot
Polka dots (DOT) $ 5.45 0.57%
staked-ether
Aqra Staked Ether (STETH) $ 1,244.17 0.03%
Liteka
Litokon (LTC) $ 79.91 0.87%
shiba inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000009 0.43%
okb
OKB (OKB) $ 21.33 0.40%
Dai
Dai (DAI) $ 1.00 0.09%
solana
Xellug (XELLUG) $ 13.98 0.80%
Tron
TRON (TRX) $ 0.053365 0.78%
uniswap
Skambju Uni (UNI) $ 6.13 0.20%
valanga-2
Valanga (AVAX) $ 13.49 0.65%
token leo
Token LEO (LEO) $ 3.80 1.29%
katina
Katina (LINK) $ 7.01 3.38%
imgeżwer-bitcoin
Bitcoin imgeżwer (WBTC) $ 16,962.88 0.11%
Cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 10.05 1.52%
Ethereum klassiku
Ethereum Classic (ETC) $ 19.43 0.07%
in-netwerk miftuħ
In-Netwerk Miftuħ (TON) $ 1.82 1.64%
monero
Monero (XMR) $ 143.62 1.32%
stellari
Stellar (XLM) $ 0.085592 0.65%
Bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 112.10 0.37%
netwerk kwant
Qty (QNT) $ 120.75 2.51%
Kripto-com-chain
Kronos (CRO) $ 0.067455 0.50%
algorand
Algorand (XI ĦAĠA) $ 0.23146 2.06%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 4.54 0.59%
qrib
Protokoll NEAR (NEAR) $ 1.78 2.11%
Apecoin
ApeCoin (APE) $ 4.05 1.71%
vechain
VeChain (ETV) $ 0.01905 0.82%
kompjuter tal-internet
Kompjuter tal-Internet (ICP) $ 4.37 0.36%
hedera-hashgraph
Hedera (HBAR) $ 0.04777 1.79%
fluss
Fluss (FLOW) $ 1.09 1.23%
elrond-erd-2
MultiversX (Elrond) (EGLD) $ 45.25 4.42%
EOS
EOS (EOS) $ 0.961659 3.21%
art qamar
Terra Luna Classic (LUNC) $ 0.00017 2.77%
frażi
Frax (FRAX) $ 1.00 0.16%
axie-infinità
Axie Infinity (AXS) $ 8.83 2.04%
trust-kartiera-token
Kartiera Trust (TWT) $ 2.38 3.31%
il-kaxxa tar-ramel
Ir-Sandbox (SAND) $ 0.607617 0.79%
tezos
Tezos (XTZ) $ 1.01 1.18%
silġ
AAVE (AAVE) $ 63.54 0.27%
it-token
Netwerk Theta (THETA) $ 0.890461 1.33%
token huobi
Huobi (HT) $ 6.60 0.62%